9

Diktáty online – 9. třída

Do textu o rozsahu jednoho odstavce doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností. Úloha má snadné ovládání (můžete využít myš nebo šipky) a průběžné vyhodnocení. Tímto cvičením si procvičíte porozumění anglickému textu a gramatická pravidla.

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.

Vybrána třída: 9. (úzký výběr)


Grammar

Tenses
Talking about the past
Past continuous tense   
Talking about the future
Future simple tense   
Plurals
Plural nouns (irregular)   
Prepositions
Prepositions of time   
Pronouns
Personal pronouns   
Adjectives and adverbs
Adverbs comparative / superlative   

Ukázky

Prepositions of time

Emma’s daily routine

Hi! My name is Emma. I am eleven years old and I am British. I live in Birmingham.
My day usually starts early. I get up   6.30. But   the weekends I sleep an hour longer so I get up   7.30. When I get up, I dress up, have breakfast, brush my teeth and I leave   8 o’clock. The school starts   8.30 and finishes   3.30. Afters school, I usually do my homework. But   Tuesdays, I have volleyball practice. It starts   6 pm.   Fridays, I have my piano classes. It starts   5 pm.
I usually have dinner   7.30. But   the weekends, I usually eat later because we often spend the day outside.   the winter, we usually make tea   the evening. And I sleep   night.

Present perfect tense

I would like to be a singer

My name is Sophia. I want to be a singer. I   in some school concerts. Last year, I   in the concert at the end of the school year where all teachers and parents   . I   on a radio yet, but I would really love to. My favourite singer is Zaz. I   all her songs and I   to many of her concerts. She   famous in 2010 when the song “Je veux”   released. She   over 3.4 million albums so far and there   any that I would not like. Moreover, she   anything silly like some other celebrities do. She   a lot of work for charities. She   some of her own money to charities, too.

Future simple tense

Party

A: Finally, your party’s tomorrow! I   to it, Joshua.
RING RING
B: Hello. What?! But the party   tomorrow!
A: What   the problem?
B: It   the DJ. He   ill. He says that we can borrow his equipment but he   at the party. Well, it   much of a party without a DJ.
A: Keep calm. We   a solution.
B: I   so.
A: Wait, I   an idea! I   the DJ.
B: What?   you do it?   sure?
A: Yes, it   fun!

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence