Děkujeme za Vaše hodnocení.

Past simple tense (regular verbs) (Minulý čas prostý (pravidelná slovesa))

umime.to/LK7


Stáhnout QR kód

Nadřazené Grammar » Tenses » Talking about the past » Past simple tense (regular verbs)
Předcházející To do, to have, to be in past simplePresent simple tense
Navazující Past simple tense (irregular verbs)Past continuous tensePast simple vs. present perfectPast tense: questionsPast tense: negatives

Minulý čas prostý používáme pro děje, které se odehrály v jasně definované minulosti. Často jsou s ním spojovány časová určení yesterday, three weeks ago, last year, when I was young.

  • We watched a film yesterday.

Minulý čas prostý také používáme, když mluvíme o stavech, jednorázových, ale i opakovaných událostech v minulosti.

Tvar pravidelných sloves v minulém čase prostém tvoříme přidáním koncovky -ed k základnímu tvaru slovesa. U jednoslabičných sloves s jednou samohláskou následovanou souhláskou dochází ke zdvojení této koncové souhlásky.

  • We played football two weeks ago.
  • The bus stopped.

Pokud však sloveso v infinitivu končí na -e, tuto hlásku nezdvojujeme, nýbrž přidáváme už jenom -d.

  • He retired last week.
  • We desired a chance.

Změny nastávají také pokud sloveso končí na -y, kterému předchází souhláska. V takovém případě se toto y změkčuje a až následně se přidává koncovka -ed.

  • They buried him last Friday.
  • He carried the bag for me.

    

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Past simple tense (regular verbs)   


Stavba vět

Skládání slovíček do správného pořadí.


Past simple tense (regular verbs)   


Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Past simple tense (regular verbs)   


Gramatika v kontextu

Do textu o rozsahu jednoho odstavce doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.


Past simple tense (regular verbs)   


Poslech vět

Poslechnete si krátkou ukázku a úkolem je vyskládat větu z připravených slov.


Past simple tense (regular verbs)   

Chat

Doplňování jednotlivých kroků v rozsáhlejším postupu.


Past simple tense (regular verbs)   


Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.


Past simple tense (regular verbs)   
Past simple tense: pronunciation (-t, -d, -id)
Past simple tense: ending


Tetris

Hra na rychlost: řadíte padající slova do správných pozic.


Past simple tense (regular verbs)
1
2
3
4
Spustit
Past simple tense - pronunciation: t - d - id
1
2
3
4
Spustit
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence