Aktivní závody

Založení nového závodu

Vybrána třída: 7. (široký výběr)

Anglická slovíčka
    Základní slovíčka
       Čísla a čas
          Čísla a čas: mix
    Slovíčka: podstatná jména
       Lidé
          Rodina, lidé, vztahy
          Části těla
          Zaměstnání
          Pocity, nálady
          Stavy, myšlenky
          Lidé: mix
       Zvířata
          Zvířata v lese
          Zvířata: mix
       Příroda, svět
          Ovoce a zelenina
          Kytky, stromy
          Počasí
          Krajina, svět, vesmír
          Příroda, svět: mix
       Místa a stavby
          Město
          Dům, části domu, nábytek
          Zahrada, farma
          Místa a stavby: mix
       Věci
          Kuchyň, vybavení
    Slovíčka: slovesa
       Obecná slovesa
          Základní slovesa
          Pohybová slovesa
          Komunikace (slovesa)
          Slovesa: mix
       Tematická slovesa
          Činnosti v domácnosti
    Slovíčka: další slovní druhy
       Přídavná jména
          Základní přídavná jména
          Vlastnosti a popisy lidí
          Přídavná jména: mix
       Příslovce
          Příslovce místa
       Zájmena, předložky, citoslovce
          Předložky
    Tematická slovíčka a fráze
       Škola, práce, peníze
          Škola, školní vybavení, činnosti
          Nakupování
       Ze života
          Zdraví, nemoci, zdravý životní styl
          Svátky, životní události
       Jídlo
          Potraviny, jídla, nápoje
          V restauraci
       Cestování
          Názvy států
          Místa na cestách
          Vybavení na cesty
       Ze světa
          Středověk
          Umění
          Náboženství, víra
Grammar
    Be, have, do
       To do, to have, to be in present simple
       To do, to have, to be: questions and negatives
       To do, to have, to be in past simple
       Be, have, do: mix
    Tenses
       Talking about the present
          Present simple tense
          Present tense: questions and negatives
          Present simple vs. present continuous
          Talking about the present: mix
       Talking about the past
          Past simple tense (regular verbs)
          Past simple tense (irregular verbs)
          Past tense: questions and negatives
          Past continuous tense
          Talking about the past: mix
       Talking about the future
          Future simple tense
       Tenses: mix
             Past simple vs. past continuous
             Present simple vs. present continuous
    Nouns and pronouns
       Nouns
          Plural nouns (irregular)
       Pronouns
          Possessive pronouns
          Pronouns: mix
    Articles and quantity
       Articles
          Zero article
          Articles: mix
       Quantity
          Few, less, little, much, many
          Nouns: countable, uncountable
          Some, any, no, every
          Both, all, whole, every, each
          Quantity: mix
    Adjectives and adverbs
       Adjectives comparative vs. superlative
       Adverbs comparative vs. superlative
       Adjectives and adverbs: mix
    Prepositions and conjunctions
       Prepositions of time
       Prepositions of place
       Prepositions of direction
    Verbs
       Modal verbs
          Can vs. could
    Sentences
       Questions, question words, short answers
          Wh- question
          Question tags
          Questions: mix
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence