Týmovka

  1. Učitel nebo první hráč založí hru.
  2. Ostatní hráči se připojí ke hře a správce hry ji odstartuje.
  3. Společně jako tým odpovídáte na otázky.
  4. Po každé otázce zjistíte, kolik lidí odpovědělo správně a kolik špatně.
  5. Učitel nebo jiný žák může vysvětlit ostatním daný jev.

Vybrána třída: 8. (široký výběr)

Grammar
    Tenses
       Talking about the present
          Present simple vs. present continuous
          Talking about the present: mix
       Talking about the past
          Past simple tense (irregular verbs)
          Past tense: questions
          Past continuous tense
          Present perfect tense
          Talking about the past: mix
       Talking about the future
          Future simple tense
          Will vs. going to
       Tenses: mix
             Past simple vs. past continuous
             Past simple vs. present perfect
    Nouns and pronouns
       Nouns
          Plural nouns (irregular)
       Pronouns
          Possessive pronouns
          Pronouns: mix
    Articles and quantity
       Articles
          Zero article
          Articles: mix
       Quantity
          Few, less, little, much, many
          Nouns: countable, uncountable
          Both, all, whole, every, each
          This vs. these
          Quantity: mix
    Adjectives and adverbs
       Adjectives: comparative and superlative
          Adjectives: comparative vs. superlative
       Adverbs: comparative and superlative
          Adverbs: comparative vs. superlative
       Adjectives and adverbs: mix
    Prepositions and conjunctions
       Prepositions of time
       Prepositions of place
       Prepositions of direction
       Prepositions: other
       Prepositions and conjunctions: mix
    Verbs
       Modal verbs
          Modal verbs and infinitive
          Modal verbs: present simple
          Can vs. could
          Must, have to, can
          Modal verbs: mix
       Verb patterns
          Make vs. let
    Sentences
       Questions, question words, short answers
          Wh- question
          Question tags
          Questions: mix
       Conditionals
          First conditional
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence