Týmovka

  1. Učitel nebo první hráč založí hru.
  2. Ostatní hráči se připojí ke hře a správce hry ji odstartuje.
  3. Společně jako tým odpovídáte na otázky.
  4. Po každé otázce zjistíte, kolik lidí odpovědělo správně a kolik špatně.
  5. Učitel nebo jiný žák může vysvětlit ostatním daný jev.

Vybrána třída: 8. (široký výběr)

Grammar
    Tenses
       Talking about the present
          Present simple vs. present continuous
          Talking about the present: mix
       Talking about the past
          Past simple tense (irregular verbs)
          Past tense: questions and negatives
          Past continuous tense
          Present perfect tense
          Talking about the past: mix
       Talking about the future
          Future simple tense
          Will vs. going to
       Tenses: mix
             Past simple vs. past continuous
             Past simple vs. present perfect
    Plurals
       Plural nouns (irregular)
    Articles
       Zero article
       Articles: mix
    Prepositions
       Prepositions of time
       Prepositions of place
       Prepositions of direction
       Prepositions: other
       Prepositions: mix
    Modal verbs
       Modal verbs and infinitive
       Modal verbs: present simple
       Can / could
       Must / have to / can
       Modal verbs: mix
    Pronouns
       Possessive pronouns
       Pronouns: mix
    Conditionals
       First conditional
    Adjectives and adverbs
       Adjectives comparative / superlative
       Adverbs comparative / superlative
       This / these
       Adjectives and adverbs: mix
    Quantity, order
       Few, less, little, much, many
       Nouns: countable, uncountable
       Both, all, whole, every, each
       Quantity - mix
    Verb patterns
       Make / let
    Questions, question words, short answers
       Question words
       Question tags
       Questions: mix
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence