Rozhodovačka

Základní a rychlé cvičení na procvičení anglické gramatiky. Ke každé otázce vyberte ze dvou možností tu správnou odpověď.

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Slovíčka: slovesa

Frázová slovesa
Frázová slovesa: get, take
Frázová slovesa: ostatní
Frázová slovesa: mix

Grammar

Tenses
Talking about the present
Present simple vs. present continuous   
Talking about the past
Past simple tense (irregular verbs)   
Present perfect tense   
Past perfect   
Past simple vs. past continuous   
Past simple vs. present perfect   
Present perfect: simple vs. continuous   
Past simple vs. past perfect   
Talking about the past: mix
Talking about the future
Future simple tense   
Future tenses: continuous vs. perfect   
Will / going to   
Tenses: mix
Plurals
Plural nouns (irregular)   
Plurals: mix
Prepositions
Prepositions of time   
Prepositions of place   
Prepositions of direction   
Prepositions: other
Prepositions: mix
Modal verbs
Modal verbs and infinitive
Modal verbs: present simple
Modal verbs: past simple
Can / could
Must / have to / can
Should
Modal verbs: mix
Pronouns
Reflexive pronouns   
Pronouns: mix
Conditionals
First conditional   
Second conditional   
Wish, unless, if only, if not
Conditionals: mix
Adjectives and adverbs
Adjectives comparative / superlative   
Adverbs comparative / superlative   
This / these
Too / enough   
Passives
Passive voice
Quantity, order
Few, less, little, much, many
Another, other, either, neither, each
Quantity - mix
Verb patterns
Gerund or infinitive   
Verb + object + infinitive
Make / let
Have something done
Used to
Verb patterns: mix
Questions, question words, short answers
Questions: mix

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM