Poslech slovíček

Poslech slovíček je jednoduché, ale užitečné cvičení. Zazní správná výslovnost slovíčka (od rodilého mluvčího) a vaším úkolem je vybrat slovo z nabídky. Pro toto cvičení je nutné mít zapnutý zvuk.


Anglická slovíčka
Slovíčka: podstatná jména
Lidé
Zaměstnání
Stavy, myšlenky
Lidé: mix
Zvířata
Zvířata: hmyz
Zvířata: mix
Příroda, svět
Příroda, svět: mix
Místa a stavby
Zahrada, farma
Místa a stavby: mix
Věci
Spotřebiče
Slovíčka: slovesa
Obecná slovesa
Komunikace (slovesa)
Vztahy mezi lidmi (slovesa)
Slovesa: mix
Tematická slovesa
Tělo (slovesa)
Slovíčka: další slovní druhy
Přídavná jména
Vlastnosti a popisy lidí
Přídavná jména: mix
Příslovce
Příslovce času a četnosti
Příslovce místa
Tematická slovíčka a fráze
Škola, práce, peníze
Škola, školní vybavení, činnosti
Ze života
Zdraví, nemoci, zdravý životní styl
Svátky, životní události
Jídlo
V restauraci
V restauraci
Cestování
Názvy států
Vybavení na cesty
Ze světa
Středověk
Umění
Náboženství, víra

Anglická slovíčka: Výběr z možností

Výběr správné odpovědi z nabízených možností.


Anglická slovíčka
Slovíčka: podstatná jména
Lidé
Zaměstnání
Pocity, nálady
Stavy, myšlenky
Lidé: mix
Zvířata
Zvířata: hmyz
Zvířata: mix
Příroda, svět
Příroda, svět: mix
Místa a stavby
Místa a stavby: mix
Věci
Kuchyň, vybavení
Spotřebiče
Slovíčka: slovesa
Obecná slovesa
Pohybová slovesa
Slovesa: mix
Tematická slovesa
Tělo (slovesa)
Slovíčka: další slovní druhy
Přídavná jména
Vlastnosti a popisy lidí
Přídavná jména: mix
Příslovce
Příslovce času a četnosti
Příslovce místa
Tematická slovíčka a fráze
Škola, práce, peníze
Škola, školní vybavení, činnosti
Ze života
Zdraví, nemoci, zdravý životní styl
Jídlo
V restauraci
Cestování
Názvy států
Vybavení na cesty
Ze světa
Náboženství, víra


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Anglická slovíčka
Slovíčka: podstatná jména
Lidé
Zaměstnání
Stavy, myšlenky
Lidé: mix
Zvířata
Zvířata: hmyz
Příroda, svět
Příroda, svět: mix
Místa a stavby
Zahrada, farma
Místa a stavby: mix
Věci
Spotřebiče
Slovíčka: slovesa
Obecná slovesa
Komunikace (slovesa)
Vztahy mezi lidmi (slovesa)
Slovesa: mix
Tematická slovesa
Tělo (slovesa)
Slovíčka: další slovní druhy
Přídavná jména
Vlastnosti a popisy lidí
Přídavná jména: mix
Příslovce
Příslovce času a četnosti
Příslovce místa
Tematická slovíčka a fráze
Škola, práce, peníze
Nakupování
Nakupování
Ze života
Zdraví, nemoci, zdravý životní styl
Cestování
Názvy států
Místa na cestách
Vybavení na cesty
Ze světa
Středověk
Umění
Umění
Náboženství, víra


Zápis slovíček

Cvičení na správné psaní slovíček. Obsahuje dynamickou nápovědu.


Anglická slovíčka
Slovíčka: podstatná jména
Lidé
Části těla
Zaměstnání
Lidé: mix
Zvířata
Zvířata: hmyz
Zvířata: mix
Příroda, svět
Krajina, svět, vesmír
Příroda, svět: mix
Místa a stavby
Město
Místa a stavby: mix
Slovíčka: slovesa
Obecná slovesa
Pohybová slovesa
Komunikace (slovesa)
Slovesa: mix
Tematická slovesa
Činnosti v domácnosti
Tělo (slovesa)
Slovíčka: další slovní druhy
Přídavná jména
Vlastnosti a popisy lidí
Vlastnosti a popisy předmětů
Přídavná jména: mix
Příslovce
Příslovce času a četnosti
Tematická slovíčka a fráze
Škola, práce, peníze
Škola, školní vybavení, činnosti
Jídlo
V restauraci
Cestování
Názvy států
Místa na cestách


Přesouvání

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.


Anglická slovíčka
Slovíčka: podstatná jména
Místa a stavby
Zahrada, farma


Stavba vět

Skládání slovíček do správného pořadí.


Anglická slovíčka
Tematická slovíčka a fráze
Přísloví a pořekadla


Slovíčka ve větách

Doplňování slovíček do vět.


Anglická slovíčka
Slovíčka: podstatná jména
Lidé
Rodina, lidé, vztahy
Příroda, svět
Počasí
Slovíčka: slovesa
Obecná slovesa
Základní slovesa
Komunikace (slovesa)
Tematická slovesa
Činnosti v domácnosti
Slovíčka: další slovní druhy
Přídavná jména
Základní přídavná jména
Vlastnosti a popisy lidí
Příslovce
Příslovce času a četnosti
Tematická slovíčka a fráze
Škola, práce, peníze
Škola, školní vybavení, činnosti


Chat

Vyzkoušejte si Vaše reakce v reálných situacích, které v zahraničí běžně zažijete.


Anglická slovíčka
Tematická slovíčka a fráze
Škola, práce, peníze
Nakupování
Ze života
Na poště
Na ulici
Telefonování
Cestování
Dopravní situace
Veřejná doprava


Křížovky

Jednoduché křížovky na procvičení zápisu anglických slov. Vyplňte křížovku a odhalte tajenku.


Zvířata těžší

Různá slovíčka těžší

Střílečka

Hra na rychlost: vybíráte správné možnosti dřív, než vám uletí.


Anglická slovíčka
      Slovíčka: podstatná jména
           Lidé
                Části těla
1
2
3
4
Spustit
                Zaměstnání
1
2
3
4
Spustit
           Místa a stavby
                Dům, části domu, nábytek
1
2
3
4
Spustit
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence