Anglická slovíčka

Slovíčka: slovesa
Frázová slovesa
Frázová slovesa: get, take
Frázová slovesa: ostatní
Frázová slovesa: mix

Grammar

Tenses
Talking about the present
Present simple vs. present continuous   
Talking about the past
Past simple tense (irregular verbs)   
Present perfect tense   
Past perfect   
Past simple vs. past continuous   
Past simple vs. present perfect   
Present perfect: simple vs. continuous   
Past simple vs. past perfect   
Talking about the past: mix
Talking about the future
Future tenses: continuous vs. perfect   
Tenses: mix
Plurals
Plural nouns (irregular)   
Plurals: mix
Articles
Definite article   
Zero article   
Prepositions
Prepositions: other
Modal verbs
Modal verbs and infinitive
Modal verbs: present simple
Modal verbs: past simple
Can / could
Must / have to / can
Should
Modal verbs: mix
Pronouns
Reflexive pronouns   
Conditionals
First conditional   
Second and third conditional   
Wish, unless, if only, if not
Conditionals: mix
Adjectives and adverbs
This / these
Too vs. enough   
Passives
Passive voice
Quantity, order
Few, less, little, much, many
Nouns: countable, uncountable   
Some, any, no, every
Both, all, whole, every, each
Another, other, either, neither, each
Verb patterns
Gerund vs. infinitive   
Verb + object + infinitive
Make / let
Have something done
Used to
Verb patterns: mix
Questions, question words, short answers
Question tags
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence