To do, to have, to be in present simple (Přítomný čas prostý (be, have, do))

umime.to/LKZ


Stáhnout QR kód

Nadřazené Grammar » Be, have, do » To do, to have, to be in present simple
Předcházející To be in present simple
Navazující To do, to have, to be in past simplePresent simple tenseThere is, there areTo do, to have, to be: questionsTo do, to have, to be: negatives

Pro obecné použití přítomného času prostého viz Present simple.

Tvary sloves být (to be), mít (to have) a dělat (to do) mohou však být výjimkami. Důvodem jsou nejen rozdíly v tvorbě jednotlivých tvarů, která nepodléhá stejným pravidlům jako u jiných sloves, ale i jejich komplexní povaha. Mohou totiž zastávat i funkci pomocného slovesa, což značně ovlivňuje jejich použití ve větě.

Sloveso být (to be) nabývá v přítomném čase nepravidelných forem, které si musíme pamatovat. (V závorce jsou uvedeny jejich zkrácené tvary).

I am (I'm)
you are (you're)
he/she is (he's, she's)
we are (we're)
you are (you're)
they are (they're)

Sloveso mít (to have) můžeme najít ve dvou formách:

  • Sloveso have jako významové sloveso, od něhož odvozujeme otázku a zápor použitím pomocného slovesa do. Jedná se o variantu typickou spíše pro americkou angličtinu, která však již proniká i do angličtiny britské.
  • Sloveso have jako pomocné sloveso . V této funkci ho můžeme najít například při tvorbě jiných časů (present perfect, past perfect) nebo také ve vazbě have got, kdy v otázce a záporu používáme samotné sloveso have jako pomocné sloveso. Jedná se o variantu typickou pro britskou angličtinu.
    • I have got a sister.

Taktéž je důležité myslet na to, že tvar slovesa have v 3. osobě jednotného čísla je has.

U slovesa dělat (to do) si musíme taktéž dávat pozor na rozlišení použití slovesa – je-li použito jako pomocné či významové. Porovnejte:

  • She does her homework.
  • Do you go there often?
  • I do know the answer.

V prvním příkladě zastává sloveso významovou funkci a dá se jednoduše přeložit jako dělat. V druhém jde už o pomocnou funkci, s kterou se lze setkat při tvorbě otázek a záporů (více zde). Třetí věta je taktéž příkladem pomocné funkce slovesa, kdy do vyjadřuje důraz, jde však o méně časté využití.


    

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


To do, to have, to be in present simple   


Stavba vět

Skládání slovíček do správného pořadí.


To do, to have, to be in present simple   
Picture description: children (do, have, be)


Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


To do, to have, to be in present simple   


Gramatika v kontextu

Do textu o rozsahu jednoho odstavce doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.


To do, to have, to be in present simple   


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence