Past tense: questions and negatives (Minulý prostý čas: otázky a zápory)


Nadřazené téma: Talking about the past

Jak si chcete téma procvičit?

RozhodovačkaStavba větZávodyTýmovka

Otázku a zápor tvoříme u pravidelných i nepravidelných sloves přidáním pomocného slovesa did. V otázce toto pomocné sloveso předchází podmětu, kdy významové sloveso již zůstává v základním tvaru (nepřidáváme koncovku -ed). V záporu pomocné sloveso did předchází společně se zápornou částicí not základnímu tvaru významového slovesa (které taktéž nepřibírá koncovku -ed).

  • Did you see the girl?
  • I did not go there.

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

Past tense: questions and negatives   


Ukázka

Stavba vět

Skládání slovíček do správného pořadí.

Past tense: questions and negatives   


Ukázka

Závody

Hra pro více hráčů. Do cíle závodu dorazí první ten, kdo odpovídá správně a rychle.

Past tense: questions and negatives   

Týmovka

Hra pro více hráčů. Všichni hráči odpovídají na stejné otázky, po každé otázce se zobrazí statistika úspěšnosti.

Past tense: questions and negatives   

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM