Diktáty online

Do textu o rozsahu jednoho odstavce doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností. Úloha má snadné ovládání (můžete využít myš nebo šipky) a průběžné vyhodnocení. Tímto cvičením si procvičíte porozumění anglickému textu a gramatická pravidla.

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Grammar

Tenses
Talking about the past
Past simple tense (irregular verbs)   
Past continuous tense   
Present perfect tense   
Talking about the past: mix
Talking about the future
Future simple tense   
Plurals
Plural nouns (irregular)   
Articles
Articles: mix
Prepositions
Prepositions of time   
Pronouns
Personal pronouns   
Adjectives and adverbs
Adverbs comparative / superlative   

Ukázky

Adverbs comparative / superlative

Speed dating

Modern life is becoming   ,   and   . That’s why people are becoming   . Today, young people are finding it   to socialize and to meet their potential partners as they work   and they meet   people. That’s why speed dating was invented. It is the   option to meet a lot of people   , and in   environment. This is how it works: men and women meet in a restaurant, they get into pairs and they chat for a few minutes. When the time limit is up, they move round to another person and so on. At the end of the evening, you make a list of people that you liked   and that you find the   . When there is a match, the organisers give you each other’s contact. Even though it’s not the   way to meet your future partner, it’s definitely the   and the   way to do so.

Prepositions of time

Emma’s daily routine

Hi! My name is Emma. I am eleven years old and I am British. I live in Birmingham.
My day usually starts early. I get up   6.30. But   the weekends I sleep an hour linger so I get up   7.30. When I get up, I dress up, have breakfast, brush my teeth and I leave   8 o’clock. The school starts   8.30 and finishes   3.30. Afters school, I usually do my homework. But   Tuesdays, I have volleyball practice. It starts   6 pm.   Fridays, I have my piano classes. It starts   5 pm.
I usually have dinner   7.30. But   the weekends, I usually eat later because we often spend the day outside.   the winter, we usually make tea   the evening. And I sleep   night.

Personal pronouns

My family

My name is Peter.   am 12 years old. My parents are divorced. My father is a doctor.   lives in Dublin with his new family.   have a big house.   usually go there for holidays. My mother is a nurse.   live in a small village near London.
  have two brothers and one sister.   are older than   .   also have a dog.   walk   every day. Once,   ran away from   but I found   .
This is my family.   are not perfect but   are still a family.

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM