Diktáty online

Do textu o rozsahu jednoho odstavce doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností. Úloha má snadné ovládání (můžete využít myš nebo šipky) a průběžné vyhodnocení. Tímto cvičením si procvičíte porozumění anglickému textu a gramatická pravidla.

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Grammar

Be, have, do
To do, to have, to be in present simple   
To do, to have, to be in past simple   
Tenses
Talking about the present
Present simple tense   
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)   
Past continuous tense   
Present perfect tense   
Talking about the future
Future simple tense   
Plurals
Plural nouns (regural)   
Plural nouns (irregular)   
Articles
Articles: mix
Prepositions
Prepositions of time   
Pronouns
Personal pronouns   
Adjectives and adverbs
Adverbs comparative / superlative   

Ukázky

Plural nouns (regural)

The Lord of the Rings

The Lord of the Rings is a fantasy   . The   is J. R. R. Tolkien. The   follows a   written in 1937. The   of the novel is The Hobbit. There are three   based on the book series.
The Lord of the Rings is one of the best-selling   that were ever written. Over 150 million   were sold.
The   of the novel refers to Dark Lord Sauron who created the One   that rules to all the other   .

To do, to have, to be in present simple

Edinburgh

Edinburgh   a capital city of Scotland. It   an old city and it can be found in the south of Scotland. It   Scotland’s second most populated city. It   a population of 500 000. There   a lot of shops, monuments and business.
It   home to the Scottish Parliament and the seat of monarchy in Scotland. Central Edinburgh   two distinct parts that are divided by Princes Street.
Near Edinburg, there   some nice places. It   only a few kilometres from the sea and there   a very pretty beach in Portobello. The distance between Glasgow, the largest city in Scotland, and Edinburgh   67 kilometres. There are many things you can   in Glasgow, but I think that Edinburgh is more interesting!

Adverbs comparative / superlative

Faster life

It’s not long ago that people believed that in the future, we would work   , be   and have   free time. But sadly, the opposite is true. These days, we work   , have   free time, and are   stressed   fifteen years ago. We walk   , we eat   and we sleep     the previous generations. But what are the coincidences? We have to fasten all the activities we do. So, the writers write   versions of traditional stories, newspaper articles are     they used to be, and we make   cars. However, if we do not slow down, we will not live as long   our parents did.

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM