Děkujeme za Vaše hodnocení.

To do, to have, to be: questions (Otázky (be, have, do))

umime.to/LRE


Stáhnout QR kód

Nadřazené Grammar » Be, have, do » To do, to have, to be: questions
Předcházející To do, to have, to be in present simple
Navazující Present tense: questions

Pro obecné tvoření otázek viz Present simple tense: questions. Tvary sloves být (to be), mít (to have) a dělat (to do) mohou však být výjimkami.

To be Pro otázky nepoužíváme pomocné sloveso do, ale samotné sloveso být – v otázce jej přesuneme před podmět věty.

  • Is he your brother?
  • Are they happy?

To have Sloveso have se využívá ve vazbě have got, nebo při tvorbě předpřítomného času, kdy se vyskytuje jako pomocné sloveso.

  • Have you got a brother?
  • Has she seen the film?

To do V otázkách přidáváme jako pomocné sloveso.

  • Does she always do her homework?
  • Do they know the answer?

Nezapomínejte, že pomocné sloveso do na sebe přebírá gramatické funkce. Po něm následující významové sloveso bude tedy v základním tvaru.


    

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


To do, to have, to be: questions   


Stavba vět

Skládání slovíček do správného pořadí.


To do, to have, to be: questions   


Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


To do, to have, to be: questions   


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence