Děkujeme za Vaše hodnocení.

Past simple tense (regular verbs) (Minulý čas prostý (pravidelná slovesa))

LK7
Zkopírovat krátkou adresu (umime.to/LK7)
Ukázat QR kód

umime.to/LK7


Stáhnout QR kód
Ukázat/skrýt shrnutí

Využití

Minulý čas prostý používáme pro děje, které se odehrály v jasně definované minulosti. Často jsou s ním spojovány časová určení yesterday, three weeks ago, last year, when I was young.

  • We watched a film yesterday.

Minulý čas prostý také používáme, když mluvíme o stavech a jednorázových, ale i opakovaných událostech v minulosti.

Tvorba – základní principy

Tvar pravidelných sloves v minulém čase prostém tvoříme přidáním koncovky -ed k základnímu tvaru slovesa. U jednoslabičných sloves s jednou samohláskou následovanou souhláskou dochází ke zdvojení této koncové souhlásky.

  • We played football two weeks ago.
  • The bus stopped.

Tvorba – výjimky

Pokud však sloveso v infinitivu končí na -e, tuto hlásku nezdvojujeme, nýbrž přidáváme už jenom -d.

  • He retired last week.
  • We desired a chance.

Změny nastávají také pokud sloveso končí na -y, kterému předchází souhláska. V takovém případě se toto y změkčuje a až následně se přidává koncovka -ed.

  • They buried him last Friday.
  • He carried the bag for me.
Souhrn mi pomohl
Souhrn mi nepomohl
Souhrn je skryt.

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Past simple tense (regular verbs)  
Zobrazit souhrn tématu


Stavba vět

Skládání slovíček do správného pořadí.


Past simple tense (regular verbs)  
Zobrazit souhrn tématu


Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Past simple tense (regular verbs)  
Zobrazit souhrn tématu


Gramatika v kontextu

Do textu o rozsahu jednoho odstavce doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.


Past simple tense (regular verbs)  
Zobrazit souhrn tématu


Poslech vět

Poslechnete si krátkou ukázku a úkolem je vyskládat větu z připravených slov.


Past simple tense (regular verbs)  
Zobrazit souhrn tématu

Chat

Doplňování jednotlivých kroků v rozsáhlejším postupu.


Past simple tense (regular verbs)  
Zobrazit souhrn tématu


Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.


Past simple tense (regular verbs)  
Zobrazit souhrn tématu
Past simple tense: pronunciation (-t, -d, -id)
Past simple tense: ending


Tetris

Hra na rychlost: řadíte padající slova do správných pozic.


Past simple tense (regular verbs) Spustit
Past simple tense - pronunciation: t - d - idSpustit
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence