Aktivní závody

Založení nového závodu

Vybrána třída: 6. (úzký výběr)

Anglická slovíčka
    Slovíčka: podstatná jména
       Základní slovíčka
          Čas: další pojmy
          Základní slovíčka: mix
       Lidé
          Rodina, lidé, vztahy
          Části těla
          Oblečení, móda
          Zaměstnání
          Pocity, nálady
          Lidé: mix
       Zvířata
          Zvířata: les
          Zvířata: mix
       Příroda, svět
          Ovoce a zelenina
          Kytky, stromy
          Počasí
          Krajina, svět, vesmír
          Příroda, svět: mix
       Místa a stavby
          Město
          Dům, části domu, nábytek
          Místa a stavby: mix
       Věci
          Kuchyň, vybavení
    Slovíčka: slovesa
       Obecná slovesa
          Základní slovesa
          Pohybová slovesa
          Komunikace (slovesa)
          Slovesa: mix
       Tematická slovesa
          Činnosti v domácnosti
    Slovíčka: další slovní druhy
       Přídavná jména
          Základní přídavná jména
          Vlastnosti a popisy lidí
          Vlastnosti a popisy předmětů
          Přídavná jména: mix
       Zájmena a předložky
          Předložky
    Tematická slovíčka a fráze
       Škola, práce, peníze
          Škola, školní vybavení, činnosti
          Nakupování
       Ze života
          Zdraví, nemoci, zdravý životní styl
       Jídlo
          Potraviny, jídla, nápoje
       Sportování
          Názvy sportů
       Cestování
          Místa na cestách
Grammar
    Be, have, do
       To do, to have, to be in present simple
       To do, to have, to be: questions and negatives
       To do, to have, to be in past simple
       Be, have, do: mix
    Tenses
       Talking about the present
          Present simple tense
          Present tense: questions and negatives
          Talking about the present: mix
       Talking about the past
          Past simple tense (regular verbs)
          Past tense: questions and negatives
          Past continuous tense
       Tenses: mix
             Present simple vs. present continuous
    Plurals
       Plural nouns (regural)
       Plural nouns (irregular)
    Articles
       Definite article
       Zero article
       Articles: mix
    Prepositions
       Prepositions of time
       Prepositions of place
    Modal verbs
       Can / could
    Pronouns
       Personal pronouns
       Possessive pronouns
       Pronouns: mix
    Adjectives and adverbs
       Adjectives comparative / superlative
       Adverbs comparative / superlative
       Adjectives and adverbs: mix
    Quantity, order
       Nouns: countable, uncountable
       Some, any, no, every
       Both, all, whole, every, each
       Quantity - mix
    Questions, question words, short answers
       Question words
       Question tags
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence