Je to moc těžké? Zkuste nejprve tato cvičení:

Adverbs comparative vs. superlative

Rozhodovačka: 2. úroveň

umime.to/JJF


Stáhnout QR kód

Adverbs comparative vs. superlative

Podobně jako přídavná jména, i příslovce mají v angličtině tři stupně:

 1. základní tvar
 2. komparativ– pro porovnávání
 3. superlativ – popisující nej-

Většina z nich končí příponou -ly (lze je tedy i snadno rozeznat). V takovém případě se stupňují použitím slov more (více) a most (nejvíce), která se dají před stupňované příslovce:

 • politelymore politely (komparativ) → most politely (superlativ)
 • frequentlymore frequently (komparativ) → most frequently (superlativ)

Příslovce, která mají stejný tvar jako přídavná jména, se stupňují pomocí přípon -er a -est:

 • fastfaster (komparativ) → fastest (superlativ)
 • latelater (komparativ) → latest (superlativ)

Tak například dochází k tomu, že k příslovci early se přidávají přípony -er a -est i když zdánlivě končí na -ly. V případě tvorby komparativu a superlativu tohoto příslovce je nutné taktéž myslet na to, že -y se před příponou změkčuje:

 • earlyearlier (komparativ) = dřívdřívěji
 • earlyearliest (superlativ) = dřívnejdříve

Existují příslovce, která mají nepravidelné stupňování. Je nutné se jejich formy komparativu a superlativu naučit. Nejznámější jsou:

základní tvar komparativ superlativ
well better best
badly worse worst
little less least
far farther/further farthest/furthest

Farther/farthest se používá na vyjádření fyzické vzdálenosti, kdežto further/furthest na vyjádření symbolické vzdálenosti.

Rozdíl mezi komparativem a superlativem odpovídá tomu v češtině a pro použití správného tvaru je nutno se rozhodnout na základě významu. Příklady:

 • Klaudie studied the hardest of all the students.

Zde se nesmí použít komparativ, protože vazba of all the students (ze všech studentů) naznačuje, že neporovnáváme, ale určujeme toho nejlepšího.

 • She made it sound worse than it actually was.

Zde porovnáváme, mezi tím, jak to znělo a jaké to ve skutečnosti bylo. Logicky tedy použijeme komparativ.

Zavřít

Adverbs comparative vs. superlative (střední)

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence