Anglická slovíčka

Slovíčka: slovesa
Frázová slovesa
Frázová slovesa: mix
Reálie a praktická angličtina
Přísloví a pořekadla
Anglické idiomy
Citáty v angličtině

Grammar

Tenses
Talking about the present
Present continuous   
Present tense: questions and negatives   
Present simple vs. present continuous   
Talking about the past
Past continuous tense   
Present perfect tense   
Past perfect   
Past simple vs. past continuous   
Past simple vs. present perfect   
Talking about the past: mix
Talking about the future
Will vs. going to   
Nouns and pronouns
Pronouns
Reflexive pronouns   
Articles and quantity
Quantity
Another, other, either, neither, each
Adjectives and adverbs
Position of adverbs in sentences   
Verbs
Modal verbs
Must, have to, can   
Should
Verb patterns
Infinitive clauses
Have something done
Used to
Sentences
Questions, question words, short answers
Questions: mix
Restaurant questions
Facts about the world (questions)
Passives
Passive voice
Speech
Reported speech
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence