Rozhodovačka - úroveň A2

Základní, rychlé cvičení na procvičení anglické gramatiky. Ke každé otázce vyberte ze dvou možností tu správnou odpověď.


Grammar

Be, have, do
To do, to have, to be in present simple     Nový obsah
To do, to have, to be in past simple  Nový obsah
Be, have, do: mix
Tenses
Present simple tense   
Past simple tense (regular verbs)     Nový obsah
Past simple tense (irregular verbs)   
Past continous tense
Future simple tense   
Present perfect tense   
Tense usage
Present simple vs. present continuous     Nový obsah
Past simple vs. past continuous   
Past simple vs. present perfect
Will / going to   
Tenses: mix
Plurals
Plural nouns (irregular)  Nový obsah
Articles
Definite article
Zero article
Articles: mix
Prepositions
Prepositions of time
Prepositions of place
Prepositions of direction
Prepositions: other
Prepositions: mix
Modal verbs
Modal verbs and infinitive
Modal verbs: present simple
Can / could
Must / have to / can
Modal verbs: mix
Pronouns
Possessive pronouns
Pronouns: mix
Conditionals
First conditional
Adjectives and adverbs
Adverbs comparative / superlative
Adjectives comparative / superlative
This / these
Adjectives and adverbs: mix
Quantity
Few, less, little, much, many
Nouns: countable, uncountable  Nový obsah
Some, any, no, every  Nový obsah
Both, all, whole, every, each
Quantity - mix
Verb patterns
Make / let
Phrasal verbs
Phrasal verbs: get, take
Phrasal verbs: other
Phrasal verbs: mix
Questions, question words, short answers
Question words
Question tags
Questions: mix

Procvičujte nejlépe pětkrát
  • Čím vyšší číslo na štítu, tím lépe máte danou látku zvládnutou.
  • Při potvrzení znalosti získáte navíc ke štítu hvězdičku.
  • Po získání čtyř hvězdiček výrazně zvyšujete šanci, že si látku budete pamatovat dlouhodobě.

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM