Anglická slovíčka: Slovíčka: další slovní druhy

Základní přídavná jména

Vlastnosti a popisy lidí

Vlastnosti a popisy předmětů

Přídavná jména: mix

Příslovce času a četnosti

Příslovce místa

Anglická slovíčka: Tematická slovíčka a fráze

Škola, práce, peníze

Škola, školní vybavení, činnosti

Nakupování

Ze života

Zdraví, nemoci, zdravý životní styl

Svátky, životní události

V restauraci

Názvy států

Místa na cestách

Vybavení na cesty

Dopravní situace

Ze světa

Středověk

Umění

Náboženství, víra

Přísloví a pořekadla

Grammar: Be, have, do

To do, to have, to be: questions and negatives

Grammar: Tenses

Present simple tense

Present continuous

Present tense: questions and negatives

Present simple vs. present continuous

Talking about the present: mix

Past simple tense (regular verbs)

Past simple tense (irregular verbs)

Past tense: questions and negatives

Past continuous tense

Present perfect tense

Past simple vs. past continuous

Talking about the past: mix

Future simple tense

Will vs. going to

Tenses: mix

Grammar: Plurals

Plural nouns (irregular)

Grammar: Pronouns

Pronouns: mix

Čtení a poslech: Čtení anglických textů

Krátké a jednoduché texty

Popisy situací ze života

Zjednodušené naučné texty

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence