Angličtina

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.
Kompaktní pohled  »Detailní pohled  »Náhledy  »

Past simple tense (irregular verbs)

I (to hurt) myself quite badly.

Plural nouns (regural)

There were two _ on the table.

booksbookes

Zaměstnání

economist

Modal verbs and infinitive

She must _ older than you.

beto be

Knihy

settingútěk od realityescape from reality
implausibledějprostředí, lokace
nepravděpodobný, nevěrohodnýbestsellerplot
movingdojemný, dojímavýbestseler

Vlastnosti a popisy lidí

dear

Potraviny, jídla, nápoje

pálivécheesekuřecí
spicystarterpředkrmjogurt
chickensugarcurryyogurt
kečupketchupkari

Prepositions of time

_ the evening

atin

To do, to have, to be in past simple

I _ it!

didn'tdidn't do

Can / could

Můžete tu zprávu napsat dnes odpoledne?

_ _ _ _ _ ?

the reportCanthis afternoonwriteyou

Past continous tense

A letter

John _ breakfast yesterday morning when the post _. He _ to the radio at that time so he _ the postman ring the bell. His father _ him an official looking letter a few minutes later. John _ it, wondering what it _. He _ really surprised. He _ out that his application to enter the young actor’s talent competition had been accepted.

To do, to have, to be in present simple

Jste ten slavný herec?

_ _ _ ?

youArethe famous actor

Veřejné značky

entrance

V restauraci

pay by credit card

Past simple tense (irregular verbs)

Past SimplePast ParticipleBase form
swelledswamtakenteartorn

Question tags

You broke your leg, _?

don't youdidn't you

Have something done

Proč si nenecháš propíchnout uši?

_ _ _ _ _ _ ?

piercedWhyhaveyoudon'tyour ears

Can / could

Pomoc! Nemůžu dýchat.

Help! _ _ _ .

Ibreathecan't

Indefinite article

A man with an axe

I arrived there late in the evening. It was _ very dark night but I could see there was _ church with _ cemetery next to the hotel. I checked in and went to my room. It was _ big room with _ comfortable bed. There was _ old television on _ table - but there wasn’t _ remote control. I went outside to look for _ restaurant. I found one but it was closed. It was _ hot night so decided to walk. When I came close to the cemetery I saw _ person there. It was only _ shadow but I could recognize that it was _ huge man holding _ axe. So, I ran back to the hotel and locked the door. In the morning, I found out that there was _ storm the previous day and _ tree fell on a grave. So, the man I saw was just trying to remove the tree.

Present simple tense

Chodí domů?

_ _ _ _ ?

Doesgohehome

Hudba, film, divadlo

amplifierbaton
harpbagpipestaktovka
piano
cellotromboneharmonica

Základní slovesa

gather

Frázová slovesa: ostatní

He doesn't get on _ his wife.

withfor

Vlastnosti a popisy předmětů

wide

Must / have to / can

It's raining. They _ be enjoying the trip.

can'tmust

Potraviny, jídla, nápoje

burger

Zdraví, nemoci, zdravý životní styl

vitamine

Krajina, svět, vesmír

waterfall

Adverbs comparative / superlative

They arrived _ than us.

earliermore early

Past simple tense (regular verbs)

We _.

walkedwalkd

Prostor a místa: mix

parkingrainforest
houseisland
hořlavý materiálinflammable materials
entrance

Tvary

curve

Than vs then

I would rather work at home at the office.

Pocity, nálady

entuziazmuszmatekenthusiasm
laskavostlazinesslenost
kindnessconfusionhope
nadějeúnavatiredness

Verb to be

They (to be) at home.

Potraviny, jídla, nápoje

chicken

Kuchyň, vybavení

platebaskettoaster
glass
frying panfaucet

Possessive pronouns

This is my sister. _ name is Kamila.

HerYour

Místa na cestách

excursion

Čísla

nine

Zahrada, farma

flowerpot

Plural nouns (irregular)

Life in the village

I live in the village where _ live in big houses. People have _ and horses with big _ here. _ and _ that live here always smile at each other and shake their hands when they meet. However, _ do not smile anymore when they meet _ because they know what will happen. And it is even worse with _. _ are worried that they will get _ from their dog. For one _ in the village even one _ is a disaster. But I am not afraid, neither the other _ that live here. One _ I spoke to told me that you cannot get _ from a dog. However, it is important to wash your hand and _.

Počasí

temperature

Ovoce a zelenina

pea
carrotbean
potato
tomatoonion

Indefinite article

She reads old book.

Past simple vs. present perfect

We (to go) to Italy last summer.

Word forms

What is your (national)? –I'm Czech.

Prepositions of place

Pes přeskočil přes plot.

The dog jumped _ the fence.

overaboveunder

Zahrada, farma

seesaw

Krajina, svět, vesmír

forest

Abstraktní slovesa

hopestát seact
becomeobservejednat
doufatcontinuepozorovat
pokračovatdesignnavrhnout

Pohybová slovesa

rideplavatskočitsit
běhatjezditrunletět
walkjumpchodit
danceswimflysedět

Definite article

He lives in _ southern Morava.

_the

Passive voice

They _ the president.

electedwere elected

Vlastnosti a popisy předmětů

rough

Oblečení, móda

blouse

Dům, části domu, nábytek

table

Zvířata: farma

lamb

Komunikace (slovesa)

disappoint

Past simple vs. past continuous

When my sister heard the news she (to begin) to cry.

Základní přídavná jména

private

Zvířata: mix

butterflybadger
ladybugkingfisher
lynxcockroach
catshark

Zvířata: ptáci

hawk
swanowl
parrotpeacockkingfisher

Základní přídavná jména

expensive

Zvířata: les

beaver

Kino a televize

war film

Present continuous - double consonant

I am (begin) to get angry.

Past simple tense - pronunciation: t - d - id

-id-d-t
wantedbridgedstartedraisedstopped

Present perfect tense

She _ me twice so far.

have visitedhas visited

Oblečení, móda

uniformjeans
coat
pocketbačkoraslipper
sweatersandalsuit

Činnosti v domácnosti

třepatshakeopravit
repairbloomkvést
simmervřítzalít
lítwaterpour

Základní slovíčka: mix

dubenApril
fiftyFebruaryeighty
únorfifty-four
thirty-five

Komunikace (slovesa)

smile

Lidé: mix

boypainrelaxation
bolestrelaxacefiremanagrese
zájeminterest
aggressionteenagerhead

Části těla

anklemusclekotník
tkáň
thumb
footeartissue

Potraviny, jídla, nápoje

flourchuťkrocanflavour
pečeněcinnamon
gingerroastturkeytaste
příchuťpastry

Škola, školní vybavení, činnosti

Germankurs
course
němčinaclassroomuniversity
studentstudentschool

Adjectives comparative / superlative

1. stupeň2. stupeň3. stupeň
fewwisergentlemost enthusiastic

Základní přídavná jména

usual

Příslovce: mix

špatněinnocentlycalmlynevinně
poslušněpravdivěvelmiinfrequently
veryfullybadlynepříliš často
obedientlyplněklidnětruthfully

Oblečení, móda

sweater

Rodina, lidé, vztahy

grandfather

Texty, média

textbook

Věci: mix

boltspojka
brake-lightrukojeťbrzdové světlo
handbrakeclutchwatering can
handleruční brzda

Zvířata: mix

butterflydog
octopuspig
tiger
bee

Must / have to / can

You _ help me, I can manage it.

don't have tomustn't

Pohybová slovesa

objevit sesedětsátpozvednout
appearraisewalksit
choditsortuklouznouthoupat se
slipsuckswingroztřídit

Politika

liberal

Present simple vs. present continuous

They (to go) to a restaurant every Friday.

Zdraví, nemoci, zdravý životní styl

joggingimunita, odolnostcut
nightmareweightříznutínoční můra
léčba, léčenímedicationzlomenýbroken
sleepimmunityspánekváha

Zvířata: farma

pigcalf
kittensow
duckbilly goat

Prepositions of time

Emma’s daily routine

Hi! My name is Emma. I am eleven years old and I am British. I live in Birmingham. My day usually starts early. I get up _ 6.30. But _ the weekends I sleep an hour linger so I get up _ 7.30. When I get up, I dress up, have breakfast, brush my teeth and I leave _ 8 o’clock. The school starts _ 8.30 and finishes _ 3.30. Afters school, I usually do my homework. But _ Tuesdays, I have volleyball practice. It starts _ 6 pm. _ Fridays, I have my piano classes. It starts _ 5 pm. I usually have dinner _ 7.30. But _ the weekends, I usually eat later because we often spend the day outside. _ the winter, we usually make tea _ the evening. And I sleep _ night.

Hudební nástroje

pedal

Past simple vs. past continuous

Myslel jsem, že ti to nevadilo.

_ _ that _ _ _ _ .

Ithoughtwith youwasalrightit

Texty, média

letterdiary
bookkartaproject
zprávadeníkprojekt
dopismessagecard

Životní prostřední, katastrofy

alternative sources of energyúroveň hladiny mořezničitglobal warming
environmentpollutedglobální oteplování
destroyznečištěnýsea levelživotní prostředí
znovu použítropná haváriereuseoil spill

Svátky, oslavy

celebration

This / these

_ is a spider under the bed.

TheseThere

Čísla

second

Prepositions of place

We went Prague last week.

Passive voice

Co ti řekli?

_ _ _ _ ?

wereWhatyoutold

Dopravní prostředky

trolleybus

Present simple vs. present continuous

Ví o tom tvá matka?

_ _ _ _ _ ?

thisDoesyour motheraboutknow

Příroda, svět: mix

papayaorange
grapespruce
tulip
tomatodaffodilbroccoli

Škola, školní vybavení, činnosti

pokročilýlearn
učit sezkouškapupil
žákbreakBiology
advancedpřestávkaexam

Technologie

device

Present simple: I - she - infinitive

infinitivesheI
to giveshowsdo

Školní předměty

Geography

Indefinite article

This is _ orange.

aan

Another, other, either, neither, each

_ Alena nor Mirka worked for me.

NeitherEither

Present perfect tense

Nikdy nebyla ve Švýcarsku.

_ _ _ _ _ _ .

SwitzerlandhasbeentoneverShe

Adjective or adverb?

Emma is (polite). She helps her grandma (selfless).

Počasí

hot

Krimi

terrorism

Ovoce a zelenina

grape

Pohádky

giant

Příprava jídla

spice

Used to

Dříve bývala tlustá.

_ _ _ _ _ .

Shebetofatused

Věci: mix

gas
watering canplynentrance
bathfaucet
plate

Thought - though - through - taught - tough

They didn't go out even it was a beautiful day.

Present simple vs. present continuous

Sorry, I can't go. I _ at the moment.

workam working

Kriminálka (slovesa)

hit

Zvířata: exotická

octopus

Past simple tense (regular verbs)

One December evening

Hanka met Honza in 2015. It was Hanka’s 20th birthday and she _ her friends to a club. They _ to dance but they _ the music. So, she said to the DJ: “The music _ awful.” He _ at her and _ away. A few minutes later he said: “The next song is for a beautiful girl who’s dancing over there.” When Hanka and her friends left the club, the DJ was waiting outside. “Hi, my name is Honza. Can I see you again?” he said to Hanka. She _: “Yes, you can” and gave him her phone number. Next day Honza _ Hanka and _ her to dinner. They went to a romantic restaurant and _ all evening. After that they met every evening after Hanka _ at work. They were in love. One December evening Hanka was late so she ran to her car. It was very dark and it was raining. She was going very fast. Suddenly, a man _ the road. Hanka _ him because he was wearing a dark coat. She hit the man. She _ and _. When she _ Honza wasn’t there and he _ the phone. Next day police officers _ at her house and _ at the door. “Good evening madam. I _ detective Foster. Are you Hana Nováková? We _ to talk to you.”

Slovesa: mix

dieconfirmspadnoutslide
drinkneeddream
potvrditklouzatfallpotřebovat
disappointzklamatsnítzemřít

Zaměstnání

farmer

Lidé: mix

klid (i osoby)calmnessprodavačobdiv
rukávsalesmanprescription
kašelcoughskulladmiration
sleevepředpisunderpants

Dům, části domu, nábytek

step

Few, less, little, much, many

I have _ friends than you but they are the best.

lessfewer

Plural nouns (irregular)

One of the _ is here to see you.

menman

Umění

olejomalbaporcelain vase
musicianvarnish
oil paintpaintingsculptoreasel

Zvířata: farma

cow

Pohybová slovesa

ride

Části těla

kidney

Knihy

character

Nářadí

chisel

Veřejné značky

inflammable materialstaxifire alarm
taxipožární alarmrestaurant
policiepolice
telefontelephonehořlavý materiál

Must / have to / can

Musím vydělávat hodně peněz pro společnost?

_ _ _ _ _ _ for the company ?

DoIhavetoearna lot of money

Zdraví, nemoci, zdravý životní styl

hurt

Past simple vs. present perfect

We _ the dog for two years.

hadhave had

Vlastnosti a popisy lidí

selfish

Zdraví, nemoci, zdravý životní styl

scald

Positions of adverbs in sentences

Už jsem to viděla.

_ _ _ _ _ .

italreadyseenIhave

Zvířata: ptáci

swallow

Frázová slovesa: get, take

They are still upset, but they will get _ it.

overdown

Plural nouns (irregular)

There were two _.

ChineseChineses

Prepositions of direction

She got _ of the car and walked away.

upout

Pocity, nálady

unhappiness

Části těla

head
eyetooth
noselip
mouth

Possessive pronouns

This is your book, not _.

minemy

Denní rutiny

clean

Auto

zapalováníacceleratorbumper
brzdawheelzadní zrcátkobrake
windscreenzadní světlorear lightplynový pedál
ignitionrear-mirrornárazník

Present continuous

It (to rain).

Past simple tense (irregular verbs)

She _ on the grass and watched a plane fly overhead.

liedlay

Question words

did you put the keys? I put them on the table.

Past simple tense (regular verbs)

What colour did you _?

useduse

Adverbs comparative / superlative

Speed dating

Modern life is becoming _, _ and _. That’s why people are becoming _. Today, young people are finding it _ to socialize and to meet their potential partners as they work _ and they meet _ people. That’s why speed dating was invented. It is the _ option to meet a lot of people _, and in _ environment. This is how it works: men and women meet in a restaurant, they get into pairs and they chat for a few minutes. When the time limit is up, they move round to another person and so on. At the end of the evening, you make a list of people that you liked _ and that you find the _. When there is a match, the organisers give you each other’s contact. Even though it’s not the _ way to meet your future partner, it’s definitely the _ and the _ way to do so.

Past simple vs. present perfect

Naplánovali jsme si výlet.

_ _ _ _ .

atripplannedWe

Past simple tense (irregular verbs)

A job interview

A: How did you _ about the job? B: I _ your advert in the local newspaper. I _ I might be the right person for the job. A: What _ you think so? B: I have already worked as a manager. A: What did you _? B: I _ a manager in a big software company. I _ nearly everything - I _ emails, I _ people, I _ our products, and I _ complaints. When it was necessary I _ our clients to the airport. A: How long _ you there? B: About two years. A: I see. And why did you _? B: I _ because I _ offered another job. They _ that they would give me more money. So, I _ three years there. A: Well, thanks for coming in. We’ll be in touch before the end of the week.

Miminko

panenkaplyšový medvídekbryndáček
dětská postýlkadollteddy bear
baby oildětský olejbib
dětská židlecotbaby chair

Gerund or infinitive

Pavla kept _ even though she was ill.

workingto work

Should

Měl jsem ti zavolat dříve.

_ _ _ _ _ _ .

Ishouldyouhavesoonercalled

To do, to have, to be in present simple

Moles

Moles _ small animals. They _ mammals. They live in tunnels underground, but they _ blind. They _ cylindrical bodies. They also _ velvety fur, ears, eyes, and limbs. The eyes and ears of the mole _ very small. There _ around twenty different species of mole. There _ some species that live in the water. Moles can _ different colours - black, cream, grey, orange and white. In the underground tunnels, moles _ bedrooms and birthing areas. They also _ their kitchens. Moles usually _ from 2 to 6 babies. The babies _ usually independent a month after their birth.

Spotřebiče

electricity

To do, to have, to be in past simple

We _ a great time.

havedhad

Základní slovesa

staywaitpotřebovatjít
čekatwantpaintneed
vzítgopotkatchtít
malovatzůstat, bydlettakemeet

Denní rutiny

obvykleoftenstay up late
lie innormallyhave classes
častozdřímnout si, dát si šlofíkamít vyučování
přispat si; zůstat v posteli déle, než je obvyklébýt vzhůru pozdě do nocitake a nap

To do, to have, to be in present simple

_ she got a book?

HasHave

Gender: he - she - it

heitshe
fathercathostessschoolheroine

Příslovce způsobu

openly

Another, other, either, neither, each

Eva se dívá na televizi. Já taky.

Eva is watching TV. _ _ _ .

IdoamSo

Čas

denrokday
summerhourhodina
týdenmonthléto
weekyearměsíc

Čas: měsíce

January

Potraviny, jídla, nápoje

cinnamon

Past perfect

Neztratil tašku.

_ _ _ _ _ .

notHehadhis baglost

Present perfect tense

I would like to be a singer

My name is Sophia. I want to be a singer. I _ in some school concerts. Last year, I _ in the concert at the end of the school year where all teachers and parents _. I _ on a radio yet, but I would really love to. My favourite singer is Zaz. I _ all her songs and I _ to many of her concerts. She _ famous in 2010 when the song “Je veux” _ released. She _ over 3.4 million albums so far and there _ any that I would not like. Moreover, she _ anything silly like some other celebrities do. She _ a lot of work for charities. She _ some of her own money to charities, too.

Rodina, lidé, vztahy

uncle

Části těla

shoulder

Město

fortress

Past simple tense (irregular verbs)

He was angry so he _ very loudly.

sworenswore

Passive voice

The windows (to leave) open yesterday.

Vybavení na cesty

map

Líčení, šperky

ring

Present simple vs. present continuous

The sun _ in the east.

is risingrises

Zdraví, pocity, nálady

injectionconfusionvirusnoční můra
zklamánímeditationzmatekdisappointment
pillnightmarevirus
říznutícut

Present perfect tense

I have just (to finish) my homework.

Město

city centre

Slovesa: mix

pushdokončit, dorazit do cílekoupit
skatefinish
tlačitjezditride
sleepbruslitbuy

Have something done

We usually _ every year.

have the bedrooms redecoratedare having the bedrooms redecorated

Zahrada, farma

trávníklavičkaclotheslineprádelní šňůra
scarecrowzahradní židlelehátkodeckchair
seesawbenchgarden chairgarden table
houpačka pro dvastrašáklawn

Present simple vs. present continuous

I'm sorry. Zdeněk isn't at home. He (to ride) a bike.

Svět práce

salary

Tělo (slovesa)

grow

Present simple: positive - negative - question

questionnegativepositive
Do we watchDo I get upDoes she doI don't writeThey cook

Umění, hudba

film starolejomalbataktovka
cymbalsportraitoil paint
spotlightpedalbaton
violin

Město

garage

Slovesa: mix

zmizetfacecancelunést
zrušithijackbecomeload
spojitbruisečelitnaložit, nabít
pohmožditstát sevanishconnect

Dům, části domu, nábytek

heating

Frázová slovesa: ostatní

come in

Second conditional

If I _ a president, I would behave differently.

would bewere

Articles: mix

I saw _ bears in the forest.

the_

Past simple tense (regular verbs)

We (to plan) a trip.

Myšlení a vnímání

look

Pohybová slovesa

drop

Past continous tense

Matouš si pořád stěžoval.

_ _ _ _ .

alwaysMatouscomplainingwas

Čísla

ninehundred
eighty-sixfiftyninety-seven
fivesixty-ninesixteen

Future simple tense

Nakonec do kina nepůjdeme.

_ _ _ _ _ _ _ _ .

We the endnotwillintogothe cinema

Zvířata: hmyz

spider

Should

You _ her. You woke her up.

should have calledshouldn't have called

Question words

_ are these people?

WhyWho

Počasí

windmlhamist
podzimmrakautumnsníh
floodsnowcloudvítr
hailkroupy

Technologie

keyboard

Must / have to / can

Musí být vyčerpaná.

_ _ _ _ .

beSheexhaustedmust

Svět práce

set uppraxeretire
založitexperiencezaměstnanci
odejít do důchodube responsible (for)být zodpovědný za
staffkariéracareer

Základní slovíčka: mix

úterýJunečerven
tenfourteenTuesday
thirteenAugusttwenty
srpentwo

Past simple vs. past continuous

He (to come) to the restaurant and ordered something to drink.

Zdraví, nemoci, zdravý životní styl

opuchlývyšetření ultrazvukemscan
consequencechokeswollen
důsledekmozková mrtvicedusit se
contagiousstrokenakažlivý

Město

universityplaygroundbookshop
exit
garagehousepolice station
school

Past simple vs. past continuous

What _ at 8 o'clock last night?

were you doingdid you do

Past simple tense - tvoření: -ed (-d) - změkčení - zdvojení

změkčenízdvojení-id (-d)
marrystopenjoytrytan

Simple questions

My brother is driving his new bicycle. driving his new bicycle?

Questions with auxiliary verbs

Nick enjoys playing video games. playing video games?

Vlastnosti a popisy lidí

ošklivýromantic
interestinguglyromantický
sebevědomýcleverconfident
responsiblezajímavýzodpovědný

Dům, části domu, nábytek

armchair
showerbox
soap
shelfhall

Question words

did you say?

Personal pronouns

My family

My name is Peter. _ am 12 years old. My parents are divorced. My father is a doctor. _ lives in Dublin with his new family. _ have a big house. _ usually go there for holidays. My mother is a nurse. _ live in a small village near London. _ have two brothers and one sister. _ are older than _. _ also have a dog. _ walk _ every day. Once, _ ran away from _ but I found _. This is my family. _ are not perfect but _ still are a family.

Barvy

green

Will / going to

Do not go out now. There _ be a thunderstorm. I've just heard it on the radio.

willis going to

Umění

portrait

Rodina, zaměstnání

matkamother
mechanicšvagrnicknamebrother-in-law
engineerinženýrpřezdívka
girlgrandchildteenager

Příslovce času a četnosti

regularly

Zahrada, farma

haylofttrailerbrázda
wheelbarrowkennelstable
přívěsseníkpigeon-housepsí bouda
siloholubníkfurrowstáj

Příslovce míry

fully

Too / enough

I'm sorry, your work is not _ for us to employ you.

good enoughtoo good

Komunikace (slovesa)

donate

To do, to have, to be in present simple

What does she usually _ on Saturday?

doesdo

Aktivity na cestách

itinerary

To do, to have, to be in past simple

Udělal všechno.

_ _ _ .

Heeverythingdid

Pohybová slovesa

push

Modal verbs: present simple

They _ come by car, I don't know.

mayshould

Reported speech

Řekli, že nepřijdou.

They _ that _ _ _ .

theysaidwouldn'tcome

Frázová slovesa: mix

Musím si vyhledat tohle slovo.

I have to _ this word.

look afterlook atlook up

Adjectives comparative / superlative

My brother is (old) of all his classmates.

Nakupování

tub

To be in past simple

They at the party.

Prepositions of time

_ 8pm

inat

Svět práce

on duty

Části těla

knee

Příslovce místa

ahead

Few, less, little, much, many

I make _ money than I used to.

lessfewer

Parts of speech: mix

adverbsverbpossessive
todayadapttheir

Auto, nářadí

sideview-mirrorwatering can
forkboční zrcátkolevel
headlightaxescrewdriver
tyre

Articles: mix

Life today

_ young people think that _ life was more difficult for _ people in the past. It is true that _ lives our parents led were different from _ lives we lead today. For example, they couldn’t rely on _ modern technology as we do because _ computers were as big as a room and _ mobile phone hadn’t been invented yet. However, I don’t think that there were as many social problems as there are today. The reason can be that _ family was very important. So _ families took care of _ old and weak. So, I don’t think that _ life of my father is better or worse than _ life I live, it is just different.

Verb to be: oznamovací - otázka - zápor

negative sentencequestionpositive sentence
They aren'tYou aren'tWe are notAre youHe's

Some, any, no, every

You can't buy _ postcards in this shop.

someany

Činnosti v domácnosti

mix

Příslovce způsobu

eagerly

Both, all, whole, every, each

I have two sisters. I love _ of them.

bothall

Nakupování

consumer

Future tenses: continuous vs. perfect

Do you think that Lenka _ the car by tomorrow?

will have fixedwill be fixing

To do, to have, to be in past simple

Kitties

When I _ younger, I _ a kitty. Its name _ Mourek and it _ the nicest kitty I have ever seen. It _ big blue eyes and white fur. My parents bought it for me when I _ my 6th birthday. They _ glad that I took care of it. Actually, it _ very easy to do so because Mourek slept all day, it _ anything else. When Mourek _ older, my parents bought me two more kitties. So, we _ three cats. The names of the new ones _ Micka and Flíček. I enjoyed that we _ them because I really liked animals. When I _ ten years old, we moved to London. My parents didn’t allow me to take our cats with us, so I gave them to my friend. She _ very happy. Sometimes I miss them, but I know that they are happy with her.

Dům, části domu, nábytek

heatinglaundry basket
tea towelhandlesponge
tapšatníkashtray
rukojeťtopeníwardrobe

Rodina, lidé, vztahy

prarodičgrandparent
Mrstetasnacha
auntpanísister
daughter-in-lawgirlsestra

Make / let

Nechala tě Lenka řídit své nové auto?

_ _ _ _ _ _ ?

letDidyouLenkadriveher new car

Past simple vs. past continuous

We _ to the same place every Christmas.

were goingwent

Modal verbs: past simple

If I had gone to college, I _ gotten a better job.

could havecouldn't have

Future simple tense

Zůstaneš na večeři?

_ _ _ _ ?

for dinnerstayWillyou

Articles: mix

I have dog.

Oblečení, móda

skirtpocket
brasuit
watchshoe

Prepositions of place

Our friends live just _ the street.

throughacross

Škola, školní vybavení, činnosti

education

Questions: mix

Volal včera?

_ _ _ _ ?

callDidheyesterday

Středověk

royal

Present perfect tense

Ještě nedodělala domácí úkoly.

_ _ _ _ _ .

hasn'therhomework yetShefinished

Kytky, stromy

trunk

Verb + object + infinitive

I warned _ too quickly.

him to not drivehim not to drive

Can / could

_ you swim when you were 10?

CanCould

Present perfect: simple vs. continuous

You look exhausted. What _ all day?

have you donehave you been doing

Zero article

He's a popular singer in _ United States of America.

_the

Past perfect

After Karel had _ the holiday in England, he wanted to learn English.

spentspend

Barvy

yellow
greenred
white
blueblack

Past simple vs. present perfect

He (to read) four books last week.

Otázky, odpovědi, pozdravy

good luck

Verb + object + infinitive

Potřebuji, abys mi pomohl.

_ _ _ _ _ _ .

mehelpyoutoIneed

Prostor a místa: mix

traktoroats
flowerpot
backpackpathcrossroads
department storetractorpassenger

Škola, školní vybavení, činnosti

discipline

Základní slovesa

begin

Čas: další pojmy

Tuesday

Stavy, myšlenky

leisure

Myšlení a vnímání

expect

Adverbs comparative / superlative

3. stupeň1. stupeň2. stupeň
hottestthindrydriershyer

Předložky

without

Past continous tense

In the afternoon, (to clean) the house.

Plural nouns (regural)

Halloween

Halloween is a _ on the night of 31st October. _ wear _ and they go to people’s homes and they say, “Trick or Treat!”. At each _ they demand _, _, or a small _. If they do not get it, they threaten to the _ of the house. Halloween can be also celebrated by _ who plan _, watch horror _, or create haunted _.

Oblečení, části těla

scarfcalf
veinskullshoelacewallet
žílafinger
heel

Present continuous

Neděláš správnou věc.

_ _ _ _ _ _ .

thingareYouthe rightnotdoing

Wish, unless, if only, if not

The TV is really loud. I wish they _ it down.

would turnturned

Past simple tense (regular verbs)

Jel jsi minulý rok do Anglie?

_ _ _ _ _ _ ?

Didlast yeargoEnglandyouto

Kuchyň, vybavení

plate

Present simple tense

Does Lukáš _ to be a pilot?

wantswant

Will / going to

Přijdeš ve tři.

_ _ _ _ _ _ .

toat 3 o'clockcomeYougoingare

Present simple tense

Cats _ mice.

eatseat

Vlastnosti a popisy lidí

jealous

Zaměstnání

butcherfireman
lawyershoemaker
právníkinženýrsailor
řezníkengineer

Can / could

_ help me with the homework, please?

Can youYou can

Prepositions of time

I have a football match Saturday.

Politika

emigrovatnárodnídemokracieliberal
overpopulatedzemě, státsocialistliberální
přelidněnýleft-wingsocialistanational
countrylevicový, levé křídloemigratedemocracy

Kytky, stromy

apple tree

Plural S pronunciation: s - z - iz

-s-iz-zshe
stopscrashesgaragesdovessings

Past simple vs. past perfect

By the time we arrived, the football match _.

already finishedhad already finished

Základní přídavná jména

tvrdýhardštíhlý
fatgoodfulldobrý
quietlehký (úkol)
softslimeasy

Present simple tense

Petra (to hate) oranges.

Pocity, nálady

courage

There is, there are

Všude je sníh.

_ _ _ _ .

Thereissnoweverywhere

Present simple tense

Travelling

These days, travelling _ very popular. But why _? For many of them, travelling _ a hobby. They _ to see new places, meet new people, experience new things. Many people _ finding out about different cultures. Some people _ only for fun and adventure. When we _ abroad, we usually _ lots of unusual food, _ different habits, and _ interesting people. No one _ for a holiday without a camera because s/he _ to miss the opportunity to catch all the beauties. We _ different means of transport to travel. Many people _ by plane because it is quick and comfortable. People often _ by car because it is less expensive and almost every family _ a car. There are many places I _ to visit. My brother _ that I should start with Italy, so I probably will!

Pocity, nálady

anxiety

Abstraktní slovesa

identify

Few, less, little, much, many

She doesn't eat chocolate.

Past simple tense (regular verbs)

They (to answer) all the questions.

Zájmena

you

Future simple tense

You _ a beautiful girl.

will meetare going to meet

Ovoce a zelenina

asparagus

Question tags

Klára moc často nevaří, že ne?

Klára doesn't _ _ , _ _ ?

doesvery oftencookshe

Past simple tense (regular verbs)

Plavala v bazénu?

_ _ _ _ ?

Didswimshein the pool

Kino a televize

režisérsoap operawar film
dramazápletkaswitch over
válečný filmplotpřepnout
dramadirectornekonečný seriál

Prepositions: other

She learnt French _ the age of thirty.

ofat

Komunikace (slovesa)

guesshádatpretend
civětdisagreestare
komentovatpředstíratnesouhlasit
všimnout sicommentnotice

Future simple tense

2050

Study: In 2050, most of the schools _ online. Pupils _ classes with teachers from all over the world. Pupils _ from their homes. Parents _ at homes and they _ after their children. Work: In 2050, people _ less because they _ replaced by robots. They _ 20 hours a week. The question is whether they _ a job at all. Family life: More fathers _ at homes and they _ househusbands, while mothers _ go to work. There _ three generations living in the same house.

Personal pronouns

Can you tell _ to be quiet?

theythem

Kriminálka (slovesa)

killvarovatzabít
odvážit sevyhlásit poplachdare
zemřítpotrestatdie
warnpunishalert

First conditional

If I _ your book, I'll give it back to you.

findfound

Present simple tense

Nesledují televizi každý den.

_ _ _ _ _ .

doevery dayTheywatch TVnot

Politika

local government

Nouns: countable, uncountable

They showed _ great courage when they stood up for they rights.

a_

Plural nouns (irregular)

Did you see the (woman) in the masks?

Miminko

bottle

Frázová slovesa: ostatní

How has Honza put up _ him for so long?

withto

V letadle

runway

Auto

brake

Líčení, šperky

braceletaftershave lotionshaving cream
eyelinernůžky na nehtytužka na očikrém
nail scissorsmirrorcreamcotton wool
voda po holenípěna na holenívatanáramek

Present continuous

Jde domů.

_ _ _ _ .

Shewalkinghomeis

Should

Neměla by se k tobě tak chovat.

_ _ _ _ _ .

shouldn'ttreatlike thatHeyou

Reflexive pronouns

We can move the table _.

ourselvesmyself

Past continous tense

Yesterday at eight o'clock, I _.

were eatingwas eating

Nářadí

spade
plierssawchisellevel
file
mowerbolt

Nakupování

acceptcomplainzáruka
vyzkoušet sipapírová taška, pytelgood qualitytry on
přijmoutstěžovat sidesigner shopobchod se značkovými oděvy
guaranteecarrier bagkvalitnílid

Kytky, stromy

willowtulipsnowdrop
palmdaisy
chestnutapple treeviolet
jabloň

Názvy států

Czech Republic

Líčení, šperky

krémringkolínská voda
náušnicebroocheau de cologne
creamtvářenkabrož
earringprstenblush

Vztahy mezi lidmi (slovesa)

divorce

Zaměstnání

plumber

To do, to have, to be in present simple

What (to have) you got in your bag?

Zvířata: farma

dog
pigcow
chickensheep
duckcathorse

Činnosti v domácnosti

stir

Životní prostřední, katastrofy

rubbish

Past simple tense: mix

Messenger

Nikol: Hi, Martin. How are you? Martin: I’m fine, thanks. Martin: I’m sorry that I _ your call yesterday. I _ at the library. Nikol: That’s alright. What _ there? Martin: I _. I will have three exams next week. Martin: What _? Nikol: I _ at home yesterday. I _ TV and _ to music. Martin: Did you like the song I _ you? Nikol: Do you mean the one you also _ on Facebook? Martin: Yes, that one. Nikol: I really _ it!

Technologie

wirelesscordless mousebezdrátovýconnect
touchscreen
dotyková obrazovkakeyboardpřipojitplug
file

Předložky: in - at - on

oninat
SaturdayJulyOctoberEaster3 p.m.

Frázová slovesa: get, take

get a cold

Příslovce času a četnosti

today

Škola, sporty

vědaarcheryblackboardangličtina
science
rowingpencil case
Englishsailingskating

Škola, školní vybavení, činnosti

teach

Past simple tense (irregular verbs)

Did you (to sleep) well?

Present simple tense

Does your dad (to work) in a hospital?

Sporty

skiing

Cestování

pickpocket
backpack
excursionexkurzemap
postcardexit

Adjectives comparative / superlative

My mother is _ of all women.

the prettiestthe prettyest

Peníze

be broke

Adjective or adverb?

You are a (wonderful) cook!

Prepositions of place

The key is your room.

Make / let

The doctor _ me have a glass of wine a week.

madelet

Rodina, lidé, vztahy

sibling

Zvířata: exotická

rhinocerospenguinseal
crocodilemonkey
dolphinliontiger

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM