Anglická slovíčka

Základní slovíčka
Čísla a čas
Řadové číslovky

Grammar

Be, have, do
To be in present simple
Verb to be
To do, to have, to be in present simple   
To do, to have, to be: questions and negatives   
To do, to have, to be in past simple   
To be in past simple
Be, have, do: mix
Tenses
Talking about the present
Present simple tense   
Present continuous   
Present continuous: double consonant
Present tense: questions and negatives   
Present simple vs. present continuous   
Talking about the present: mix
To do, to have, to be in present simple   
To do, to have, to be: questions and negatives   
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)   
Past simple tense (irregular verbs)   
Past tense: questions and negatives   
To do, to have, to be in past simple   
To be in past simple
Nouns and pronouns
Nouns
Plural nouns (irregular)   
Articles and quantity
Articles
Indefinite article   
Articles: mix
Adjectives and adverbs
Adjectives comparative vs. superlative   
Prepositions and conjunctions
Prepositions of time   
Prepositions of place   
Sentences
Questions, question words, short answers
Simple questions
Wh- question
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence