Diktáty online

Do textu o rozsahu jednoho odstavce doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností. Úloha má snadné ovládání (můžete využít myš nebo šipky) a průběžné vyhodnocení. Tímto cvičením si procvičíte porozumění anglickému textu a gramatická pravidla.

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.


Grammar

Be, have, do
To do, to have, to be in present simple   
To do, to have, to be in past simple   
Tenses
Talking about the present
Present simple tense   
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)   
Plurals
Plural nouns (regural)   
Articles
Indefinite article   

Ukázky

To do, to have, to be in past simple

Klára moved to Prague

My name is Klára. I live in Prague now, but when I   8 I lived in Plzeň. We moved to Prague because my father got a new job here. My parents   very happy, but I   . I wanted to go back to Plzeň because I   all my friends there. We also   a big house in Plzeň. It   much better than this one. We lived there with my grandparents. So, there   five of us. We also   a cat. Her name   Micka but she died when we moved to Prague. I   very sad because she   the best friend I   . She   funny things all the time because that’s what cats do!
I still miss my friends but I like it here now. Prague’s a great city.

Plural nouns (regural)

The Lord of the Rings

The Lord of the Rings is a fantasy   . The   is J. R. R. Tolkien. The   follows a   written in 1937. The   of the novel is The Hobbit. There are three   based on the book series.
The Lord of the Rings is one of the best-selling   that were ever written. Over 150 million   were sold.
The   of the novel refers to Dark Lord Sauron who created the One   that rules to all the other   .

Past simple tense (regular verbs)

A night out

Last night, my friends and I   to go out. The weather wasn’t very nice so we   to the city centre and   for a place to eat. We   a restaurant that   really nice and there also   to be a lot of people. We   around and found a table for four. We all   pizza. After the dinner, we   because we really   the music. On the way back, we   about the plans for the following day.

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence