Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Grammar
Be, have, do
To do, to have, to be in past simple   
Be, have, do: mix
Tenses
Talking about the present
Present tense: questions and negatives   
Talking about the past
Past simple tense (irregular verbs)   
Past tense: questions and negatives   
Past continuous tense   
To do, to have, to be in past simple   
Plurals
Plural nouns (irregular)   
Articles
Definite article   
Pronouns
Possessive pronouns   
Adjectives and adverbs
Adjectives and adverbs: mix
Quantity, order
Nouns: countable, uncountable   
Some, any, no, every
Quantity - mix
Questions, question words, short answers
Question words


Stavba vět

Skládání slovíček do správného pořadí.


Grammar
Be, have, do
To do, to have, to be in past simple   
Be, have, do: mix
Tenses
Talking about the present
Present simple tense   
Present continuous   
Picture description: people in nature
Picture description: city
Picture description: traveling
Present tense: questions and negatives   
Present simple vs. present continuous   
Talking about the present: mix
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)   
Past tense: questions and negatives   
Past continuous tense   
To do, to have, to be in past simple   
Talking about the future
Future simple tense   
Modal verbs
Can / could
Adjectives and adverbs
Positions of adverbs in sentences   


Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Grammar
Be, have, do
Be, have, do: mix
Tenses
Talking about the present
Present continuous   
Present continuous - double consonant
Present tense: questions and negatives   
Talking about the past
Past continuous tense   
Prepositions
Prepositions of place   
Adjectives and adverbs
Adjectives comparative / superlative  Nový obsah   
Questions, question words, short answers
Simple questions


Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.


Grammar
Be, have, do
To do, to have, to be: questions and negatives   
Verb to be: positive, negative, question
Tenses
Talking about the present
Present simple tense   
Present simple: positive, negative, question
To do, to have, to be: questions and negatives   
Verb to be: positive, negative, question
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)   
Past simple tense: ending
Plurals
Plurals: mix
Plural S pronunciation (-s, -z, -iz)

Gramatika v kontextu

Do textu o rozsahu jednoho odstavce doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.


Grammar
Be, have, do
To do, to have, to be in present simple   
Tenses
Talking about the present
Present simple tense   
To do, to have, to be in present simple   
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)   
Plurals
Plural nouns (regural)   


Poslech vět

Poslechnete si krátkou ukázku a úkolem je vyskládat větu z připravených slov.


Grammar
Tenses
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)   

Chat

Vyzkoušejte si Vaše reakce v reálných situacích, které v zahraničí běžně zažijete.


Grammar
Tenses
Talking about the present
Present simple tense   
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)   
Tenses: mix
Present simple vs. present continuous


Roboti

Závody na rychlost proti robotům. Jednoduché ovládání výběrem ze dvou možností.


Grammar
      Plurals
           Plurals: mix
1
2
3
4
Spustit

Tetris

Hra na rychlost: řadíte padající slova do správných pozic.


Grammar
      Tenses
           Talking about the past
                Past simple tense (regular verbs)
1
2
3
4
Spustit
      Adjectives and adverbs
           Adjectives comparative / superlative
1
2
3
4
Spustit
      Parts of speech
           Nouns
1
2
3
4
Spustit
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence