Aktivní závody

Založení nového závodu

Vybrána třída: 3. (úzký výběr)

Anglická slovíčka
    Základní slovíčka
       Čísla a čas
          Čísla
    Slovíčka: podstatná jména
       Lidé
          Rodina, lidé, vztahy
          Části těla
          Oblečení
       Zvířata
          Exotická zvířata
       Příroda, svět
          Ovoce a zelenina
       Místa a stavby
          Dům, části domu, nábytek
    Slovíčka: slovesa
       Obecná slovesa
          Základní slovesa
          Pohybová slovesa
    Slovíčka: další slovní druhy
       Zájmena, předložky, citoslovce
          Zájmena
    Tematická slovíčka a fráze
       Ze života
          Otázky, odpovědi, pozdravy
Grammar
    Be, have, do
       To do, to have, to be in present simple
    Tenses
       Talking about the present
          Present simple tense
    Articles and quantity
       Articles
          Indefinite article
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence