Aktivní závody

Založení nového závodu

Vybrána třída: 8. (úzký výběr)

Anglická slovíčka
    Slovíčka: podstatná jména
       Lidé
          Části těla
          Zaměstnání
          Pocity, nálady
          Stavy, myšlenky
          Lidé: mix
       Zvířata
          Zvířata: mix
       Příroda, svět
          Kytky, stromy
          Krajina, svět, vesmír
          Příroda, svět: mix
       Místa a stavby
          Město
          Zahrada, farma
          Místa a stavby: mix
       Věci
          Věci: mix
    Slovíčka: slovesa
       Obecná slovesa
          Komunikace (slovesa)
          Slovesa: mix
       Tematická slovesa
          Činnosti v domácnosti
    Slovíčka: další slovní druhy
       Přídavná jména
          Základní přídavná jména
          Vlastnosti a popisy lidí
          Přídavná jména: mix
       Příslovce
          Příslovce místa
          Příslovce způsobu
          Příslovce: mix
    Tematická slovíčka a fráze
       Škola, práce, peníze
          Škola, školní vybavení, činnosti
          Nakupování
          Svět práce
       Ze života
          Zdraví, nemoci, zdravý životní styl
          Denní rutiny
          Svátky, životní události
       Jídlo
          Potraviny, jídla, nápoje
          V restauraci
       Sportování
          Sportovní vybavení
          Sportovní pojmy
       Cestování
          Názvy států
          Vybavení na cesty
       Zábava
          Technologie
          Kino a televize
          Texty, média
       Ze světa
          Středověk
          Umění
          Náboženství, víra
          Politika
Grammar
    Tenses
       Talking about the present
          Present simple vs. present continuous
          Talking about the present: mix
       Talking about the past
          Past simple tense (irregular verbs)
          Past tense: questions and negatives
          Past continuous tense
          Present perfect tense
          Talking about the past: mix
       Talking about the future
          Future simple tense
          Will vs. going to
       Tenses: mix
             Past simple vs. past continuous
             Past simple vs. present perfect
    Plurals
       Plural nouns (irregular)
    Articles
       Zero article
       Articles: mix
    Prepositions
       Prepositions of time
       Prepositions of place
       Prepositions of direction
       Prepositions: other
       Prepositions: mix
    Modal verbs
       Modal verbs: present simple
       Can / could
       Must / have to / can
       Modal verbs: mix
    Pronouns
       Possessive pronouns
       Pronouns: mix
    Conditionals
       First conditional
    Adjectives and adverbs
       Adjectives comparative / superlative
       Adverbs comparative / superlative
       This / these
       Adjectives and adverbs: mix
    Quantity, order
       Few, less, little, much, many
       Nouns: countable, uncountable
       Both, all, whole, every, each
       Quantity - mix
    Questions, question words, short answers
       Question words
       Question tags
       Questions: mix
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence