Aktivní závody

Založení nového závodu

Vybrána třída: SŠ (široký výběr)

Anglická slovíčka
    Slovíčka: podstatná jména
       Lidé
          Rodina, lidé, vztahy
          Části těla
          Oblečení
          Zaměstnání
          Pocity, nálady
          Lidé: mix
       Zvířata
          Ptáci
       Příroda, svět
          Kytky, stromy
       Místa a stavby
          Město
          Dům, části domu, nábytek
          Zahrada, farma
          Místa a stavby: mix
       Věci
          Nářadí
          Auto
          Hudební nástroje
          Věci: mix
    Slovíčka: slovesa
       Obecná slovesa
          Pohybová slovesa
          Komunikace (slovesa)
          Abstraktní slovesa
          Slovesa: mix
       Tematická slovesa
          Kriminálka (slovesa)
       Frázová slovesa
          Frázová slovesa: get, take
          Frázová slovesa: ostatní
          Frázová slovesa: mix
    Slovíčka: další slovní druhy
       Přídavná jména
          Vlastnosti a popisy lidí
          Přídavná jména: mix
       Příslovce
          Příslovce způsobu
    Tematická slovíčka a fráze
       Škola, práce, peníze
          Škola, školní vybavení, činnosti
          Nakupování
          Svět práce
          Peníze
       Ze života
          Zdraví, nemoci, zdravý životní styl
          Miminko
          Líčení, šperky
       Jídlo
          Potraviny, jídla, nápoje
          Příprava jídla
       Cestování
          Aktivity na cestách
          Dopravní situace
                   V letadle
       Zábava
          Knihy
          Technologie
       Ze světa
          Politika
          Životní prostřední, katastrofy
          Krimi
Grammar
    Tenses
       Talking about the past
          Past simple tense (irregular verbs)
          Present perfect tense
          Past perfect
          Past simple vs. past continuous
          Present perfect: simple vs. continuous
          Past simple vs. past perfect
          Talking about the past: mix
       Tenses: mix
    Nouns and pronouns
       Nouns
          Plural nouns (irregular)
    Articles and quantity
       Quantity
          Few, less, little, much, many
          Another, other, either, neither, each
    Adjectives and adverbs
       Too vs. enough
    Verbs
       Modal verbs
          Modal verbs: past simple
          Must, have to, can
          Should
          Modal verbs: mix
       Verb patterns
          Gerund vs. infinitive
          Used to
          Verb patterns: mix
    Sentences
       Conditionals
          Second and third conditional
          Conditionals: mix
       Passives
          Passive voice
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence