Aktivní závody

Založení nového závodu

Vybrána třída: 4. (úzký výběr)

Anglická slovíčka
    Základní slovíčka
       Čísla a čas
          Čísla
          Čas: dny, týdny, roky
          Čísla a čas: mix
    Slovíčka: podstatná jména
       Lidé
          Rodina, lidé, vztahy
          Části těla
          Oblečení
          Zaměstnání
          Pocity, nálady
          Lidé: mix
       Zvířata
          Exotická zvířata
          Zvířata: mix
       Příroda, svět
          Ovoce a zelenina
          Krajina, svět, vesmír
          Příroda, svět: mix
       Místa a stavby
          Město
          Dům, části domu, nábytek
          Místa a stavby: mix
    Slovíčka: slovesa
       Obecná slovesa
          Základní slovesa
          Pohybová slovesa
          Komunikace (slovesa)
          Slovesa: mix
    Slovíčka: další slovní druhy
       Přídavná jména
          Základní přídavná jména
          Vlastnosti a popisy lidí
          Vlastnosti a popisy předmětů
       Zájmena, předložky, citoslovce
          Zájmena
    Tematická slovíčka a fráze
       Škola, práce, peníze
          Škola, školní vybavení, činnosti
       Ze života
          Otázky, odpovědi, pozdravy
          Zdraví, nemoci, zdravý životní styl
       Jídlo
          Potraviny, jídla, nápoje
       Sportování
          Názvy sportů
Grammar
    Be, have, do
       To do, to have, to be in present simple
       To do, to have, to be in past simple
       Be, have, do: mix
    Tenses
       Talking about the present
          Present simple tense
    Nouns and pronouns
       Nouns
          Plural nouns (regural)
       Pronouns
          Personal pronouns
          Possessive pronouns
    Articles and quantity
       Articles
          Indefinite article
          Definite article
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence