Diktáty online

Do textu o rozsahu jednoho odstavce doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností. Úloha má snadné ovládání (můžete využít myš nebo šipky) a průběžné vyhodnocení. Tímto cvičením si procvičíte porozumění anglickému textu a gramatická pravidla.

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Grammar

Be, have, do
To do, to have, to be in present simple   
To do, to have, to be in past simple   
Tenses
Talking about the present
Present simple tense   
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)   
Plurals
Plural nouns (regural)   
Articles
Indefinite article   

Ukázky

To do, to have, to be in present simple

Ron Weasley

Ron Weasley   a fictional character in Harry Potter series written by J. K. Rowling.
He   a pure-blood wizard. He   a member of the Weasley family. He   five older brothers, Bill, Charlie, Percy, Fred and George. He   also a younger sister. Her name   Ginny.
Ron   a member of the Gryffindor House. He   the best friend of Harry Potter and Hermione Granger. They   members of the Gryffindor House as well. They   a lot of things together and they   always ready to help each other.
Ron   tall and thin. He   freckles, big hands and feet and a long nose. He   red hair as well as the rest of the family. He   very funny and immature.

Present simple tense

Travelling

These days, travelling   very popular. But why   ? For many of them, travelling   a hobby. They   to see new places, meet new people, experience new things. Many people   finding out about different cultures. Some people   only for fun and adventure.
When we   abroad, we usually   lots of unusual food,   different habits, and   interesting people.
No one   for a holiday without a camera because s/he   to miss the opportunity to catch all the beauties.
We   different means of transport to travel. Many people   by plane because it is quick and comfortable. People often   by car because it is less expensive and almost every family   a car.
There are many places I   to visit. My brother   that I should start with Italy, so I probably will!

To do, to have, to be in past simple

Trip to England

When I   in eighth grade, we   a great teacher of English. She   very young and we   interesting activities in our classes. At that time, English   my favourite subject.
The name of our teacher   Hannah. She   born in England but she had lived in the Czech Republic for ten years because her parents   the ambassadors of England there.
At the end of the school year, we   a possibility to go on a trip to England with her. I   very excited! I had never been to England before. I   some money that I had got for my birthday and my parents gave me the rest to pay for the trip. They also   a suitcase that I could take. The only thing I   was a passport. But it   easy to get one.
When I packed all my things, I   ready to go to England!

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM