Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Grammar
Tenses
Talking about the past
Past simple tense (irregular verbs)   
Present perfect tense   
Past perfect   
Past simple vs. past continuous   
Present perfect: simple vs. continuous   
Past simple vs. past perfect   
Talking about the past: mix
Talking about the future
Future tenses: continuous vs. perfect   
Tenses: mix
Plurals
Plural nouns (irregular)   
Plurals: mix
Modal verbs
Modal verbs and infinitive
Modal verbs: present simple
Modal verbs: past simple
Can / could
Must / have to / can
Should
Modal verbs: mix
Conditionals
Second and third conditional   
Wish, unless, if only, if not
Conditionals: mix
Adjectives and adverbs
Too vs. enough   
Quantity, order
Few, less, little, much, many
Nouns: countable, uncountable   
Another, other, either, neither, each
Verb patterns
Gerund vs. infinitive   
Verb + object + infinitive
Have something done
Verb patterns: mix


Stavba vět

Skládání slovíček do správného pořadí.


Grammar
Tenses
Talking about the past
Present perfect tense   
Past perfect   
Past simple vs. past continuous   
Talking about the past: mix
Modal verbs
Must / have to / can
Adjectives and adverbs
Positions of adverbs in sentences   
Passives
Passive voice
Quantity, order
Another, other, either, neither, each
Verb patterns
Verb + object + infinitive
Have something done
Used to
Speech
Reported speech


Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Grammar
Tenses
Talking about the past
Past simple tense (irregular verbs)   
Present perfect tense   
Past simple vs. past continuous   
Past simple vs. present perfect   
Talking about the past: mix
Adjectives and adverbs
Adjective or adverb?
Than vs then
Passives
Passive voice  Nový obsah
Questions, question words, short answers
Questions with auxiliary verbs
Mixed practice
Word forms
Thought - though - through - taught - tough


Gramatika v kontextu

Do textu o rozsahu jednoho odstavce doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.


Grammar
Tenses
Talking about the past
Past simple tense (irregular verbs)   
Talking about the past: mix


Roboti

Závody na rychlost proti robotům. Jednoduché ovládání výběrem ze dvou možností.


Grammar
      Tenses
           Talking about the past
                Talking about the past: mix
                               Past simple tense: mix
1
2
3
4
5
Spustit
           Tenses: mix
                     Big tenses mix
1
2
3
4
5
6
7
Spustit
      Modal verbs
           Can / could
1
2
3
4
Spustit
           Must / have to / can
1
2
3
4
Spustit
           Modal verbs: mix
1
2
3
4
5
6
7
Spustit
      Adjectives and adverbs
           Adjectives and adverbs: mix
1
2
3
4
Spustit

Tetris

Hra na rychlost: řadíte padající slova do správných pozic.


Grammar
      Plurals
           Plurals: mix
                     Plural S pronunciation: s - z - iz
1
2
3
4
Spustit
      Adjectives and adverbs
           Adverbs comparative / superlative
1
2
3
4
Spustit
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence