6

Diktáty online – 6. třída

Do textu o rozsahu jednoho odstavce doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností. Úloha má snadné ovládání (můžete využít myš nebo šipky) a průběžné vyhodnocení. Tímto cvičením si procvičíte porozumění anglickému textu a gramatická pravidla.

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.

Vybrána třída: 6. (úzký výběr)


Grammar

Be, have, do
To do, to have, to be in past simple   
Articles
Indefinite article   

Ukázky

To do, to have, to be in present simple

Émilie

This   a photo of my friend, Émilie. She   13 years old and she   French. First, I thought that she   Spanish but she   . She lives in a village near Toulouse with her parents and her brother. His name   Pierre.
Émilie   long black hair and dark eyes. She   intelligent and funny. We   a lot of funny things together. But she   that nice to everyone.
Émilie   have any pet because she doesn’t like animals. But she   crazy about flowers. Her family   a garden full of them.
We don’t meet very often with Émilie but she   the best friend I   !

To do, to have, to be in past simple

Klára moved to Prague

My name is Klára. I live in Prague now, but when I   8 I lived in Plzeň. We moved to Prague because my father got a new job here. My parents   very happy, but I   . I wanted to go back to Plzeň because I   all my friends there. We also   a big house in Plzeň. It   much better than this one. We lived there with my grandparents. So, there   five of us. We also   a cat. Her name   Micka but she died when we moved to Prague. I   very sad because she   the best friend I   . She   funny things all the time because that’s what cats do!
I still miss my friends but I like it here now. Prague’s a great city.

Present simple tense

A letter to Martina

Dear Laura,
I am writing you to tell you about my new boyfriend. His name is Tomáš. He   32 years old. He   in Ostrava with his younger brother. They   in a big flat.
Their younger sister Eliška   with Tomáš. They   for a big company. They   cars and then they   them.
Tomáš   football. I really   watching him because he   a good player.
We usually   on a date on Friday. We both   watching old films. So, we usually   a lot of time at home. Tomáš usually   and I   the film.
All the best,
Martina

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence