Gramatika v kontextu – 5. třída (5. ročník)

Do textu o rozsahu jednoho odstavce doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností. Úloha má snadné ovládání (můžete využít myš nebo šipky) a průběžné vyhodnocení. Tímto cvičením si procvičíte porozumění anglickému textu a gramatická pravidla.

Vybrána třída: 5. třída (široký výběr)

Grammar

Be, have, do
To do, to have, to be in past simple   
Articles and quantity
Articles
Indefinite article   

Ukázky

To do, to have, to be in past simple

Klára moved to Prague

My name is Klára. I live in Prague now, but when I   8 I lived in Plzeň. We moved to Prague because my father got a new job here. My parents   very happy, but I   . I wanted to go back to Plzeň because I   all my friends there. We also   a big house in Plzeň. It   much better than this one. We lived there with my grandparents. So, there   five of us. We also   a cat. Her name   Micka but she died when we moved to Prague. I   very sad because she   the best friend I   . She   funny things all the time because that’s what cats do!
I still miss my friends but I like it here now. Prague’s a great city.

Indefinite article

Chinese New Year

Chinese New Year is   important Chinese festival. It is celebrated at   turn of   traditional lunisolar Chinese calendar.   New Year starts on the new moon between January 21 and February 20. It is celebrated by   quarter of the world. It is celebrated in many British cities as well – in   China towns.
There are many traditions connected to the Chinese New Year.   evening preceding New Year’s Day is   occasion for families to have dinner together. Many families also clean   house, which should bring them good luck.   windows and doors are decorated with red colour papercuts. People also give money in   red paper envelopes. People from north of China usually eat   dumplings.

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence