Přejít na cvičení:
Vpisování
Přejít na téma:
Past simple vs. past continuous
Zobrazit na celou obrazovku
Procvičujte neomezeně

Váš denní počet odpovědí je omezen. Pro navýšení limitu či přístup do svého účtu s licencí se přihlaste.

Přihlásit se
Zobrazit shrnutí tématu
J7S
Sdílet

QR kód

QR kód lze naskenovat např. mobilním telefonem a tak se dostat přímo k danému cvičení nebo sadě příkladů.

Kód / krátká adresa

Tříznakový kód lze napsat do vyhledávacího řádku, také je součástí zkrácené adresy.

Zkopírujte kliknutím.

J7S
umime.to/J7S

umime.to/J7S

Past simple vs. past continuous

Rozdíl mezi minulým časem prostým a průběhovým spočívá v důrazu kladeném na průběh či délku činnosti.

rozdíl minulého času prostého a průběhového

Minulý čas prostý

Minulý čas prostý se používá pokud:

Mluvíme o opakované činnosti, která je hlavním dějem. She called him every hour.
Činnost pouze zmiňujeme. He talked to me about it.
Opisujeme sérii událostí. Yesterday, I went to the library, sat down and read a book.
Činnost nemá trvání. When I was running, I broke my leg.

Minulý čas průběhový

Minulý čas průběhový se tedy používá v následujících případech:

Když zdůrazňujeme, kdy měl děj trvání. They were playing basketball in the evening.
Pokud probíhá více činností zároveň. He was watching TV while I was doing the dishes.
Pokud se činnost děje určitou dobu. When I was running, I broke my leg.
Když mluvíme o opakované činnosti v pozadí, kdy průběhový tvar může značit dočasnost nebo možnost změny vzhledem k ději hlavnímu. Cathy was feeding her neighbours’ dog every morning while they were on holiday. Then one day, the dog was gone.
Pokud zdůrazňujeme otravnost děje. She keeps talking all the time.

Využití

Kontrast, který tyto dva časy tvoří, je důležitý, když mluvíme o dvou dějích, které nejsou zasazené stejně do minulosti. Například:

  • What were you doing when the police arrived?

V minulosti probíhala určitá činnost nebo děj, na kterou se dotazuje daná otázka. Trvání tohto děje je zdůrazněno použitím minulého času průběhového. Tento děj byl přerušen jiným, který se odehrál okamžitě. Pro ten použijeme minulý čas prostý.

Pro porovnání:

  • Marek was studying for his test while Camilla was listening to music.

I když jde o dva děje v minulosti, oba probíhaly ve stejnou dobu a navzájem se nepřerušily.

V následujícím případě jde taky o více činností v minulosti:

  • He walked to the bar and sat next to her.

Jedná se však o sérii událostí, proto je použitý minulý čas prostý. Předtím, než si vedle ní sedl, musel nejdřív k baru přijít.

Zdůraznění času

Určit, zdali je zdůrazněný čas, tudíž musí být použit minulý čas průběhový, je jednoduché. Stačí ve větě hledat konkrétní informace o čase: yesterday, in the morning, last week atd. Obecně se tímto způsobem popisují děje, které musí mít ze své podstaty nějaké trvání (nestanou se hned, jako např. kýchnutí, klopýtnutí, poslání zprávy, atd.).

Opakované děje

Může se zdát, že čas je zdůrazněn i v případě jako například:

They went to the cinema every Friday.

Nacházíme zde sice konkrétní časový údaj, ale v tomto případě (a jemu podobným) je důležitější slovíčko every. To zdůrazňuje, že jde o opakovaný děj a tudíž bude použit minulý čas prostý. Podobnou skutečnost indikují i slova jako always, koncovka -s na konci časového údaje (Fridays, evenings, atd.), often, regularly a podobné.

Otravné děje

Pro mnohé je problematické určit, kdy jde o otravný děj (použije se minulý čas průběhový), jelikož jde o subjektivní záležitost. V některých případech je dobré sledovat, zdali není činnost ve větě okomentována spojeními it’s annoying, I hate it, případně jinými negativními způsoby. Pokud se v textu nic podobné nenachází, třeba uvážit, jaké stavy a činnosti bývají nejčastěji otravné: ztrácení věcí, hlasitá mluva, opoždění, nesouhlas atd.

Zavřít

Past simple vs. past continuous (těžké)

Vyřešeno:

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence