Slovíčka: podstatná jména

Procvičit »
Základní slovíčka
              Barvy
              Čísla
              Tvary
              Čas: měsíce
              Čas: další pojmy
              Základní slovíčka: mix
Lidé
              Rodina, lidé, vztahy
              Části těla
              Oblečení, móda
              Zaměstnání
              Pocity, nálady
              Stavy, myšlenky
              Lidé: mix
Zvířata
              Zvířata: farma
              Zvířata: exotická
              Zvířata: les
              Zvířata: ptáci
              Zvířata: hmyz
              Zvířata: mix
Příroda, svět
              Ovoce a zelenina
              Kytky, stromy
              Počasí
              Krajina, svět, vesmír
              Příroda, svět: mix
Místa a stavby
              Město
              Dům, části domu, nábytek
              Zahrada, farma
              Veřejné značky
              Místa a stavby: mix
Věci
              Dopravní prostředky
              Kuchyň, vybavení
              Spotřebiče
              Nářadí
              Auto
              Hudební nástroje
              Věci: mix

Slovíčka: slovesa

Procvičit »
Obecná slovesa
              Základní slovesa
              Pohybová slovesa
              Myšlení a vnímání
              Komunikace (slovesa)
              Vztahy mezi lidmi (slovesa)
              Abstraktní slovesa
              Slovesa: mix
Tematická slovesa
              Činnosti v domácnosti
              Tělo (slovesa)
              Kriminálka (slovesa)
Frázová slovesa
              Frázová slovesa: get, take
              Frázová slovesa: ostatní
              Frázová slovesa: mix

Slovíčka: další slovní druhy

Procvičit »
Přídavná jména
              Základní přídavná jména
              Vlastnosti a popisy lidí
              Vlastnosti a popisy předmětů
Příslovce
              Příslovce času a četnosti
              Příslovce místa
              Příslovce způsobu
              Příslovce míry
Zájmena a předložky
              Zájmena
              Předložky

Tematická slovíčka a fráze

Procvičit »
Škola, práce, peníze
              Škola, školní vybavení, činnosti
              Školní předměty
              Nakupování
              Svět práce
              Peníze
Ze života
              Otázky, odpovědi, pozdravy
              Zdraví, nemoci, zdravý životní styl
              Denní rutiny
              Svátky, oslavy
              Miminko
              Líčení, šperky
Jídlo
              Potraviny, jídla, nápoje
              Příprava jídla
              V restauraci
Cestování
              Názvy států
              Místa na cestách
              Vybavení na cesty
              Aktivity na cestách
              Dopravní situace
Zábava
              Sporty
              Pohádky
              Technologie
              Kino a televize
              Knihy
              Texty, média
Ze světa
              Středověk
              Umění
              Politika
              Životní prostřední, katastrofy
              Krimi

Grammar

Procvičit »
Be, have, do
              To do, to have, to be in present simple Více 
              To do, to have, to be in past simple
              Be, have, do: mix
Tenses
              Present simple tense Více 
              Present continuous Více 
              Past simple tense (regular verbs) Více 
              Past simple tense (irregular verbs) Více 
              Past continous tense
              Future simple tense Více 
              Present perfect tense Více 
              Past perfect
              Tense usage
                          Present simple vs. present continuous Více 
                          Past simple vs. past continuous Více 
                          Past simple vs. present perfect
                          Present perfect: simple vs. continuous
                          Future tenses: continuous vs. perfect
                          Past simple vs. past perfect
              Will / going to Více 
              Tenses: mix
Plurals
              Plural nouns (regural)
              Plural nouns (irregular)
              Plurals: mix
Articles
              Indefinite article
              Definite article
              Zero article
              Articles: mix
Prepositions
              Prepositions of time
              Prepositions of place
              Prepositions of direction
              Prepositions: other
              Prepositions: mix
Modal verbs
              Modal verbs and infinitive
              Modal verbs: present simple
              Modal verbs: past simple
              Can / could
              Must / have to / can
              Should
              Modal verbs: mix
Pronouns
              Personal pronouns
              Reflexive pronouns
              Possessive pronouns
Conditionals
              First conditional
              Second conditional
              Wish, unless, if only, if not
Adjectives and adverbs
              Adjectives comparative / superlative
              Adverbs comparative / superlative
              Adjective or adverb?
              Positions of adverbs in sentences
              This / these
              Too / enough
              Adjectives and adverbs: mix
Passives
              Passive voice
Quantity
              Few, less, little, much, many
              Nouns: countable, uncountable
              Some, any, no, every
              Both, all, whole, every, each
              Another, other, either, neither, each
              Quantity - mix
Verb patterns
              Gerund or infinitive
              Verb + object + infinitive
              Make / let
              Have something done
              Used to
Questions, question words, short answers
              Simple questions
              Questions with auxiliary verbs
              Question words
              Question tags
Speech
              Reported speech
Parts of speech
              Nouns
              Parts of speech: mix

Výslovnost a poslech

Procvičit »
Výslovnost
              Past simple tense - pronunciation: t - d - id
              Plural S pronunciation: s - z - iz
Poslech

Tematická zadání

Procvičit »
Křížovky
Čtení s porozuměním
Poslechová cvičení
Vztahy slov
              Synonyma
              Antonyma
Vtipy

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM