To do, to have, to be: questions and negatives


Nadřazené téma: Be, have, do

Jak si chcete téma procvičit?

RozhodovačkaStavba větZávodyTýmovka

Pro obecné tvoření otázek a záporů v přítomném čase viz Present simple tense: questions and negatives. Tvary sloves být (to be), mít (to have) a dělat (to do) mohou však být výjimkami.

To be Pro otázky a zápory nepoužíváme pomocné sloveso do, ale samotné sloveso být – v otázce jeho přesunutím před podmět a v záporu přidáním částice not.

  • Is he your brother?
  • She isn't happy.

To have Sloveso have ve vazbě have got, kdy v otázce a záporu používáme samotné sloveso have jako pomocné sloveso.

  • Have you got a brother?
  • She hasn't got a book.

To do V otázkách a záporu přidáváme jako pomocné sloveso. Ve 3. osobě jednotného čísla koncovku -es k pomocnému slovesu do.

  • Does she always do her homework?
  • He doesn't do the dishes.

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.

To do, to have, to be: questions and negatives   


Ukázka

Stavba vět

Skládání slovíček do správného pořadí.

To do, to have, to be: questions and negatives   


Ukázka

Závody

Hra pro více hráčů. Do cíle závodu dorazí první ten, kdo odpovídá správně a rychle.

To do, to have, to be: questions and negatives   

Týmovka

Hra pro více hráčů. Všichni hráči odpovídají na stejné otázky, po každé otázce se zobrazí statistika úspěšnosti.

To do, to have, to be: questions and negatives   

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM