Co je nového?

Nová cvičení (30 dní)

Základní slovesa

3. úroveň

Město

3. úroveň

Technologie

2. úroveň

Svět práce

2. úroveň

Politika

2. úroveň

Technologie

2. úroveň

Svět práce

2. úroveň

Politika

2. úroveň

Technologie

2. úroveň

Svět práce

2. úroveň

Politika

2. úroveň

Příslovce způsobu

3. úroveň

Části těla

3. úroveň

Příslovce způsobu

3. úroveň

Části těla

3. úroveň

Příslovce způsobu

3. úroveň

Části těla

3. úroveň

Pocity, nálady

3. úroveň

Zaměstnání

3. úroveň

Zaměstnání

3. úroveň

Pocity, nálady

3. úroveň

Pocity, nálady

3. úroveň

Zaměstnání

3. úroveň

Prepositions of place

2. úroveň

Nouns: countable, uncountable

2. úroveň

Personal pronouns

1. úroveň

To do, to have, to be in present simple

2. úroveň

Be, have, do: mix

2. úroveň

Pronouns: mix

2. úroveň

Prepositions of place

2. úroveň

To do, to have, to be in past simple

2. úroveň

Past simple vs. past continuous

3. úroveň

Present simple vs. present continuous

2. úroveň

Past simple tense (regular verbs)

2. úroveň

Be, have, do: mix

2. úroveň

Pronouns: mix

2. úroveň

Čas: další pojmy

1. úroveň

Zvířata: ptáci

3. úroveň

Místa

1. úroveň

Vztahy mezi lidmi (slovesa)

1. úroveň

Speciální dny v roce

2. úroveň

Zájmena

1. úroveň

Rodina, vztahy

2. úroveň

Čísla

2. úroveň

Zvířata: ptáci

3. úroveň

Zvířata: exotická

1. úroveň

Ovoce

1. úroveň

Abstraktní pojmy: mix

2. úroveň

Příroda, svět: mix

1. úroveň

Rodina, vztahy

2. úroveň

Rodina, vztahy

2. úroveň

Krátké věty

2. úroveň

Rozšiřená cvičení (30 dní)

Pocity, nálady

3. úroveň

Krátké věty

1. úroveň

Krátké věty

2. úroveň

Basic animals

1. úroveň
0/15

Basic verbs

1. úroveň
0/37

City basic

1. úroveň
0/19

Nature

1. úroveň
0/15

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM