6

Rozhodovačka – 6. třída

Základní a rychlé cvičení na procvičení anglické gramatiky. Ke každé otázce vyberte ze dvou možností tu správnou odpověď.

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Vybrána třída: 6. (široký výběr)


Grammar

Be, have, do
To do, to have, to be in present simple   
To do, to have, to be: questions and negatives   
To do, to have, to be in past simple   
Be, have, do: mix
Tenses
Talking about the present
Present simple tense   
Present tense: questions and negatives   
Present simple vs. present continuous   
Talking about the present: mix
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)   
Past simple tense (irregular verbs)   
Past tense: questions and negatives   
Talking about the past: mix
Tenses: mix
Plurals
Plural nouns (regural)   
Plural nouns (irregular)   
Articles
Indefinite article   
Definite article   
Prepositions
Prepositions of time   
Pronouns
Personal pronouns   
Possessive pronouns   
Pronouns: mix
Adjectives and adverbs
Adjectives comparative / superlative   
Positions of adverbs in sentences   
Adjectives and adverbs: mix
Quantity, order
Nouns: countable, uncountable   
Some, any, no, every
Quantity - mix
Questions, question words, short answers
Question words
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence