Aktivní závody

Založení nového závodu

Vybrána třída: 8. (úzký výběr)

Anglická slovíčka
    Slovíčka: podstatná jména
       Lidé
          Části těla
          Zaměstnání
          Pocity, nálady
          Stavy, myšlenky
          Lidé: mix
       Zvířata
          Zvířata: mix
       Příroda, svět
          Kytky, stromy
          Krajina, svět, vesmír
          Příroda, svět: mix
       Místa a stavby
          Město
          Zahrada, farma
          Místa a stavby: mix
       Věci
          Věci: mix
    Slovíčka: slovesa
       Obecná slovesa
          Komunikace (slovesa)
          Slovesa: mix
       Tematická slovesa
          Činnosti v domácnosti
    Slovíčka: další slovní druhy
       Přídavná jména
          Základní přídavná jména
          Vlastnosti a popisy lidí
          Přídavná jména: mix
       Příslovce
          Příslovce místa
          Příslovce způsobu
          Příslovce: mix
    Tematická slovíčka a fráze
       Škola, práce, peníze
          Škola, školní vybavení, činnosti
          Nakupování
          Svět práce
       Ze života
          Zdraví, nemoci, zdravý životní styl
          Denní rutiny
          Svátky, životní události
       Jídlo
          Potraviny, jídla, nápoje
          V restauraci
       Sportování
          Sportovní vybavení
          Sportovní pojmy
       Cestování
          Názvy států
          Vybavení na cesty
       Zábava
          Kino a televize
          Technologie
          Texty, média
       Ze světa
          Středověk
          Umění
          Náboženství, víra
          Politika
Grammar
    Tenses
       Talking about the present
          Present simple vs. present continuous
          Talking about the present: mix
       Talking about the past
          Past simple tense (irregular verbs)
          Past tense: questions
          Past continuous tense
          Present perfect tense
          Talking about the past: mix
       Talking about the future
          Future simple tense
          Will vs. going to
       Tenses: mix
             Past simple vs. past continuous
             Past simple vs. present perfect
    Nouns and pronouns
       Nouns
          Plural nouns (irregular)
       Pronouns
          Possessive pronouns
          Pronouns: mix
    Articles and quantity
       Articles
          Zero article
          Articles: mix
       Quantity
          Few, less, little, much, many
          Nouns: countable, uncountable
          Both, all, whole, every, each
          Quantity: mix
    Adjectives and adverbs
       Adjectives comparative vs. superlative
       Adverbs comparative vs. superlative
       This vs. these
       Adjectives and adverbs: mix
    Prepositions and conjunctions
       Prepositions of time
       Prepositions of place
       Prepositions of direction
       Prepositions: other
       Prepositions and conjunctions: mix
    Verbs
       Modal verbs
          Modal verbs: present simple
          Can vs. could
          Must, have to, can
          Modal verbs: mix
    Sentences
       Questions, question words, short answers
          Wh- question
          Question tags
          Questions: mix
       Conditionals
          First conditional
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence