To do, to have, to be in present simple


Nadřazené téma: « Be, have, do


Present simple to do, to have, to be

Pro použití přítomného času prostého viz kapitola Present simple.

Tvary sloves být (to be), mít (to have) a dělat (to do) mohou však být výjimkami.

To be
Sloveso být (to be) nabývá v přítomném čase nepravidelných forem, které si musíme pamatovat. (V závorce jsou uvedeny jejich zkráceny tvary).

I am (I’m)
You are (you’re)
He/she is (he’s, she’s)
We are (we’re)
You are (you’re)
They are (they’re)

Výjimkou také je tvorba otázek a záporných vět. Pro ty nepoužíváme pomocné sloveso do, ale samotné sloveso být – v otázce jeho přesunutím před podmět a v záporu přidáním částice not.

Is he your brother?
She isn’t happy.

To have
Sloveso to have můžeme najít ve dvou formách:

  • Sloveso have jako významové sloveso, od něhož odvozujeme otázku a zápor použitím pomocného slovesa do. Jedná se o variantu typickou spíše pro americkou angličtinu, která však již proniká i do angličtiny britské.
  • Sloveso have ve vazbě have got, kdy v otázce a záporu používáme samotné sloveso have jako pomocné sloveso. Jedná se o variantu typickou pro britskou angličtinu.

I have got a sister.
Have you got a brother?
She hasn’t got a book.

To do
U slovesa dělat (to do) si musíme dávat pozor na rozlišení použití slovesa je-li použito jaké pomocné či významové. V otázkách a záporu pak tedy přidáváme ve 3. osobě jednotného čísla koncovku -es k pomocnému slovesu do.

She does her homework.

Ale!
Does she always do her homework?

He doesn’t do the dishes.


Diktáty online

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.

To do, to have, to be in present simple   

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

To do, to have, to be in present simple   

Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.

To do, to have, to be in present simple   
Verb to be

Stavba vět

Skládání slovíček do správného pořadí.

To do, to have, to be in present simple   

Závody

Hra pro více hráčů. Do cíle závodu dorazí první ten, kdo odpovídá správně a rychle.

To do, to have, to be in present simple   

Týmovka

Hra pro více hráčů. Všichni hráči odpovídají na stejné otázky, po každé otázce se zobrazí statistika úspěšnosti.

To do, to have, to be in present simple   

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM