Aktivní závody

Založení nového závodu

Vybrána třída: 4. (široký výběr)

Anglická slovíčka
    Slovíčka: podstatná jména
       Základní slovíčka
          Čísla
          Čas: další pojmy
          Základní slovíčka: mix
       Lidé
          Rodina, lidé, vztahy
          Části těla
          Oblečení, móda
          Zaměstnání
          Pocity, nálady
          Lidé: mix
       Zvířata
          Zvířata: exotická
          Zvířata: mix
       Příroda, svět
          Ovoce a zelenina
          Krajina, svět, vesmír
          Příroda, svět: mix
       Místa a stavby
          Město
          Dům, části domu, nábytek
          Místa a stavby: mix
    Slovíčka: slovesa
       Obecná slovesa
          Základní slovesa
          Pohybová slovesa
          Komunikace (slovesa)
          Slovesa: mix
    Slovíčka: další slovní druhy
       Přídavná jména
          Základní přídavná jména
          Vlastnosti a popisy lidí
          Vlastnosti a popisy předmětů
       Zájmena a předložky
          Zájmena
    Tematická slovíčka a fráze
       Škola, práce, peníze
          Škola, školní vybavení, činnosti
       Ze života
          Otázky, odpovědi, pozdravy
          Zdraví, nemoci, zdravý životní styl
       Jídlo
          Potraviny, jídla, nápoje
       Sportování
          Názvy sportů
Grammar
    Be, have, do
       To do, to have, to be in present simple
       To do, to have, to be in past simple
       Be, have, do: mix
    Tenses
       Talking about the present
          Present simple tense
    Plurals
       Plural nouns (regural)
    Articles
       Indefinite article
       Definite article
    Pronouns
       Personal pronouns
       Possessive pronouns
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence