Diktáty online

Do textu o rozsahu jednoho odstavce doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností. Úloha má snadné ovládání (můžete využít myš nebo šipky) a průběžné vyhodnocení. Tímto cvičením si procvičíte porozumění anglickému textu a gramatická pravidla.

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Grammar

Be, have, do
To do, to have, to be in present simple   
To do, to have, to be in past simple   
Tenses
Talking about the present
Present simple tense   
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)   
Present perfect tense   
Plurals
Plural nouns (regural)   
Articles
Indefinite article   
Articles: mix

Ukázky

Articles: mix

Stratford-upon-Avon

  Stratford-upon-Avon is   place where   William Shakespeare was born. It is   small town in   West of   England. It is situated on   River Avon.   town is   popular tourist destination.
There are many places to visit.   good place to start is   Shakespeare’s birthplace. It is   old house situated in Henley Street. It is also   place where he grew up. Another place to visit is the Royal Shakespeare Theatre. It is   theatre owned by Royal Shakespeare Company. You cannot miss the Holy Trinity Church. It is   place where   Shakespeare is buried.
So, if you like Shakespeare and his plays, buy   train ticket to Stratford-upon-Avon!

To do, to have, to be in past simple

Trip to England

When I   in eighth grade, we   a great teacher of English. She   very young and we   interesting activities in our classes. At that time, English   my favourite subject.
The name of our teacher   Hannah. She   born in England but she had lived in the Czech Republic for ten years because her parents   the ambassadors of England there.
At the end of the school year, we   a possibility to go on a trip to England with her. I   very excited! I had never been to England before. I   some money that I had got for my birthday and my parents gave me the rest to pay for the trip. They also   a suitcase that I could take. The only thing I   was a passport. But it   easy to get one.
When I packed all my things, I   ready to go to England!

Present simple tense

Daily routines

My name is Veronika. Every day, I   at 6.30. I   some sandwiches and   some housework. Then I   George and   his breakfast. George   at 7.00. We   to school because the bus   expensive. Then I   to work.
I   work at 4.00 and I   to pick up George. He   at school at 4.30. Then we   shopping.
In the evening I   a dinner and George   his homework. George   to bed at 9.00 and I   him a story. Then I   to bed at 10.00.

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM