Přejít na cvičení:
Vpisování
Přejít na téma:
Past simple vs. present perfect
Zobrazit na celou obrazovku
Procvičujte neomezeně

Váš denní počet odpovědí je omezen. Pro navýšení limitu či přístup do svého účtu s licencí se přihlaste.

Přihlásit se
Zobrazit shrnutí tématu
J6V
Sdílet

QR kód

QR kód lze naskenovat např. mobilním telefonem a tak se dostat přímo k danému cvičení nebo sadě příkladů.

Kód / krátká adresa

Tříznakový kód lze napsat do vyhledávacího řádku, také je součástí zkrácené adresy.

Zkopírujte kliknutím.

J6V
umime.to/J6V

umime.to/J6V

Past simple vs. present perfect

rozdíl minulého a předpřítomného času

Past simple

Děje vyjádřené pomocí minulého času jsou již ukončené, často definované příslovečným určením referujícím k minulosti (yesterday, two days ago, last winter, atd.).

  • Last year I broke my leg.
  • The team finished second.

Present perfect

Děje vyjádřené předpřítomným časem dokončené nejsou (tedy stále probíhají, i když začaly v minulosti) nebo mají jinou spojitost s přítomností.

  • We have redecorated the house.
  • Tom has studied there since 2020.

V obouch příkladech předpřítomný čas určuje, že situace stále trvá.

Rozdíly v použití

Rozdíly v použití minulého a předpřítomného času lze vidět na následujících příkladech:

  • Kelly painted the room red.
  • Kelly has painted the room red.

V obou případech se děj odehrál v minulosti, ale použití předpřítomného času ve druhé větě naznačuje, že výsledek stále platí a pokoj je tedy červený. V prvním příkladu už mohl být přemalovaný.

  • Ian watched five films.
  • Ian has watched five films.

První příklad by jsme použili pokud už víme, že více filmů si nekoukne (protože například mluvíme o určitém časovém období v minulosti). Z druhého ale vyplývá, že by se daný počet filmů mohl ještě změnit.

Občas je těžké si bez kontextu uvědomit, který čas je ten správný. Pomocným ukazatelem mohou často být příslovce použitá ve větách, která specifikují, kdy se děj odehrál.

Častá příslovce času

Past simple: Present perfect:
yesterday today
last week this week
six months ago in the last six months
in 2016 since
when for
just
recently
up to now
yet
already
ever
never
Zavřít

Past simple vs. present perfect (těžké)

Vyřešeno:

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence