Slovíčka: podstatná jména

Základní slovíčka
              Barvy
              Čísla
              Tvary
              Čas: měsíce
              Čas: další pojmy
              Základní slovíčka: mix
Lidé
              Rodina, lidé, vztahy
              Osobní údaje
              Části těla
              Oblečení, móda
              Zaměstnání
              Pocity, nálady
              Stavy, myšlenky
              Lidé: mix
Zvířata
              Zvířata: farma
              Zvířata: exotická
              Zvířata: les
              Zvířata: ptáci
              Zvířata: hmyz
              Zvířata: mix
Příroda, svět
              Ovoce a zelenina
              Kytky, stromy
              Počasí
              Krajina, svět, vesmír
              Příroda, svět: mix
Místa a stavby
              Město
              Dům, části domu, nábytek
              Zahrada, farma
              Veřejné značky
              Místa a stavby: mix
Věci
              Dopravní prostředky
              Kuchyň, vybavení
              Spotřebiče
              Nářadí
              Auto
              Hudební nástroje
              Věci: mix

Slovíčka: slovesa

Obecná slovesa
              Základní slovesa
              Pohybová slovesa
              Myšlení a vnímání
              Komunikace (slovesa)
              Vztahy mezi lidmi (slovesa)
              Abstraktní slovesa
              Slovesa: mix
Tematická slovesa
              Činnosti v domácnosti
              Tělo (slovesa)
              Kriminálka (slovesa)
Frázová slovesa
              Frázová slovesa: get, take
              Frázová slovesa: ostatní
              Frázová slovesa: mix

Slovíčka: další slovní druhy

Přídavná jména
              Základní přídavná jména
              Vlastnosti a popisy lidí
              Vlastnosti a popisy předmětů
              Přídavná jména: mix
Příslovce
              Příslovce času a četnosti
              Příslovce místa
              Příslovce způsobu
              Příslovce míry
Zájmena a předložky
              Zájmena
              Předložky

Tematická slovíčka a fráze

Škola, práce, peníze
              Škola, školní vybavení, činnosti
              Školní předměty
              Nakupování
              Svět práce
              Peníze
Ze života
              Otázky, odpovědi, pozdravy
              Zdraví, nemoci, zdravý životní styl
              Denní rutiny
              Svátky, životní události
              Miminko
              Líčení, šperky
Jídlo
              Potraviny, jídla, nápoje
              Příprava jídla
              V restauraci
Sportování
              Názvy sportů
              Sportovní vybavení
              Sportovní pojmy
Cestování
              Názvy států
              Místa na cestách
              Vybavení na cesty
              Aktivity na cestách
              Dopravní situace
Zábava
              Pohádky
              Technologie
              Kino a televize
              Knihy
              Texty, média
Ze světa
              Středověk
              Umění
              Náboženství, víra
              Politika
              Životní prostřední, katastrofy
              Krimi
Přísloví a pořekadla

Grammar

Be, have, do
              To do, to have, to be in present simple Více 
              To do, to have, to be: questions and negatives Více 
              To do, to have, to be in past simple Více 
              There is, there are
              Be, have, do: mix
Tenses
              Talking about the present
                          Present simple tense Více 
                          Present continuous Více 
                          Present tense: questions and negatives Více 
                          Present simple vs. present continuous Více 
                          Talking about the present: mix
                          To do, to have, to be in present simple Více 
                          To do, to have, to be: questions and negatives Více 
              Talking about the past
                          Past simple tense (regular verbs) Více 
                          Past simple tense (irregular verbs) Více 
                          Past tense: questions and negatives Více 
                          Past continuous tense Více 
                          Present perfect tense Více 
                          Past perfect Více 
                          Past simple vs. past continuous Více 
                          Past simple vs. present perfect Více 
                          Present perfect: simple vs. continuous Více 
                          Past simple vs. past perfect Více 
                          Talking about the past: mix
                          To do, to have, to be in past simple Více 
              Talking about the future
                          Future simple tense Více 
                          Future tenses: continuous vs. perfect Více 
                          Will vs. going to Více 
              Tenses: mix
Plurals
              Plural nouns (regural) Více 
              Plural nouns (irregular) Více 
              Plurals: mix
Articles
              Indefinite article Více 
              Definite article Více 
              Zero article Více 
              Articles: mix
Prepositions
              Prepositions of time Více 
              Prepositions of place Více 
              Prepositions of direction Více 
              Prepositions: other
              Prepositions: mix
Modal verbs
              Modal verbs and infinitive
              Modal verbs: present simple
              Modal verbs: past simple
              Can / could
              Must / have to / can
              Should
              Modal verbs: mix
Pronouns
              Personal pronouns Více 
              Reflexive pronouns Více 
              Possessive pronouns Více 
Conditionals
              First conditional Více 
              Second and third conditional Více 
              Wish, unless, if only, if not
Adjectives and adverbs
              Adjectives comparative / superlative Více 
              Adverbs comparative / superlative Více 
              Adjective or adverb?
              Positions of adverbs in sentences Více 
              This / these
              Too vs. enough Více 
              Than vs then
              Adjectives and adverbs: mix
Passives
              Passive voice
Quantity, order
              Few, less, little, much, many
              Nouns: countable, uncountable Více 
              Some, any, no, every
              Both, all, whole, every, each
              Another, other, either, neither, each
              Ordinal numbers
              Quantity - mix
Verb patterns
              Gerund vs. infinitive Více 
              Verb + object + infinitive
              Make / let
              Have something done
              Used to
Questions, question words, short answers
              Simple questions
              Questions with auxiliary verbs
              Question words
              Question tags
Speech
              Reported speech
Parts of speech
              Nouns
              Parts of speech: mix
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence