Rozhodovačka

Základní a rychlé cvičení na procvičení anglické gramatiky. Ke každé otázce vyberte ze dvou možností tu správnou odpověď.

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Grammar

Be, have, do
To do, to have, to be in present simple   
To do, to have, to be: questions and negatives   
To do, to have, to be in past simple   
Be, have, do: mix
Tenses
Talking about the present
Present simple tense   
Present tense: questions and negatives   
Present simple vs. present continuous   
Talking about the present: mix
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)   
Past simple tense (irregular verbs)   
Past tense: questions and negatives   
Past continuous tense   
Past simple vs. past continuous   
Talking about the past: mix
Talking about the future
Future simple tense   
Tenses: mix
Plurals
Plural nouns (irregular)   
Articles
Definite article   
Zero article   
Articles: mix
Prepositions
Prepositions of time   
Prepositions of place   
Prepositions of direction   
Modal verbs
Can / could
Pronouns
Possessive pronouns   
Pronouns: mix
Adjectives and adverbs
Adjectives comparative / superlative   
Adverbs comparative / superlative   
Adjectives and adverbs: mix
Quantity, order
Few, less, little, much, many
Nouns: countable, uncountable   
Some, any, no, every
Both, all, whole, every, each
Quantity - mix
Questions, question words, short answers
Question words
Question tags
Questions: mix

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM