Přejít na cvičení:
Vpisování
Přejít na téma:
Past tense: questions
Zobrazit na celou obrazovku
Procvičujte neomezeně

Váš denní počet odpovědí je omezen. Pro navýšení limitu či přístup do svého účtu s licencí se přihlaste.

Přihlásit se
Zobrazit shrnutí tématu
KWT
Sdílet

QR kód

QR kód lze naskenovat např. mobilním telefonem a tak se dostat přímo k danému cvičení nebo sadě příkladů.

Kód / krátká adresa

Tříznakový kód lze napsat do vyhledávacího řádku, také je součástí zkrácené adresy.

Zkopírujte kliknutím.

KWT
umime.to/KWT

umime.to/KWT

Past tense: questions

Past simple

Otázku v minulém čase prostém tvoříme přidáním pomocného slovesa did (tedy minulého času do) na začátek věty. Pomocné sloveso na sebe opět převezme všechny gramatické funkce. Jelikož pomocné sloveso indikuje i minulý čas, plnovýznamové sloveso, které za ním následuje, bude už v přítomném čase. Tvar did se používá pro všechny osoby a čísla:

past simple past simple questions
They went to the party. Did they go to the party?
She called you. Did she call you?

Výjimka opět nastává u slovesa to be, které při tvorbě otázek pomocné sloveso do nepotřebuje. Otázky se tedy tvoří přesunutím správného tvaru slovesa be na začátek věty. Např.:

past simple past simple questions
I was too loud. Was I too loud?
You were happy. Were you happy?

Past continuous

Při minulém čase průběhovém tvoříme otázku jednoduše přesunutím tvaru pomocného slovesa to be na začátek věty:

past continuous past continuous questions
They were eating. Were they eating?
She was leaving. Was she leaving?

Jiné minulé časy

V případě jiných minulých časů se postupuje stejně, jako u minulého času průběhového. Otázka se tedy tvoří přesunutím pomocného slovesa na začátek věty:

tense question
present perfect simple Have they eaten?
present perfect continuous Have they been eating?
past perfect simple Had they eaten?
past perfect continuous Had they been eating?
Zavřít

Past tense: questions (střední)

Vyřešeno:

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence