Past tense: questions and negatives (Minulý prostý čas: otázky a zápory)


Nadřazené: Talking about the past

Předcházející: Past simple tense (regular verbs)

Past simple

Otázku v minulém čase prostém tvoříme přidáním pomocného slovesa did (tedy minulého času do) na začátek věty. Pomocné sloveso na sebe opět převezme všechny gramatické funkce. Jelikož pomocné sloveso indikuje i minulý čas, plnovýznamové sloveso, které za ním následuje, bude už v přítomném čase. Tvar did se používá pro všechny osoby a čísla:

 • Did they go to the party?
 • Did she call you?

Podobně je to i s tvořením záporu. Vyjádříme ho opět pomocným slovesem did, ke kterému přidáme částici not, která značí, že jde o zápor:

 • They did not go go to a party.
 • She did not call you.

U záporu můžeme také často narazit na zkrácenou formu didn't. Její použití je zcela běžné a je zaměnitelná s delšími formami (které jsou preferovány ve formální komunikaci).

Výjimka opět nastává u slovesa to be, které při tvorbě otázek a záporů pomocné sloveso do nepotřebuje. Otázky se tedy tvoří přesunutím správného tvaru slovesa be na začátek věty. Např.:

 • Was I too loud?
 • Were you happy?

Při záporu se opět jenom přidá částice not za vhodnou formu slovesa to be:

 • I was not too loud.
 • You weren't happy.

Past continuous

Při minulém čase průběhovém tvoříme otázku jednoduše přesunutím tvaru slovesa to be na začátek věty:

 • Were they eating?
 • Was she leaving?

Zápor tvoříme použitím negativní částice not, kterou umístíme za tvar slovesa to be:

 • They were not eating.
 • She was not leaving.

Opět je při záporech možné vytvořit zkrácenou formu záporu, tedy wasn't a weren't.Vysvětlení mi pomohlo   Vysvětlení mi nepomohlo

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Past tense: questions and negatives   


Stavba vět

Skládání slovíček do správného pořadí.


Past tense: questions and negatives   


Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Past tense: questions and negatives   


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence