Aktivní závody

Založení nového závodu

Vybrána třída: 6. (široký výběr)

Anglická slovíčka
    Základní slovíčka
       Čísla a čas
          Čas: dny, týdny, roky
          Čísla a čas: mix
    Slovíčka: podstatná jména
       Lidé
          Rodina, lidé, vztahy
          Části těla
          Oblečení
          Zaměstnání
          Pocity, nálady
          Lidé: mix
       Zvířata
          Zvířata v lese
          Zvířata: mix
       Příroda, svět
          Ovoce a zelenina
          Kytky, stromy
          Počasí
          Krajina, svět, vesmír
          Příroda, svět: mix
       Místa a stavby
          Město
          Dům, části domu, nábytek
          Místa a stavby: mix
       Věci
          Kuchyň, vybavení
    Slovíčka: slovesa
       Obecná slovesa
          Základní slovesa
          Pohybová slovesa
          Komunikace (slovesa)
          Slovesa: mix
       Tematická slovesa
          Činnosti v domácnosti
    Slovíčka: další slovní druhy
       Přídavná jména
          Základní přídavná jména
          Vlastnosti a popisy lidí
          Vlastnosti a popisy předmětů
          Přídavná jména: mix
       Zájmena, předložky, citoslovce
          Předložky
    Tematická slovíčka a fráze
       Škola, práce, peníze
          Škola, školní vybavení, činnosti
          Nakupování
       Ze života
          Zdraví, nemoci, zdravý životní styl
       Jídlo
          Potraviny, jídla, nápoje
       Sportování
          Názvy sportů
       Cestování
          Místa na cestách
Grammar
    Be, have, do
       To do, to have, to be in present simple
       To do, to have, to be: questions
       To do, to have, to be in past simple
       Be, have, do: mix
    Tenses
       Talking about the present
          Present simple tense
          Present tense: questions
          Talking about the present: mix
       Talking about the past
          Past simple tense (regular verbs)
          Past tense: questions
          Past continuous tense
       Tenses: mix
             Present simple vs. present continuous
    Nouns and pronouns
       Nouns
          Plural nouns (regural)
          Plural nouns (irregular)
       Pronouns
          Personal pronouns
          Possessive pronouns
          Pronouns: mix
    Articles and quantity
       Articles
          Definite article
          Zero article
          Articles: mix
       Quantity
          Nouns: countable, uncountable
          Some, any, no, every
          Both, all, whole, every, each
          Quantity: mix
    Adjectives and adverbs
       Adjectives: comparative vs. superlative
       Adverbs: comparative vs. superlative
       Adjectives and adverbs: mix
    Prepositions and conjunctions
       Prepositions of time
       Prepositions of place
    Verbs
       Modal verbs
          Can vs. could
    Sentences
       Questions, question words, short answers
          Wh- question
          Question tags
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence