Poslech slovíček

Poslech slovíček je jednoduché, ale užitečné cvičení. Zazní správná výslovnost slovíčka (od rodilého mluvčího) a vaším úkolem je vybrat slovo z nabídky. Pro toto cvičení je nutné mít zapnutý zvuk.


Anglická slovíčka
Slovíčka: podstatná jména
Základní slovíčka
Čas: další pojmy
Základní slovíčka: mix
Lidé
Oblečení, móda
Zaměstnání
Pocity, nálady
Lidé: mix
Zvířata
Zvířata: mix
Příroda, svět
Krajina, svět, vesmír
Příroda, svět: mix
Místa a stavby
Město
Místa a stavby: mix
Slovíčka: slovesa
Obecná slovesa
Myšlení a vnímání
Komunikace (slovesa)
Slovesa: mix
Tematická slovesa
Činnosti v domácnosti
Slovíčka: další slovní druhy
Přídavná jména
Základní přídavná jména
Vlastnosti a popisy lidí
Vlastnosti a popisy předmětů
Tematická slovíčka a fráze
Škola, práce, peníze
Škola, školní vybavení, činnosti
Ze života
Zdraví, nemoci, zdravý životní styl
Jídlo
Potraviny, jídla, nápoje
Sportování
Názvy sportů


Anglická slovíčka: Výběr z možností

Výběr správné odpovědi z nabízených možností.


Anglická slovíčka
Slovíčka: podstatná jména
Základní slovíčka
Čas: další pojmy
Základní slovíčka: mix
Lidé
Oblečení, móda
Zaměstnání
Lidé: mix
Zvířata
Zvířata: mix
Příroda, svět
Počasí
Příroda, svět: mix
Místa a stavby
Místa a stavby: mix
Slovíčka: slovesa
Obecná slovesa
Myšlení a vnímání
Komunikace (slovesa)
Slovesa: mix
Tematická slovesa
Činnosti v domácnosti
Slovíčka: další slovní druhy
Přídavná jména
Vlastnosti a popisy předmětů
Tematická slovíčka a fráze
Ze života
Zdraví, nemoci, zdravý životní styl
Jídlo
Potraviny, jídla, nápoje
Sportování
Názvy sportů


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Anglická slovíčka
Slovíčka: podstatná jména
Základní slovíčka
Čas: další pojmy
Základní slovíčka: mix
Lidé
Zaměstnání
Lidé: mix
Zvířata
Zvířata: mix
Příroda, svět
Krajina, svět, vesmír
Příroda, svět: mix
Místa a stavby
Město
Místa a stavby: mix
Slovíčka: slovesa
Obecná slovesa
Pohybová slovesa
Myšlení a vnímání
Komunikace (slovesa)
Slovesa: mix
Tematická slovesa
Činnosti v domácnosti
Slovíčka: další slovní druhy
Přídavná jména
Základní přídavná jména
Vlastnosti a popisy lidí
Vlastnosti a popisy předmětů
Tematická slovíčka a fráze
Ze života
Zdraví, nemoci, zdravý životní styl
Jídlo
Potraviny, jídla, nápoje
Sportování
Názvy sportů


Zápis slovíček

Cvičení na správné psaní slovíček. Obsahuje dynamickou nápovědu.


Anglická slovíčka
Slovíčka: podstatná jména
Základní slovíčka
Čísla
Čas: měsíce
Čas: další pojmy
Základní slovíčka: mix
Lidé
Pocity, nálady
Lidé: mix
Zvířata
Zvířata: mix
Příroda, svět
Krajina, svět, vesmír
Příroda, svět: mix
Místa a stavby
Město
Místa a stavby: mix
Slovíčka: slovesa
Obecná slovesa
Základní slovesa
Pohybová slovesa
Myšlení a vnímání
Slovesa: mix
Tematická slovesa
Činnosti v domácnosti
Slovíčka: další slovní druhy
Přídavná jména
Základní přídavná jména
Vlastnosti a popisy lidí
Tematická slovíčka a fráze
Škola, práce, peníze
Škola, školní vybavení, činnosti
Jídlo
Potraviny, jídla, nápoje
Sportování
Názvy sportů


Přesouvání

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.


Anglická slovíčka
Slovíčka: podstatná jména
Lidé
Části těla
Oblečení, móda
Místa a stavby
Dům, části domu, nábytek
Tematická slovíčka a fráze
Škola, práce, peníze
Škola, školní vybavení, činnosti


Slovíčka ve větách

Doplňování slovíček do vět.


Anglická slovíčka
Slovíčka: podstatná jména
Lidé
Rodina, lidé, vztahy
Části těla
Zvířata
Zvířata: mix
Slovíčka: slovesa
Obecná slovesa
Základní slovesa
Pohybová slovesa


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence