Anglická slovíčka

Základní slovíčka
Čísla a čas
Řadové číslovky
Slovíčka: podstatná jména
Lidé
Rodina, lidé, vztahy
Family tree (rodokmen)
Tematická slovíčka a fráze
Cestování
Státy, národnosti, jazyky

Grammar

Tenses
Talking about the present
Present simple vs. present continuous   
Talking about the present: mix
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)   
Past simple tense (irregular verbs)   
Past tense: questions   
Past tense: negatives   
Past continuous tense   
Present perfect tense   
Past simple vs. past continuous   
Past simple vs. present perfect   
Talking about the past: mix
Nouns and pronouns
Nouns
Plural nouns (irregular)   
Articles and quantity
Quantity
Few, less, little, much, many
Adjectives and adverbs
Adjectives comparative vs. superlative   
Adjective or adverb?
Than vs then
Prepositions and conjunctions
Prepositions of time   
Prepositions of place   
Prepositions and conjunctions: mix
Word formation
Word forms
Sentences
Questions, question words, short answers
Questions with auxiliary verbs
Wh- question
Passives
Passive voice
Mixed practice
Thought, though, through, taught, tough

Ukázky

Adjective or adverb?

Mum said that we can play, but we have to be (quiet).

Past simple vs. past continuous

When I woke up this morning, the sun (to shine).

Past simple tense (irregular verbs)

Karel (to fly) to London.

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence