12

Rozhodovačka – Střední škola

Základní a rychlé cvičení na procvičení anglické gramatiky. Ke každé otázce vyberte ze dvou možností tu správnou odpověď.

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Vybrána třída: 3. SŠ (široký výběr)


Anglická slovíčka

Slovíčka: slovesa
Frázová slovesa
Frázová slovesa: get, take
Frázová slovesa: ostatní
Frázová slovesa: mix

Grammar

Tenses
Talking about the past
Past simple tense (irregular verbs)   
Present perfect tense   
Past perfect   
Past simple vs. past continuous   
Past simple vs. present perfect   
Present perfect: simple vs. continuous   
Past simple vs. past perfect   
Talking about the past: mix
Talking about the future
Future tenses: continuous vs. perfect   
Tenses: mix
Plurals
Plural nouns (irregular)   
Plurals: mix
Articles
Definite article   
Zero article   
Prepositions
Prepositions: other
Modal verbs
Modal verbs and infinitive
Modal verbs: present simple
Modal verbs: past simple
Can / could
Must / have to / can
Should
Modal verbs: mix
Pronouns
Reflexive pronouns   
Conditionals
First conditional   
Second and third conditional   
Wish, unless, if only, if not
Conditionals: mix
Adjectives and adverbs
This / these
Too vs. enough   
Passives
Passive voice
Quantity, order
Few, less, little, much, many
Nouns: countable, uncountable   
Another, other, either, neither, each
Verb patterns
Gerund vs. infinitive   
Verb + object + infinitive
Have something done
Used to
Verb patterns: mix
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence