Děkujeme za Vaše hodnocení.

Past tense: negatives (Minulý čas: zápory)

umime.to/LXK


Stáhnout QR kód

Nadřazené Grammar » Tenses » Talking about the past » Past tense: negatives
Předcházející Present tense: negativesPast simple tense (regular verbs)

Past simple

Zápor v minulém čase prostém tvoříme použitím pomocného slovesa did (tedy minulého času do). K němu přidáme částici not, která značí, že jde o zápor. Pomocné sloveso na sebe převezme všechny gramatické funkce. Jelikož pomocné sloveso indikuje i minulý čas, plnovýznamové sloveso, které za ním následuje, bude už v přítomném čase. Tvar did se používá pro všechny osoby a čísla:

  • They did not go go to a party.
  • She did not call you.

U záporu můžeme také často narazit na zkrácenou formu didn’t. Její použití je zcela běžné a je zaměnitelná s delšími formami (které jsou preferovány ve formální komunikaci).

Výjimka opět nastává u slovesa to be, které při tvorbě záporů pomocné sloveso do nepotřebuje. Jenom se přidá částice not za vhodnou formu slovesa to be:

  • I was not too loud.
  • You weren’t happy.

Past continuous

Při minulém čase průběhovém zápor tvoříme použitím negativní částice not, kterou umístíme za tvar slovesa to be:

  • They were not eating.
  • She was not leaving.

Opět je při záporech možné vytvořit zkrácenou formu záporu, tedy wasn’t a weren’t.


    

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Past tense: negatives   


Stavba vět

Skládání slovíček do správného pořadí.


Past tense: negatives   


Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Past tense: negatives   


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence