8

Diktáty online – 8. třída

Do textu o rozsahu jednoho odstavce doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností. Úloha má snadné ovládání (můžete využít myš nebo šipky) a průběžné vyhodnocení. Tímto cvičením si procvičíte porozumění anglickému textu a gramatická pravidla.

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.

Vybrána třída: 8. (úzký výběr)


Grammar

Tenses
Talking about the past
Present perfect tense   
Articles
Articles: mix

Ukázky

To do, to have, to be in present simple

Émilie

This   a photo of my friend, Émilie. She   13 years old and she   French. First, I thought that she   Spanish but she   . She lives in a village near Toulouse with her parents and her brother. His name   Pierre.
Émilie   long black hair and dark eyes. She   intelligent and funny. We   a lot of funny things together. But she   that nice to everyone.
Émilie   have any pet because she doesn’t like animals. But she   crazy about flowers. Her family   a garden full of them.
We don’t meet very often with Émilie but she   the best friend I   !

Present simple tense

Daily routines

My name is Veronika. Every day, I   at 6.30. I   some sandwiches and   some housework. Then I   George and   his breakfast. George   at 7.00. We   to school because the bus   expensive. Then I   to work.
I   work at 4.00 and I   to pick up George. He   at school at 4.30. Then we   shopping.
In the evening I   a dinner and George   his homework. George   to bed at 9.00 and I   him a story. Then I   to bed at 10.00.

Personal pronouns

Mr and Ms Wilkinson

My parents go to the library every week.   borrow there a lot of books. The last one they borrowed was very thick.   had 489 pages. When my parents go there,   usually meet Ms Wilkinson.   is my teacher and   works in the library, too.   has a brother.   is a friend of my father. He works in a cake shop.   really like   because when   comes to see us, he brings   a cake. Ms and Mr Wilkinson do not live in London.   live in Surrey. Mr Wilkinson invited us to see   . So,   will go there next month.

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence