7

Diktáty online – 7. třída

Do textu o rozsahu jednoho odstavce doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností. Úloha má snadné ovládání (můžete využít myš nebo šipky) a průběžné vyhodnocení. Tímto cvičením si procvičíte porozumění anglickému textu a gramatická pravidla.

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.

Vybrána třída: 7. (úzký výběr)


Grammar

Be, have, do
To do, to have, to be in present simple   
Tenses
Talking about the present
Present simple tense   
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)   
Plurals
Plural nouns (regural)   

Ukázky

To do, to have, to be in past simple

Trip to Prague

A: “Yesterday I   in Prague.”
B: “What   there?”
A: “I   there with my mum. We   in an Italian restaurant.”
B: “What   ?”
A: “I   a pizza and my mum   spaghetti.”
B: “What   after dinner?”
A: “We   anything special. We just walked through the city.   you in Prague?”
B: “Yes, I   . My grandmother lives there so I   at her place. I   my homework and helped her to   housework.”
A: “So we can go to Prague together next time and go sightseeing.”
B: “That   a good idea!”

Past simple tense (regular verbs)

A night out

Last night, my friends and I   to go out. The weather wasn’t very nice so we   to the city centre and   for a place to eat. We   a restaurant that   really nice and there also   to be a lot of people. We   around and found a table for four. We all   pizza. After the dinner, we   because we really   the music. On the way back, we   about the plans for the following day.

Present perfect tense

Parachuting

Martin Smith   part in parachuting since he   17. The sport   in America in 1919. The main idea is of the sport is a transition from a high point to Earth with aid of gravity. The parachutists control the speed using parachutes. Martin   his first parachute jump in 2010. He once   , “parachuting   me, I   interested in its history. There   people trying to jump, only in 1919 they   it a name.
Martin   on TV a number of times, but his big break   in 2006 when he   in a famous film. Since then, parachuting   even more popular and Martin   in many other films. Parachuting can be dangerous but Martin   a serious accident.

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence