Přejít na cvičení:
Stavba vět
Přejít na téma:
Passive voice
Zobrazit na celou obrazovku
Zobrazit shrnutí tématu
JGJ
Sdílet

QR kód

QR kód lze naskenovat např. mobilním telefonem a tak se dostat přímo k danému cvičení nebo sadě příkladů.

Kód / krátká adresa

Tříznakový kód lze napsat do vyhledávacího řádku, také je součástí zkrácené adresy.

Zkopírujte kliknutím.

JGJ
umime.to/JGJ

umime.to/JGJ

Passive voice

Trpný rod (passive voice) se v angličtině využívá omnoho častěji než v češtině. Podmět je v něm pouze zasažen dějem, aktivně ho nevykonává.

Tvorba trpného rodu

Tento rod lze vytvořit použitím pomocného slovesa to be v příslušném tvaru a příčestí minulého plnovýznamového slovesa. Např:

  • The awards are given out annually.
  • It is understood that the Earth is round.

Stejný postup se použivá i v případě jakéhokoliv jiného času, jenom nesmíme zapomenout respektovat i pravidla pro tvorbu daného času. Např.:

čas příklad
minulý čas prostý The work was done.
budoucí čas prostý The money will be transferred tomorrow.

V prvním případě se pomocné sloveso to be změnilo podle pravidel past simple na was a ve druhém podle pravidel pro tvorbu future simple na will be.

Trpný rod složitějších časů

Pokud jiný čas taktéž vyžaduje použití pomocného slovesa to be nebo to have, musí být druhé pomocné sloveso vyjadřující trpný rod zastoupené jinak. V prípadě už použitého tvaru pomocného slovesa to be bude trpný rod vyjádřen pomocným slovesem being a v případě už použitého tvaru pomocného slovesa to have bude trpný rod vyjádřen pomocným slovesem been. Dále bude jako vždy následovat příčestí minulé plnovýznamového slovesa.

čas příklad trpný rod
přítomný čas průběhový I am buying a car. A car is being bought.
minulý čas průběhový I was buying a car. A car was being bought.
předpřítomný čas I have bought the car. The car has been bought.
předminulý čas I have bought the car with the money you had given me. The car has been bought with the money I had been given.

Otázky a zápory

V případě, že potřebujeme vytvořiť otázku, nebo zápor, budeme posupovat stejně, jako když se pomocná slovesa nacházejí ve větách v činném rodu. Tedy pomocné sloveso na sebe přebere všechny gramatické funkce a příčestí minulé zůstane v nezměněném tvaru. Např.:

  • Are the apples being picked?
  • The product isn’t sold internationally.

Vyjádření činitele

I když se primárně trpný rod použivá na to, abychom upozadili toho, kdo činnost vykonává, resp. zdůraznili cíl činnosti, občas přeci jen potřebujeme vyjádřit činitele děje. To lze v trpném rodu jednoduše, přirazením slova by a činitele za plnovýznamové sloveso:

  • The car is being bought by my sister.
  • The awards are given out annually by the committee.
Zavřít

Passive voice (těžké)NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence