Angličtina

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Make / let

Rodiče mě nutí dělat domácí úkoly každý den.

        homework every day.

makemeMy parentsdo

Myšlení a vnímání

decide

rozhodnout sevšimnout sivyřešit
vymyslet, vynaléztpředstavit sipřát si
civětzamýšletvěřit, domnívat se

Činnosti v domácnosti

cut

Reported speech

Řekla mi, že mi pomůže.

She     that         .

helptoldmeshemewould

Talking about the present: mix

_ the laundry every week?

Do youDo you do

Krimi

kidnap

guilty
verdict
trial
punishment

Části těla

elbow

stomach
tail
liver
hip

Prepositions of direction

We went _ London last week.

toin

Past simple vs. past continuous

I (to wait) for two hours! Can you imagine that?

Rodina, lidé, vztahy

visitor

adult
guest
nephew
grandfather

Slovesa: mix

hádatzamýšletraisepozvednout
intendswingnabídnouthoupat se
sucksmát seofferguess
achievedosáhnoutlaughsát

Přídavná jména: mix

línýcreativehrdýwonderful
maličký, drobnýpřekvapenýsurprisedbáječný, skvělý
tvořivýlesklýnarrowproud
lazyshinyúzkýtiny

Future tenses: continuous vs. perfect

I _ for you when your bus arrives.

will have waitedwill be waiting

Zdraví, nemoci, zdravý životní styl

sprain

crutch
stitch
first-aid kit
suffocation

Technologie

connection

digital
download
social media
file

Oblečení, móda

dress
swimsuitshortsskirt
uniformbagraincoat
hat

Zvířata: mix

ram

beranpavoukzmije
mývalkukačkajelen
bobrkůzleropucha

Oblečení, móda

sandal

Veřejná doprava

A: Hello.A: How can I help you?I wanted to lift my tickets.Hi. I wanted to collect my train ticket.But it doesn't work.So, it doesn't work.A: What is your ticket collection reference?F4HWS3X8.I have a ticket to Oxford. ???

Articles: mix

Do you have passport? You need a passport to travel.

Lidé: mix

fistconcernoutragenostril
starostnosní dírkapobouřeníimpatience
tissuešvagrtlumočníknedočkavost
brother-in-lawtkáňinterpreter

Kuchyň, vybavení

ladle

naběračkakošíksklenička
mačkadlo na česnekškrabkamikrovlnka
chňapkavidličkatoustovač

Abstraktní slovesa

occur

vyskytovat sesnížitstát se
odstranitsoutěžitzůstat
prozkoumatvyvíjetnavrhnout

Vlastnosti a popisy lidí

slavnýfamousold
cleveryoungthirsty
štíhlýinterestingzajímavý
hungryžíznivýslimhladový

Dům, části domu, nábytek

roof

střechanábytekkukátko (u dveří)
šatníkstropskříň
terasašuplíkkobereček

Slovesa: mix

release

dig
carry
explore
bend

Past continuous tense

My friends (to drink) coffee in the library when it happened.

Personal pronouns

Where do _ live, Martin?

youshe

Příroda, svět: mix

apple

lake
hill
south
pear

Přídavná jména: mix

fair

disgusting
loud
cruel
busy

Zahrada, farma

hedge

živý plotjezírkožito
prádelní šňůraloukadvůr
dobytekstájřepa

Otázky, odpovědi, pozdravy

what

maybe
Nice to meet you.
how
yes

Modal verbs: mix

We weren't home when he came. He _ first.

should have calledshouldn't have called

Nakupování

nákupní taškabagzákazník
receiptvrátit (zboží do obchodu)butcher'scustomer
plasticplastovýsáček
returnshopping bagcenaprice

Frázová slovesa: get, take

take off

vzlétnoutvyhnout se něčemupřipravit se
uniknout, opustitvycházet, rozumět sinabrat, nabýt, vzít si
být pozadu, dostat se do skluzubýt po někomdokázat, přežít

Základní slovesa

enjoy

užívat sitábořitmrznout
vsaditprobuditzářit
čekattvořitpřipravit

Místa a stavby: mix

tower

entrance
vacuum cleaner
vegetable garden
building

Osobní údaje

weightfemaleforenamežena
initialskřestní jménorodné příjmeníiniciály
věkmaiden nameMrsváha
maleagemužpaní

To do, to have, to be in present simple

Online dating

Dear John,
My name   Chloe and I   a flat in north London. I   20 years old and I work for a magazine. I   a lot of sports, I like music, good food and the cinema. Chloe
Dear Chloe,
Thanks for your message. I live in London too. I   22 years old. I   a sister and two brothers. I   a teacher and I   a lot of sports too! Let’s meet for a lunch. Do you   any preferences? There   a good burger restaurant in north London.
Hi John,
I   any preferences, so burger is fine. Friday at 1.00? What sport do you   ? I   yoga and I enjoy swimming. I look forward to seeing you! Chloe

Few, less, little, much, many

There are _ good films these days.

lessfewer

Past continuous tense

A letter

John   breakfast yesterday morning when the post   . He   to the radio at that time so he   the postman ring the bell. His father   him an official looking letter a few minutes later. John   it, wondering what it   . He   really surprised. He   out that his application to enter the young actor’s talent competition had been accepted.

Dům, části domu, nábytek

toothbrush

Myšlení a vnímání

remember

pamatovat siochutnatposlouchat
dotknout seprocvičovatchtít
vidětpočítatrozumět

Pohádky

king

Pohybová slovesa

dig

tap
spin
release
raise

Základní slovíčka: mix

three

Second conditional

If I met a famous singer, I _ ask him/her to sing for me.

willwould

Potraviny, jídla, nápoje

menu

Spotřebiče

computer

Tvary

curve

triangle
tetrahedron
rectangle
cross

Zvířata: farma

bull

rabbit
sheep
cat
chicken

Another, other, either, neither, each

Neumím hrát na kytaru. Já taky ne.

I can't play the guitar.       .

Ican'teither

Životní prostřední, katastrofy

recycle

recyklovatozónová vrstvaigelitová taška
znečištěnýplýtvatodlesňování
ropná haváriečisticí prostředekelektrárna

Past simple tense (regular verbs)

One December evening

Hanka met Honza in 2015. It was Hanka’s 20th birthday and she   her friends to a club. They   to dance but they   the music. So, she said to the DJ: “The music   awful.” He   at her and   away. A few minutes later he said: “The next song is for a beautiful girl who’s dancing over there.” When Hanka and her friends left the club, the DJ was waiting outside. “Hi, my name is Honza. Can I see you again?” he said to Hanka. She   : “Yes, you can” and gave him her phone number. Next day Honza   Hanka and   her to dinner. They went to a romantic restaurant and   all evening. After that they met every evening after Hanka   at work. They were in love.
One December evening Hanka was late so she ran to her car. It was very dark and it was raining. She was going very fast. Suddenly, a man   the road. Hanka   him because he was wearing a dark coat. She hit the man. She   and   . When she   Honza wasn’t there and he   the phone. Next day police officers   at her house and   at the door. “Good evening madam. I   detective Foster. Are you Hana Nováková? We   to talk to you.”

Knihy

author

Zahrada, farma

fountain

silo
plough
oats
vegetable garden

Must / have to / can

Musím jít?

          ?

ItoDogohave

Adjectives and adverbs: mix

_ are more people than I expected.

ThereThis

Ovoce a zelenina

eggplant

lilekvodní melouncizrna
čočkapetrželokurek
celerčervená řepabatát

Prepositions of place

My friends were waiting _ the tree for the rain to stop.

underabove

Zdraví, nemoci, zdravý životní styl

overweight

Barvy

red

black
white
pink
grey

Dům, části domu, nábytek

tile

heating
oven
ceiling
laundry basket

Vlastnosti a popisy lidí

powerful

caring
mad
grateful
confused

Líčení, šperky

electric razoroční stínyperfumenail scissors
lak na nehtyholicí strojekvoda po holenívata
nail polishpendantparfémcotton wool
aftershave lotionpřívěseknůžky na nehtyeyeshadow

Plural nouns (irregular)

My hobbies

My name is Claire and I would like to tell you about my hobbies. My favourite hobby is watching   . My favourite   is The Big Bang Theory. I also like animals. We have a pond in the garden and there are many   . Our neighbours have   so I sometimes help them to feed them. I also like travelling. I always think about what   of transportation is the best one. My other hobby is to take care of my   that is always messy. When I go to party, I always wear a   that has the same colour as my hair. So, my wardrobe is full of red   . I also like cooking. I really like   and   so I use them whenever I cook.

Lidé: mix

victory

Peníze

borrowzděditrevenueexpense
wealthyvýdajchangebohatý, zámožný
půjčkainsuranceinherit
půjčitvýnosloanpojištění

Zvířata: farma

colt

hříběkůzlekohout
prasátkoštěněhřebec
teleberanjehně

Zvířata: hmyz

cockroach

švábhmyzberuška
blechakobylkabrouk
včelavosamšice

Základní slovesa

I want to   happy.

Here,   some water.

Do you   often?

traveldrinkbe

Životní prostřední, katastrofy

natural disaster

Příslovce místa

abroad

here
away
nowhere
over

Zaměstnání

I broke my glasses. I should see an   .

J. K. Rowling is a   . She wrote Harry Potter.

I have a toothache. I should see a   .

The   rescued a boy from the burning house.

firefighterdentistwriteroptician

Past simple tense (regular verbs)

Karel _ the guitar.

plaiedplayed

Základní slovíčka: mix

ninetypentagoneighteen
hexagon
miliardabodthirty-five
billionthousandpoint

Komunikace (slovesa)

shout

křičetkomentovatradit
představitrezervovatzmínit se
prováděthádat seslíbit

Hudební nástroje

trombone

Talking about the past: mix

Messenger

Nikol:
Hi, Martin. How are you?
Martin: I’m fine, thanks.
Martin: I’m sorry that I   your call yesterday. I   at the library.
Nikol: That’s alright. What   there?
Martin: I   . I will have three exams next week.
Martin: What   ?
Nikol: I   at home yesterday. I   TV and   to music.
Martin: Did you like the song I   you?
Nikol: Do you mean the one you also   on Facebook?
Martin: Yes, that one.
Nikol: I really   it!

Present simple: positive - negative - question

positivenegativequestion
I get upShe doesn't doHe hasn'tThey cookDoes she sleep

Sportovní vybavení

wax

Dům, části domu, nábytek

broombucketblanket
sklepsinkcurtain
basement
ceilingtea towelstrop

Místa a stavby: mix

rye

Slovesa: mix

sucksmlouvatadmitsoutěžit
uznatbargainblamepotvrdit
justifyospravedlnitcompeteuvolnit
releaseconfirmobviňovatsát

Počasí

sun

sluncedéšťpočasí
jasnoduhanebe
horkoledsníh

Části těla

vertebrapasforearmžíla
waistnosní dírkaveinspine
eyelashpáteřpředloktíobratel
žlázaoční řasanostrilgland

Past simple vs. past perfect

Ron had enough money for a new car because he _ the old one.

soldhad sold

Must / have to / can

You _ know Filip. He's your closest neighbour.

mustcan

Zahrada, farma

shed

deckchair
meadow
pond
wheelbarrow

Sportovní pojmy

stadióntimekeeperleaguečasoměřič
quarter-finalkraulporaženýcup
substitutecrawllosernáhradník
ligastadiumpohárčtvrtfinále

Činnosti v domácnosti

You need to   salt and pepper.

I will   the lemons.

Will you   this picture on the wall?

She has to   the plants.

squeezeaddhangwater

Vybavení na cesty

luggage

batožinapánské plavkymapa
ochranný krém (proti slunci)kufrprůvodce (kniha)
paspohledbatoh

To do, to have, to be in past simple

Trip to England

When I   in eighth grade, we   a great teacher of English. She   very young and we   interesting activities in our classes. At that time, English   my favourite subject.
The name of our teacher   Hannah. She   born in England but she had lived in the Czech Republic for ten years because her parents   the ambassadors of England there.
At the end of the school year, we   a possibility to go on a trip to England with her. I   very excited! I had never been to England before. I   some money that I had got for my birthday and my parents gave me the rest to pay for the trip. They also   a suitcase that I could take. The only thing I   was a passport. But it   easy to get one.
When I packed all my things, I   ready to go to England!

Politika

regional

Svět práce

careersalarydutykariéra
kolegastálý platpraxepovinnost
staffunemployedzaměstnancicolleague
nezaměstnanýspolupráceexperienceteamwork

Technologie

impactcrashvliv
přístupcordless mousemimo provoz
spadnout, zhroutit se (o aplikaci)headphonesout of orderwireless
bezdrátovýaccesslaptop

Myšlení a vnímání

zamýšletrozpoznatrecognizeconsider
needcalmpotřebovatnotice
zvážitimaginepředstavit sivyřešit
všimnout sisolveintenduklidnit

Present tense: questions and negatives

_ you want a coffee?

DoesDo

Should

Neměl bys na ni být sprostý.

          .

rude to herYoubenotshould

Vybavení na cesty

sunglasses

tent
flip flops
memory card
toothbrush

Osobní údaje

Miss

slečnapanísvobodný
křestní jménotitulvěk
pániniciályrozvedený

Čas: další pojmy

morning

To do, to have, to be in present simple

Moje matka je lékařka.

        .

motherMyisa doctor

Present simple vs. present continuous

A: Alex, where do you work?I'm working for a company selling computers.I work for a company selling computers.It's being in the city centre.It's in the city centre.A: What are you working on?Right now, we're working on a new computer.Right now, we work on a new computer.A: That's interesting. ???

Past simple vs. past continuous

Pili jsme čaj a jedli sušenky.

            .

ateandWebiscuitsdranktea

Místa a stavby: mix

stodolabeethutvozík
řepacartdvůr
barntowelshed
yardblanketkůlna

Místa a stavby: mix

shed

kůlnastřechabrázda
palácpsí boudanákupní středisko
boudautěrkakaple

Question tags

They play football on Sunday, _?

doesn't theydon't they

Věci: mix

strainer

cup
gas
laptop
bulb

Čísla

forty

Must / have to / can

Určitě spí.

        .

Shemustsleepingbe

Zvířata: exotická

kangaroo

Pocity, nálady

The kids are enjoying his presence because he is in a   mood.

It is a   idea to travel at night, you will be really tired.

She was   that I could come.

It was a   decision to travel around the world alone.

playfulstupidbravedelighted

Present continuous

Moje matka chystá snídani.

          .

Mymotherismakingbreakfast

Kytky, stromy

daffodil

Místa na cestách

destination

monument
accommodation
entrance
room

Present simple tense

It _ hard.

areis

Středověk

swordprince
bojovníkprinc
castlebowválkawarrior
wardrawbridgecannon

Myšlení a vnímání

tasteprocvičovatwanthear
listendotknout sedívat sepočítat
chtíttouchcountslyšet
practiseochutnatposlouchatlook

Present simple vs. present continuous

He (to eat) breakfast every day.

Pohybová slovesa

fallstandkopnout
pohnout, přestěhovatdancemoveclimb
jezditspadnoutsedětstát
sitkickšplhatride

Indefinite article

_ school uniform

ana

Oblečení, móda

pullover

blouse
heel
hood
belt

Politika

election

Zaměstnání

inženýrbutcherřezníkactress
engineerbooksellerherečka
opticianknihkupecwaiter
chemistoptikpolicewoman

Místa a stavby: mix

camping site

flat
bed
box
telephone

Adjective or adverb?

He wakes up (easy). He is a (light) sleeper.

Denní rutiny

go to work

raise
comb one's hair
have lunch
study

Rodina, lidé, vztahy

My son's wife is my   .

I have to work in the evenings, so we need a   to look after our daughter.

The husband of our neighbour died so she is a   .

We got engaged! This is my   .

daughter-in-lawwidowfiancébabysitter

Vlastnosti a popisy lidí

ospalývděčnýzvědavýgrateful
šílenýplešatýmadinteligentní
tidybaldvěrnýsleepy
intelligentpořádkumilovnýcuriousfaithful

Potraviny, jídla, nápoje

milk

mlékosmažené brambůrkysýr
pitídžussůl
jístovocechléb

Dopravní prostředky

tram

tramvajraketačlun
autobustankerponorka
helikoptéravlakparní loď

Veřejné značky

information

Nouns: countable, uncountable

There is _ girl.

_a

Město

square

náměstídivadlomost
kostelhrad, zámekkruhový objezd
benzínkainformační centrumželezniční nádraží

Části těla

muscle

Pohybová slovesa

dance

Plural nouns (irregular)

My friend has five (mouse).

Město

skyscraperwarehouse
pubbudova soudu
courthousepharmacynoční klub
traffic lightsharbournightclub

Prepositions: other

The article is _ global warming.

aboutof

Question words

is your birthday? My birthday is on 1st of March.

Word forms

We need some (protect) against the huge storm!

Technologie

headphones

Used to

Kam jsi chodíval do školy?

Where             ?

useto schooltoyougodid

Sportovní vybavení

bench

hurdle
googles
wax
paddle

Líčení, šperky

toilet water

toaletní vodavatapleťové mléko
holicí strojeknůžky na nehtyšperky
kartáčbrožoční stíny

Barvy

bluegrey
red
yellow
violetwhite

Present simple tense

He (to know) my address.

Základní slovíčka: mix

eighty-six

osmdesát šesttucetdvacet jedna
devatenáctpadesát čtyřikrychle
osmdesátsedmnáctšipka

Pohybová slovesa

lift

zvednouthoditvyhrát
klouzatpřitisknout, zatlačitroztřídit
tlačittrénovatnatahovat

Past simple tense - tvoření: -ed (-d) - změkčení - zdvojení

zdvojenízměkčení-id (-d)
stopcryapplypryclose

Than vs then

I would rather work at home at the office.

Krajina, svět, vesmír

planet

planetatábořištěvzdálenost
železniceoblastvrchovina
krajinadeštný praleskanál

Present tense: questions and negatives

Co vaříš?

        ?

areWhatcookingyou

Can / could

_ I please use your bathroom?

WillCould

Příslovce způsobu

laskavěangrilyrychledobře
truthfullynaštvaněwellkindly
quicklycarefullyopenlytrpělivě
patientlyopatrněotevřeněpravdivě

Myšlení a vnímání

hear

touch
hope
see
want

Čas: další pojmy

Wednesday

time
morning
second
Sunday

Místa a stavby: mix

obchodcamping site
bufetbuffetjedbox
adresashoptábořištěobrázek
picturegarageaddresspoison

Past simple tense (irregular verbs)

I didn't (to understand) what he said.

To do, to have, to be in past simple

I _ that.

diddo

Pocity, nálady

enthusiasm

Pohádky

snowmankrálovnaqueen
witchghostďábeldevil
angelfairy
pirate

Příslovce místa

up

nahorunaddo ciziny
kamkolivvzadupryč
uvnitř (v domě)přesrovně, přímo

Antonyma

long

dark
fast
compulsory
inside

Present simple vs. present continuous

I _ what you are saying.

am not understandingdon't understand

Komunikace (slovesa)

examine

Spotřebiče

washing machine

pračkalaptoplampa
světlahodinyrádio
fotoaparátelektřinapočítač

Zahrada, farma

cattleyardpondhoupačka pro dva
meadowsadwheelbarrow
orchardloukaseesaw
dobytekjezírkodvůrhut

Dům, části domu, nábytek

home

Zvířata: farma

cock

stallion
colt
kid goat
hen

Počasí

autumn

summer
rainbow
sky
winter

Nakupování

checkout

pokladnapekárnaklenotnictví
realitní kancelářobchod s lihovinamiobchod s potravinami
stěžovat sisamoobslužná prádelnakvětinářství

Have something done

I had my bedroom _.

paintedpaint

V restauraci

brunch

tablecloth
vegetarian option
serve a table
take orders

Základní přídavná jména

plytkýequalgentleessential
secrettajnýrovný, stejnýobvious
shallowzřejmývzácnýimpossible
nemožný, neproveditelnýrarejemnýnezbytný

Zahrada, farma

greenhouse

Ve škole

A: Anička, Lucka, can you please stop chatting?I only asked Lucka aboout the exercise we are supposed to do.We don't have phones, we aren't chatting.A: Okay. But next time, you can ask me.Okay, I can.Okay, I will.Can you tell us, then, what exercise are we doing?Can you tell us the exercise, then?A: We are working on exercise number three. ???

Zvířata: ptáci

ostrich

Past simple vs. past continuous

At 5 o'clock on Friday morning we _ to the train station.

travelledwere travelling

Present tense: questions and negatives

Nechceš jít s námi?

            ?

notto goDowantwith usyou

Kytky, stromy

hrušeňpalm
grasskořensnowdrop
barktulippear treebush
rootkeř

Dům, části domu, nábytek

hall

gate
ironing board
living room
armchair

Počasí

snowflakefloodicicle
teplotatemperaturefoghorizont
mlhahorizonhurricane
hromrampouchthunder

Frázová slovesa: get, take

take down

get up
get by
get used to
get along

Nakupování

include

Peníze

pension

důchodzděditjednorázová částka
šekinvestovatmrhat, plýtvat
darbýt na miziněhypotéka

Město

palace

paláckatedrálavězení
noční klubsamoobslužná restauracebudova soudu
kaplečajovnanákupní středisko

Sportovní vybavení

stopwatch

stopkyoštěpploutev
kánoevoskrukavice
síťpádlobrýle

Past simple tense (regular verbs)

A: Hi, Zuzka!A: What did you do during holidays?We played tennis a lot.We plaied tennis a lot.We usually started in the morningWe usually start in the morningand finish in the afternoon.and finished in the afternoon.A: Wow, you must really like playing tennis! ???

Zvířata: mix

goat

Umění

porcelain vase

Přídavná jména: mix

gentle

wise
private
caring
obvious

Příslovce míry

quite

entirely
decidedly
hardly
almost

Pocity, nálady

rozpakyembarrassmentrestlessnessdisdain
úzkostneklidastonishmentirritation
podrážděníúdivnadšeníopovržení
nepřátelstvíhostilityanxietyelation

Potraviny, jídla, nápoje

chips

Slovesa: mix

solve

Possessive pronouns

Give them _ coats.

theytheir

Oblečení, móda

sametvelvetbathrobe
collarwindcheateržupanvesta
náušnicelímecnecklacenáhrdelník
palčákyearringwaistcoatmittens

Frázová slovesa: get, take

uniknout, opustitpřipravit seget readyget off
take inzačít s něčímget out ofvyhnout se něčemu
důkladně si prohlédnout, pochopitodjíždětget used totake up
nachladit sezvyknout siget awayget a cold

Základní slovíčka: mix

nineteen

parallelogram
thousand
ninety-nine
polygon

Přídavná jména: mix

obvious

Frázová slovesa: ostatní

vyrůst, dospětcheck outgrow upnastěhovat se
zkrátitmove inprověřit si, odhlásit serozumět si
spotřebovat, vyčerpatmove outcut acrosscome in
get onpřijít, dorazitrun outodstěhovat se

Základní slovesa

drink

Stavy, myšlenky

future

Příslovce místa

backwards

Past simple tense (irregular verbs)

He _ me a really nice present.

givengave

Zaměstnání

My father can fly an airplane. He is a   .

My sister works in a hospital. She is a   .

My son works in a bank. He is a bank   .

managernursepilot

Příprava jídla

(u)smažitpoached eggsbaking tray
chopping boardboilztracená vejce
cookervařit (se)fry
inediblepeelnepoživatelný

Středověk

monk

To do, to have, to be in present simple

We (to have) got books.

Used to

Lukáš _ to smoke.

didn't usedidn't used

Škola, školní vybavení, činnosti

subject

předmětpenálpololetí
křídazkoušejícírozvrh
pracovní sešitvýsledekvzdělání

Zvířata: mix

flea

badger
raccoon
fox
kid goat

Zvířata: mix

The   lives in Australia.

The   climbs the trees.

The   is man’s best friend.

dogmonkeykangaroo

Vlastnosti a popisy předmětů

malýsmallšpinavýclean
long
deepdlouhýlehký (na váhu)tall
closedčistýdirtylight

Vlastnosti a popisy lidí

hungry

Present perfect tense

Have you ever been to Rome? –No, I _.

haven'thave

Potraviny, jídla, nápoje

bakesweetcreamoběd
upéctlunchsandwichpicnic
sladképikniksendvič
smetanabottlesalátsalad

Present simple tense

Máme hodně času.

We           .

lotofahavetime

Frázová slovesa: get, take

The robber took _ his gun and shot the guard in the bank.

outaway

Rodina, lidé, vztahy

preschooler

stepmother
spouse
offspring
daughter-in-law

Předložky

during

během, v průběhunavzdoryz, od
mezi (ve skupině)předkromě
podélpodza

Zvířata: mix

A   lays eggs.

We have a lots of hens but only one   .

A baby dog is called   .

Our   likes to climb on everything.

puppyhencockgoat

Čísla

forty-two

seventeen
half
million
thousand

Krimi

suicide

sebevraždavydíráníznásilnění
vrahodsouditsoud
rozsudekúplatkářstvípodvod (finanční)

Zero article

I really like reading _ history books.

the_

Příslovce způsobu

reluctantly

Základní slovíčka: mix

fourúnormidnight
půlnocbrown
thirteenFebruarygoldleden
Januaryred

Místa na cestách

arrival

Kytky, stromy

crocus

šafránduborchidej
leknínjavorpetrklíč
břízakarafiátjilm

Dům, části domu, nábytek

home

bed
room
bathroom
wall

To be in past simple

They (to do) the test.

Zvířata: mix

snail
bearbilly goatcolt
ladybird
antraccoonfrog

Činnosti v domácnosti

lightpřidatlistohřát
zapsat do seznamuvařitwatercolour
obarvitzapálit, osvětlitzalítadd
žehlitwarmironcook

Čas: měsíce

OctoberJuneprosinec
SeptemberDecemberříjen
Aprilkvětenduben
Mayčervenzáří

Frázová slovesa: ostatní

The police were _ the thief.

apartafter

Škola, školní vybavení, činnosti

examiner

Líčení, šperky

nail scissors

toilet water
aftershave lotion
lotion
shaving brush

Past simple vs. present perfect

Chystal jsem se vyzdobit si ložnici.

        .

plannedIto decoratemy bedroom

Past continuous tense

Když telefon zazvonil, četla knihu.

            .

Whena bookwasthe phone rang,readingshe

Zvířata: mix

dolphin

delfínkuřekočka
krávabýklev
gorilapesžirafa

Plurals: mix

She usually wears cotton _.

brievesbriefs

Základní přídavná jména

good

dobrýjednoduchýlehký (úkol)
bezplatný, svobodnýčerstvýobtížný
tmavýskvělýšpatný, nesprávný

Počasí

raindrop

kapkablesksluneční svit
sněhová vločkamlhapředpověď
kroupymrholenívichřice

Aktivity na cestách

go snorkelling

sunbathe
sunrise
watch the sunset
holiday resort

Názvy států

Netherlands

Few, less, little, much, many

I don't have rice.

Části těla

She greeted me with a kiss on each   .

A short-sleeved shirt does not cover   .

My grandma has wrinkles on her   .

Don’t anger him! He has a weak   .

heartforearmsforeheadcheek

Quantity - mix

These days, there's _ money in sport.

_a

Zvířata: farma

cow

krávapeskůň
kozaponíkprase
kachnaoselkuře

Zdraví, nemoci, zdravý životní styl

sprainedzápal plicindigestion
špatné trávenípneumonianakažlivýswollen
contagiousopuchlýfaintfirst-aid kit
crampkřečomdlít, ztratit vědomívyvrtnutý

Should

You _ her. She was waiting the whole night.

should have calledshouldn't have called

Will / going to

Myslím, že se ti ta holka bude líbit.

I think           .

thislikewillgirlyou

Věci: mix

axe

Náboženství, víra

devil

ďábeljeptiškaevangelium
křesťanstvíVelikonocemnich
vírasrpek měsícenebe

Komunikace (slovesa)

volatanswerodpovídatsend
poslatlikevisitnavštívit
spellprintpozvatmít rád
invitecallhláskovatvytisknout

Modal verbs: past simple

She _ her father's car when she was only 15.

shouldcould drive

Quantity - mix

We've got _ time at the weekend.

a littlea few

Rodina, lidé, vztahy

There are ten   and five girls.

She has a   called Emily.

I don’t know these   .

daughterpeopleboys

Prepositions of place

Náš dům je mezi školou a obchodem.

Our house is   the school and the shop.

between

Škola, školní vybavení, činnosti

coursebook

coursework
religious school
secondary school
hand in

Present simple tense

Daily routines

My name is Veronika. Every day, I   at 6.30. I   some sandwiches and   some housework. Then I   George and   his breakfast. George   at 7.00. We   to school because the bus   expensive. Then I   to work.
I   work at 4.00 and I   to pick up George. He   at school at 4.30. Then we   shopping.
In the evening I   a dinner and George   his homework. George   to bed at 9.00 and I   him a story. Then I   to bed at 10.00.

Popisky obrázků: lidé v přírodě

Skupina lidí dívající se na západ slunce

A              

grouppeopletheoflookingatsunset

Pocity, nálady

unhappiness

determination
pessimism
empathy
fascination

Synonyma

cool

angry
explain
begin
plan

Present simple tense

I (to play) tennis every day.

Kino a televize

ticket

plot
live
play the part of
switch over

Osobní údaje

nickname

married
divorced
female
initials

Positions of adverbs in sentences

Moji studenti si vždy udělají domácí úkoly.

        .

alwaysdoMy studentstheir homework

Na letišti

A: Hi.A: Can I see your passport?Same here.Here you are.A: How many suitcases do you have?A big one.These two.A: Do you want to check in both your suitcases? ???

Čas: měsíce

July

Krimi

podvod (finanční)únos (hl. letadla)murdererobchodování s drogami
domácí násilívinendomestic violencepokuta
trialdrug dealingsoudní řízenífraud
hijackingvrahguiltyfine

Texty, média

episodečláneklive broadcast
comicpublishing housekomiks
magazinedíl, epizodabook
časopisarticlediplomanakladatelství, vydavatelství

Present perfect tense

Kolikrát jsi byl na Srí Lance?

            ?

beenmany timesHowto Sri Lankayouhave

This / these

_ is a good place.

TheseThis

Plural nouns (irregular)

Slice the cake into two _.

halveshalfs

Tělo (slovesa)

šeptatzdřímnout sipumpovat, čerpatkrvácet
screambleedodpočívatrest
růstpumpkýchnoutnap
growwhispervykřiknoutsneeze

Zvířata: mix

walrus

gorilla
zebra
octopus
whale

Aktivity na cestách

pod širákem, pod širým nebemin the open airholiday resortsightseeing
passport control
go snorkellingzápad sluncesunset
go surfingzabalit zavazadlapack your bag

Vlastnosti a popisy lidí

honest

Komunikace (slovesa)

joinpůjčovatadvisekomentovat
receiveraditodpustitzmínit se
připojit sedostávatforgivepřeložit
lendmentioncommenttranslate

Texty, média

licence

licencezdroj, pramenkomiksový miniseriál
poznámkanovinytitulek
bulvární novinyzápisníkučebnice

Rodina, lidé, vztahy

milenecskupinababičkavnučka
grandmotherlovergranddaughtersoused
adultspolubydlícíroommateneighbour
dospělýsynovecgroupnephew

Thought - though - through - taught - tough

I that you wouldn't come today.

Prepositions of time

_ 12 July

onin

Miminko

doll

panenkapřenosný košík na dítědětská židle
dětský olejdětská postýlkabezpečnostní pás
kočárekdudlíkplínka

Věci: mix

fork

vidlepilkapřední světlo
zednická lžíceskládací pravítkosaxofon
šídlozadní oknohadice

Veřejné značky

post officetaxipožární alarmpolicie
fire alarmcamping siteradioaktivní látkataxi
theatreradioactive substancepolice
customstábořiště

Škola, školní vybavení, činnosti

expel

Spotřebiče

clock

laptop
bulb
computer
electricity

Zvířata: ptáci

parrot

bird
crow
dove
hawk

Talking about the present: mix

They _ in Brno.

liveslive

Can / could

Můžete tu zprávu napsat dnes odpoledne?

          ?

youwritethis afternoonthe reportCan

Zvířata: exotická

crocodile

ostrich
seal
monkey
lion

Questions with auxiliary verbs

Alex spends a lot of time in his room. a lot of time in his room?

Místa a stavby: mix

bed

postelinformacegaráž
univerzitataxižidle
kinomýdlopříjezdová cesta

Zvířata: farma

puppy

Possessive pronouns

I want _ own car.

theirmy

Future simple tense

They will _ dinner.

cookto cook

Základní přídavná jména

loud

Vlastnosti a popisy předmětů

I didn’t buy anything. The shop was   .

Our house has six rooms. It’s really   .

Be careful. The knife is   .

There is a   floor in my room.

closedwoodenbigsharp

Sportovní vybavení

kánoebrýlecanoecourt
netrukaviceballsledge
sáněglovegooglesmíč
stopwatchsíťkurtstopky

V letadle

pick up

vyzvednoutpřímý letostraha
zpáteční, pro cestu tam i zpětnavazující letletištní terminál
výdej zavazadelvysadit kohonastoupit, nasednout

Rodina, lidé, vztahy

stepfathernevlastní otecjuvenilefather-in-law
předškolákrelativeosoba na hlídání dětíbabysitter
preschoolerkmotřenecadolescentmladistvý
dospívajícígodsonpříbuznýtchán

Frázová slovesa: get, take

get by

Části těla

I ate something bad. My   hurts.

Women have bigger   than men.

She can read the future from your   .

He wears his   short.

palmstomachhairbreasts

Denní rutiny

koupat seopatrovat, starat se omít vyučováníwatch TV
put onwake updo the ironinghave a bath
probudit sehave classesobléknout si, oblékat si
look afterchat onlinechatovat na internetu

Škola, školní vybavení, činnosti

schoolučit seuniversity
bookteacherlearnpen
papírpaper
učitelbookshelf

Modal verbs: present simple

_ I borrow your pen for a minute?

CanShould

Oblečení, móda

underpants

stockings
bow tie
bathrobe
cuff

Svět práce

teamwork

Zvířata: farma

sowkittenram
marecalfcolt
lambbilly goatkobyla

Veřejné značky

camping site

radioactive substance
hotel
exit
taxi

Názvy států

Germany

Latvia
Italy
Bulgaria
Finland

Pohádky

pirate

pirátvílavlkodlak
andělkouzelníkďábel
čarodějniceupírdrak

Past tense: questions and negatives

Zavřeli obchod?

        ?

closetheythe shopDid

Prepositions of place

Do you live Japan?

Question words

would you like to do now?

Přídavná jména: mix

huge

good
tall
dirty
rich

Politika

left-wingMinistry of Home Affairsregion, oblastlevicový, levé křídlo
zákon, právoMinisterstvo zahraničních věcílocalcizinec
místnílawregionpopulace, počet obyvatel
foreignerMinistry of Foreign AffairsMinisterstvo vnitrapopulation

Nakupování

chain store

Vlastnosti a popisy předmětů

medium

comfortable
wooden
transparent
narrow

Technologie

keyboard

klávesnicekontrola pravopisuklávesa
zálohovatkomentářtiskárna
mobilní telefonsdíletobrazovka

Zvířata: hmyz

moth
antinsect
ladybirdspiderbumblebee
beetleflea

Past perfect

Četla tu knihu?

        ?

sheHadreadthe book

Umění

author

autorstojankresba
štětecpaletahlína
dramatikmodelfilmová hvězda

Zahrada, farma

silocombine harvesterpigeon loftfence
fruit tree
kurník
beehivehenhouseovocný stromfarmer

Present simple vs. present continuous

She _ because she is late for her lesson.

runsis running

Talking about the present: mix

Eve si zpívá v koupelně.

Eve     in     .

singingtheisbathroom

Kino a televize

režiséradaptationreklamazápletka
zvláštní efektyadaptaceplotthriller
special effectsvypnoutsequelcommercial
thrillerpokračováníturn offdirector

Škola, školní vybavení, činnosti

course

Aktivity na cestách

campsite

kemp, tábořištějet na výlet lodísledovat západ slunce
táborákopálenílyžovat
prohlídka památekzabalit zavazadlavybalit zavazadla

Ovoce a zelenina

cherry

třešněcibulekiwi
hrozenpomerančcitrón
borůvkamrkevmango

Past simple tense (irregular verbs)

Past SimpleBase formPast Participle
drewdriveeatenfallenflown

Adjective or adverb?

Esther has a (beautiful) voice.

Past simple tense - pronunciation: t - d - id

-id-d-t
wantedraisedassistedlookedmended

Frázová slovesa: ostatní

look for

hledatskácetsplit se
zklamatsvléct, odložit (časově)prověřit si, odhlásit se
zavěsituříznoutosvobodit, pustit na svobodu

Části těla

calf

Plural S pronunciation: s - z - iz

-z-s-iz
websbeliefsgarages

Past simple tense (regular verbs)

They (to open) the shop last week.

Ovoce a zelenina

spinach

cabbage
celery
pepper
parsley

Passive voice

Nepozvali ho na večírek.

          .

Henotinvitedwasto the party

Přídavná jména: mix

lucky

mající štěstíostrýpřitažlivý
divokýnepravdivýokouzlující
zmrzlýjistýsprávný

Škola, školní vybavení, činnosti

book

student
note
pupil
pen

Vztahy mezi lidmi (slovesa)

marry

trust
admire
follow
hire

Názvy sportů

skating

Příslovce času a četnosti

There's an   bus service into town. You can take the bus at half past 6 or half past 7.

What is the date   ?

We   see each other since he moved out.

It is a   journal. It is published four times a year.

todayrarelyhourlyquarterly

Komunikace (slovesa)

disappoint

disagree
examine
interpret
justify

Ovoce a zelenina

sweet potato

Přídavná jména: mix

protivný, otravnýzvědavýpořádkumilovnývděčný
naivnípublicveřejnýtidy
starostlivýgratefulannoyingcaring
hluchýdeafnaivecurious

Technologie

filedigitální
nahrát (na internet)zálohovatback upkeyboard
updateuploadúčet
digitaltlačítkoaccountbutton

Příslovce míry

rather

spíšesotva, stěžívelmi
docelatakédostatečně
jednoznačněneuvěřitelněplně

Činnosti v domácnosti

water

zalítvařitzapálit
ohřátsmažitsmíchat
zapsat do seznamugrilovatžehlit

Potraviny, jídla, nápoje

turkey

Spotřebiče

television
washing machineclock
laptopcameragasplyn
electricity

Pocity, nálady

hate

depression
stress
hope
interest

Pohybová slovesa

sail

pull
win
finish
miss

Past simple vs. present perfect

I _ sushi in my life.

never atehave never eaten

Líčení, šperky

razor

Tvary

cubemnohoúhelníkpolygon
curvecircle
hexagoncrosspoint
křivkapentagonbod

Tělo (slovesa)

shave

Počasí

coldjasnoclearsummer
sunjaroweatherspring
rainpočasíléto
windvítr

Barvy

red

červenábíláhnědá
stříbrnášedáfialová
růžovámodráčerná

Názvy sportů

volleyball

odbíjenálukostřelbafotbal
stolní tenisrybařeníplavání
jezdění na koledesetibojkošíková

Umění

musician

charcoal
sculptor
watercolours
sketchpad

Dům, části domu, nábytek

upstairssofa
downstairscookero patro výš
přízemíarmchair
mopironing boardvase

Rodina, lidé, vztahy

family

rodinaholkamanžel
tetastrýcžena
synmužmalé dítě, nemluvně

Vlastnosti a popisy lidí

lazyoblíbenýcarefulsurprised
překvapenýpopularmající štěstíopatrný
přitažlivýstatečnýhrdýlíný
attractiveproudluckybrave

Adjectives comparative / superlative

Excuse me, where is the _ shop?

closestthe most close

Předložky

for

Náboženství, víra

angel

Myšlení a vnímání

understand

Čísla

fifty-four

padesát čtyřičtyřicet dvatisíc
osmdesátšedesát devěttucet
osmdesát šestčtyřicetdevadesát

Present simple tense

It _ every night.

happenhappens

Komunikace (slovesa)

say

Čísla

seven

sedmdvajedenáct
čtyřidevěttři
desetpětšest

Should

Neměl jsem řídit během bouřky.

          during the storm.

haveshouldInotdriven

Krajina, svět, vesmír

area

galaxy
waterfall
rainforest
space

Příslovce času a četnosti

later

Pocity, nálady

shame

studbezmocnostpožitek
neštěstíbeznadějcitlivost
ospalostúnavanervozita

Lidé: mix

cheerfulness

veselostúčetníúzkost
pánevobratelhýždě
kloubnemluvněchirurg

Příroda, svět: mix

zucchini

coast
whirlwind
broccoli
cauliflower

Otázky, odpovědi, pozdravy

when

kdyNerozumím.dobrou noc
děkujikdeprosím
anoMám se dobře.ne

Příslovce způsobu

well

quickly
truthfully
lazily
happily

Nakupování

pay cash

platit hotověobchod s oblečenímsleva
obalobchod se značkovými oděvyslušet, sedět
platit, zaplatitzárukazákazník

Příroda, svět: mix

horseradish

Čísla

fifteen

five
sixteen
seven
twelve

Myšlení a vnímání

wish

calm
spot
notice
pray

Středověk

fortification

opevněníbojovníkluk
královskýmnichhrad
armádakrálmeč

Pohybová slovesa

poklepatobejmoutsvázathloubit
tapbindohnoutnosit
dighugpozvednoutcarry
bendpochodovatmarchraise

Some, any, no, every

_ smoking!

EveryNo

Činnosti v domácnosti

stir

simmer
lock
rent
pack

Krimi

blackmail

Příslovce místa

nahoruupjindevzadu
behinddole (vespod)dalekosomewhere
downaheadpryčelsewhere
někdefarawayvpředu

Vybavení na cesty

ID

Předložky

kroměbesidez, odmezi (dvěma)
vedlebelowexceptbetween
forfromsdespite
podnavzdorywithpro

Adverbs comparative / superlative

Planes can fly _ than birds.

the highesthigher

Komunikace (slovesa)

check

discuss
visit
welcome
invite

Základní přídavná jména

pleasant

secret
upset
confusing
equal

Gerund or infinitive

He admitted _ a mistake.

to makemaking

Lidé: mix

pharmacist

toddler
preacher
eyelid
pensioner

Technologie

cordless mouse

bezdrátová myšnabíjetpřístroj, zařízení
přístupvývoj, rozvojprohlížet, dívat se, brouzdat
nabíječkapřenosnýzásuvka

Vlastnosti a popisy lidí

beautiful

poor
friendly
hungry
boring

Barvy

brown

Základní přídavná jména

cosy

útulnývšeobecnýzřejmý
naštvanýzadníjemný
nemožný, neproveditelnýmatoucínezbytný

V letadle

boarding pass

jet engine
take off
board
departures

Příslovce způsobu

tightlydiscreetlyvyčerpaněnedbale
chvatněcarelesslywearilysebevědomě
hastilyconfidentlytěsněboldly
diskrétněodvážněeagerlydychtivě

Zaměstnání

screenwriter

accountant
maid
inventor
goldsmith

Zaměstnání

dressmaker

Zaměstnání

novinářclergymancarpenter
tovární dělníkbarberduchovníbricklayer
factory-workertesařzedník
zelinářjournalistbartendergreengrocer

Slovesa: mix

permit

Veřejné značky

telephone

telefonbufetvýchod
tábořištěhořlavý materiálradioaktivní látka
policiedivadlocelnice

Zájmena

something

Základní přídavná jména

fair

spravedlivý, čestnýbáječný, skvělývzrušující
mrtvýpravdivýobvyklý
celýbezpečnýdivoký

Question tags

Mám pravdu, že jo?

I'm   ,     ?

rightaren'tI

Denní rutiny

run the home

vést domácnostnajíst sedojíždět
studovat, učit sejít domůnapsat (si) domácí úkol(y)
učesat se, česat komu vlasyobědvatvyvenčit psa

V letadle

landairport terminalvyzvednoutboarding
pick uppřistátnastupování
first classget offvystoupitletištní terminál
pásmová nemocprvní třídarunwayjet lag

Miminko

baby oilpřenosný košík na dítěohrádkadoll
baby bathdětská vanasafety seatcot
dětská postýlkacarrycotplaypenteddy bear
sedačka do autaplyšový medvídekdětský olejpanenka

Přísloví a pořekadla

Lépe být připraven než litovat. (Dvakrát měř a jednou řež.)

       

thansorrybettersafe

Zvířata: les

wolf

bat
buzzard
frog
hare

Present tense: questions and negatives

Ty tam nechodíš každý den?

          ?

youtheregoDon'tevery day

Potraviny, jídla, nápoje

potatocold
eggcheesehlavní jídlo dne
dinnerjuice
chickenfruits

Simple questions

I am looking forward to meeting you. looking forward to meeting you?

Pronouns: mix

I met _ at the concert but she didn't recognize me.

himher

Miminko

doll

safety seat
potty
nappy
playpen

Oblečení, móda

tights

Prepositions of time

Dinner is served _ 6 o'clock.

inat

To do, to have, to be in present simple

Julie _ twenty years old.

doesis

Dům, části domu, nábytek

mop

mopzubní kartáčekzvonek
vanakřesloobývák
dezertní talířpoštovní schránkao patro výš

Conditionals: mix

I would study French every day, if I _ more time.

hadwould have

Svět práce

skills

dovednostizaměstnatna plný úvazek
na částečný úvazekkariéraplatit
odejít do důchoduspoluprácezaměstnanec

Lidé: mix

statečnostsilkdream
suitopticiansen
přítelkyně (partnerka)girlfriendhandbag
herečkaactressbraveryoptik

Vlastnosti a popisy lidí

Of course they are   . Have you seen their house?

She can wear anything. She’s very   .

Thank you for the advice! You are very   .

Your parents are quite   .

agreeablethinhelpfulrich

Zdraví, nemoci, zdravý životní styl

long-term

dlouhodobýnáplastklinika
specialistakondiční běhánípředpis
příznakantibiotikabolet

Pohybová slovesa

Did you   yourself by contract?

She wants to   with my brother.

I found these keys. Did you   them?

Can you   well?

shootbinddropdance

Vztahy mezi lidmi (slovesa)

reject

Oblečení, móda

shirt

košilesandálčepice
pláštěnkakravatataška
ponožkabrýleuniforma

Questions: mix

_ can I find the correct answer?

WhereWhen

Prepositions of time

I was born 2005.

Věci: mix

handle

wheel
tyre
saw
rake

Gender: he - she - it

sheheit
daughterchairmancomputerstewardprince

Indefinite article

What was the first time you went out with a girl?

Marek: I was 11 years old. I took   girl from school to the cinema. She was   friend of my sister. I bought her   flower and   cookies and asked her out. We met in the cinema. She wanted to see   film about cats. I really hate   cats! The date was absolute disaster.
Ivan: When I was 15. All my friends have already been on   date with   girl. The girl I went out with was   daughter of my teacher. So, I bought   flowers and asked her out. We went to   Italian restaurant. I ordered   pizza. At the end of the date we kissed. She is my girlfriend now.

Past simple vs. present perfect

I (to see) Honza this week.

Věci: mix

electricity

elektřinautěrkamiska
hůlkybrčkomikrovlnka
topenímyčkahrnek

Základní slovesa

takepreparekeeppodepsat
připravitdosáhnoutputachieve
wakedát, položitsigndržet, nechat si
musetmustprobuditvzít

Město

railway station

road
city centre
church
castle

Kino a televize

direct

Zdraví, nemoci, zdravý životní styl

krevallergy
alergiepainžaludek, břichohospital
bolestbloodwaiting roomstomach
obesityheadacheobezita

Nakupování

be out of

close down
buy in the sale
trolley
match

Articles: mix

Harry Potter and the Philosopher’s Stone

Harry Potter and   Philosopher’s Stone is   very successful and popular film. It is based on   bestselling book by   famous author J. K. Rowling.
It is about   young boy who finds out that he is   wizard. He also finds out that   most dangerous wizard of   world tried to kill him and then disappeared.
He goes to   school for wizards.   name of   school is Hogwarts. He meets there   new friends, Ron and Hermione. They spend   lot of time together. During   school year they find out that one of   teachers wants to steal   Philosopher’s Stone that is hidden at   school.
If you want to find out how it ends, you have to read   book.

Počasí

rain

Will / going to

I haven't made any plans. I think I _ TV.

am going to watchwill watch

Future simple tense

Weather forecast

Good evening. Here is the weather forecast for the following week. Tomorrow, in the south of the country, it   warm and wet. The temperature   between 20 and 25 degrees. It   the peak of the week. In the north, it   cold, damp and foggy. On Sunday, it   windy and it   . On Monday, it   mainly hot and fine in the south. On Tuesday, there   a big change in the north of the country. It   snow and it   very cold. On Wednesday, it   cold with thunder and heavy rain in the north, and warm in the south. That is all for today.

Činnosti v domácnosti

pour

lítochutitšít
míchatpověsitvlastnit
vytápět, ohřátkvéstzabalit

Zájmena

herjemujejíthem
himIjim
cokolitamtothisthat
everythingtenhleanythingvšechno

Město

bookshopcorneroffice
centrum města
marketrohtourist information
castlecity centregym

Pohybová slovesa

juggle

Hudební nástroje

horn

valve
clarinet
drumstick
piano

Oblečení, móda

Your shoulders are too small for that   .

It’s too hot for trousers. Take   .

Soldiers wear   .

shortsjacketuniforms

Lidé: mix

joy

bra
pride
sadness
depression

Zaměstnání

writerbusinessmancook
pilotpolitikspisovatel
soldierpodnikatel, obchodníkdancerpostman
politician

Lidé: mix

underwear

spodní prádlopolicistkaskupina
víraholínkakostra
nervvnukpozornost

Nářadí

chisel

Telefonování

A: Hello. Could I speak to Marek Tichý?Who's calling, please?Whose that?A: This is Jana Bořucká, a friend of Marek.Marek is not here.Marek does not here.Can I leave the message?Can I take a message?A: Yes, can you ask him to give me a call? ???

Dům, části domu, nábytek

beddrivewayadresa
keystairskitchen
příjezdová cestaaddress
bathroomtoilet

Základní slovesa

She   some money left.

It might   tomorrow.

They   together.

workhasrain

Krajina, svět, vesmír

It's warm today so you can swim in the   .

Many tourists come to see the   .

There are many rivers on that   .

They went   climbing.

searockwaterfallisland

Few, less, little, much, many

Could I have _ milk in my coffee?

a littlea few

Místa a stavby: mix

hluboký talířdessert plate
keyholebookcasesoup plate
gatedezertní talíř
flowerpotarmchairsweetcorn

Město

building

Činnosti v domácnosti

zamknoutstirpověsitbake
skladovatsekat, rozkrájetlockstore
kvéstupécthang
krmitchopbloomfeed

Příslovce způsobu

joyfully

radostnětěsněnedbale
odvážnědiskrétněnásilně
tajněchvatnějemně

Zvířata: exotická

liondolphinwhale
sealkangaroocamel
turtleantelope

Zdraví, nemoci, zdravý životní styl

bronchitisaddictionkrevní tlakpředpis
thermometerplasterblood pressure
závislostchronickýjogging
bronchitidaprescriptionchronic

Ovoce a zelenina

petržel
parsleycauliflowerpepper
chickpeascucumberpapaya
apricotradish

Vztahy mezi lidmi (slovesa)

attract

přitahovatopovrhovatrozvést se
souditnajmout sivést
nenávidětžebratodmítnout

Dům, části domu, nábytek

roof

Oblečení, móda

Wear a   to keep your neck warm.

She sleeps in blue   .

That’s a   . He doesn’t really have any hair.

This shirt is made from   .

wigscarfsilkpyjamas

Hudební nástroje

saxophone

saxofoncellosmyčec
náustekkytaralesní roh
dudyklarinetvarhany

Základní slovesa

What if he   the other girl?

You can’t   a toilet for an hour.

Could you   your dad and ask?

I don’t think I   it in me.

haveringoccupatekissed

Školní předměty

Civics

English
Czech
Russian
Biology

Pohybová slovesa

shootmissslidethrow
klouzatlifthodithledat
winminout, zameškatzvednoutsearch
catchvyhrátchytitstřílet

Stavy, myšlenky

doubt

choice
request
honesty
future

Talking about the past: mix

She didn't _ her work.

finishfinished

Příprava jídla

toasted sandwich

zapečený sendvičplech na pečeníkrájený chléb
slít, přeceditmleté hovězí masokastrol, hluboká pánev
(u)vařitšťouchané bramborymíchaná vejce

Technologie

memory

Zvířata: hmyz

ladybird

wasp
beetle
spider
ant

Parts of speech: mix

verbadjectiveadverbspossessive
sayquicktomorrowqualifyexamineyou

Příroda, svět: mix

drizzlefloodhouba
lightningklimapumpkinrailway
climatemushroommrholení
bleskchannel

Příslovce míry

fully

Present continuous

Mávají nám.

They         .

wavingusatare

Tvary

arrow

šipkapřímkačtyřstěn
trojúhelníkkrychlemnohoúhelník
hvězdaelipsarovnoběžník

Definite article

There is _ really nice girl.

athe

Politika

overpopulated

přelidněnýMinisterstvo zahraničních věcív zahraničí, v cizině
převzetímístníMinisterstvo vnitra
městská radahlava státudomovská země

Frázová slovesa: mix

You take _ your mother.

afteron

To do, to have, to be in past simple

The wedding _ in May.

werewas

Osobní údaje

forename

Škola, školní vybavení, činnosti

ruler

beginner
term
subject
pencil case

Základní přídavná jména

dry

Tenses: mix

She _ to him few minutes ago.

talkedtalks

Zaměstnání

fireman

Kytky, stromy

tulip

Pohybová slovesa

clap

tleskattančitsedět
přijítpohnout, přestěhovatkopnout
šplhatlyžovatchodit

To do, to have, to be in past simple

Měla jsi hodně knih.

You       .

manyhadbooks

Školní předměty

ruštinaCivicsangličtina
MathematicsšpanělštinaRussianEnglish
GermanGeologygeologieněmčina
Spanishobčanská naukaArts

Pocity, nálady

suspicionaggressionadmirationhněv
frustracemistrustobdivloneliness
frustrationagreseangerosamělost
beznadějnedůveřivostpodezřeníhopelessness

Části těla

skeleton

kostradlaňhruď
prst na nozeprsčelo
plíceobočíjátra

Verb to be: oznamovací - otázka - zápor

positive sentencenegative sentencequestion
She isIt is notYou areHe isn'tAre you

Oblečení, móda

cap

dress
tie
shoe
shirt

Nakupování

bakeryjeweller'sopen up
obchod se zdravou výživoupobočkaotevříthealth food store
hodit se k něčemubranchmatch
klenotnictvíflorist'strolley

Svátky, životní události

abortion

best man
look forward to
have a good time
inheritance

Kytky, stromy

beech
jilmcarnationlarch
ivyelmwillow
chestnuttrunkkmen

Talking about the present: mix

Smějí se nám.

They         .

laughingusatare

Abstraktní slovesa

cover

defeat
bury
attend
survive

Příroda, svět: mix

lakemango
strawberrybanana
lemonkiwi
rockriver

Reflexive pronouns

Monika, Markéta, there is enough food for everybody. Help _.

yourselfyourselves

Zaměstnání

physicist

poet
electrician
priest
economist

Příroda, svět: mix

clear

Frázová slovesa: ostatní

She learnt to stand _ for herself.

onup

Příroda, svět: mix

distance

vzdálenostteploměrokurek
květákkůrabylina
chřestpomněnkajabloň

Oblečení, móda

linen

Základní přídavná jména

The lake is quite   .

Be careful! The box is very   .

Our street is very   .

That was a   joke.

I have a very   knife.

sillysharpwideshallowheavy

Sportovní pojmy

draw

remízapálkařsoutěž
zápaspohárvhazování
nadhazovačtrofejrozhodčí

Politika

Ministry of Foreign Affairs

kingdom
nationality
overpopulated
inhabitant

Příslovce způsobu

clumsily

pleasantly
carelessly
obediently
secretly

Příslovce času a četnosti

always

hourly
forever
daily
now

Pocity, nálady

sleepiness

Věci: mix

bumperblatníkshears
gear leversaxophone
spojkaheadlight
organclutchwingnárazník

Verb + object + infinitive

I would like _ me about it.

to you tellyou to tell

Zahrada, farma

bench

Zdraví, nemoci, zdravý životní styl

infection

Názvy sportů

swimming

sailing
weightlifting
basketball
surfing

Město

There are no restrooms in this   .

She went to the   to buy fresh vegetables.

He got off at the next   .

The doctor works in a   .

markethospitalbuildingbus stop

Dům, části domu, nábytek

The   is at the end of the hall.

Tom is in the   , cutting up some vegetables.

He grows tomatoes in the   .

The dog is sitting on the   .

carpetbathroomkitchengarden

Životní prostřední, katastrofy

water power

landfill site
solar
energy
die out

Části těla

hair

arm
tooth
eye
mouth

Rodina, lidé, vztahy

baby

Past simple tense (irregular verbs)

Pavel (to eat) two sandwiches.

Dopravní prostředky

car

cruiser
lorry
train
submarine

Příslovce způsobu

quietly

tišerychlenaštvaně
špatněopatrnědivoce
snadnopravdivělaskavě

Tenses: mix

_ me?

Will you helpWill help you

Past simple vs. present perfect

We (to go) to the cinema yesterday.

Present simple vs. present continuous

I (to watch) a film now.

Passive voice

Every year, many animals (to kill).

Auto

bumper

Wish, unless, if only, if not

The TV is really loud. I wish they _ it down.

would turnturned

Čísla

fourteennineteen
thousandsecondseventy-three
fortydruhýpolovinahalf
seventeen

Příslovce času a četnosti

quarterly

immediately
constantly
intermittently
afterwards

Zvířata: farma

rabbitgoat
sheepduckpighorse
bull

Potraviny, jídla, nápoje

jelly

želéstrouhankahořké
vepřovéskopovéjehněčí
párekpředkrmpepř

Části těla

palmchin
lungskeleton
stomach
skulleyebrowankle

Krajina, svět, vesmír

star

Svět práce

post

resign
manage
promote
references

Past tense: questions and negatives

Nehráli jsme včera tenis?

          ?

weDidn'tplaytennisyesterday

Present simple tense

A: What does your mum do?She teaches in a secondary school in Aš.She teach in a secondary school in Aš.What do you do?What you do?A: I'm an architect.Do you like old buildings?Does you like old buildings?A: I don't. I prefer modern buildings. ???

Počasí

thermometer

hail
whirlwind
frost
lightning

Popisky obrázků: děti a hry

Dítě stavějící věžičku

A        

buildingtowerchilda

Přídavná jména: mix

gentle

jemnýnaštvanýsoukromý
protivný, otravnýštědrýveřejný
všeobecnývěrnýstarostlivý

Prepositions of time

Christmas

Christmas is my favourite time of the year because   Christmas, I always get presents and I see all my family.
  24th December, I usually get up very soon to watch fairy tales. Then the whole family have breakfast   9 o’clock. After we have breakfast, we always go for a walk because   the winter, the whole village is covered in snow. So, we walk, make snowmen and have fun! We usually come back   1 o’clock.
  the afternoon, my parents start to cook dinner. I usually help them or play with my brothers. We always have dinner   6 o’clock. Then we sing carols and unwrap the presents we get. I usually go to bed   10 o’clock.

Zvířata: farma

sheep

Základní slovíčka: mix

two

dvadesetpoledne
říjentřináctsrpen
dubenhodinaprosinec

Komunikace (slovesa)

receive

excuse
book
advise
join

First conditional

If it rains, I _ go to the park.

won'twouldn't

Zvířata: mix

insect

Past continuous tense

It was _.

rainraining

Ovoce a zelenina

raspberrybanana
pineapple
peatomato
beanapplestrawberry

Kriminálka (slovesa)

dlužitcrackoweflee
havarovatprasknoutzastřelitshoot
hijackutéctbojovatunést
podvádětcrashcheatfight

Zvířata: les

salamander

mlokkrysavydra
lasičkaryshad
zajícužovkažába

Vlastnosti a popisy předmětů

big

Přídavná jména: mix

last

posledníobtížnýmalý
silnýšpinavýhladový
skvělýmokrýlevný

Svět práce

go on strike

earnings
resignation
set up
be in charge

Have something done

Obvykle si necháváme ložnice přetapetovat každý rok.

          every year.

the bedroomsredecoratedhaveusuallyWe

Zvířata: les

buzzardweaselrat
haresnake
salamander
otterhedgehog

Potraviny, jídla, nápoje

pasta

cereal
supper
butter
cola

Přídavná jména: mix

heavy

Vlastnosti a popisy předmětů

pohodlnýroughnaturalstředně velký
valuabledisgustingprůhlednýhrubý, drsný
fashionablecennýcomfortablemedium
módnípřírodníodporný, nechutnýtransparent

Can / could

I _ come at 5 o'clock if it suits you.

can'tcan

Čas: další pojmy

Tuesday

úterýpodzimpůlnoc
jarotýdenměsíc
polednelétoodpoledne

Základní přídavná jména

zápornýskrytýhroznýwonderful
bezpečnýloudztracený
safeterriblefalsebáječný, skvělý
hiddennegativenepravdivýlost

Zdraví, nemoci, zdravý životní styl

overweight

asthma
blood pressure
jogging
chronic

To do, to have, to be in present simple

My favourite film _ Harry Potter.

doesis

Past simple vs. past continuous

What (to say)? Was she angry?

Verb patterns: mix

I would like _ there with you.

to gogoing

Vztahy mezi lidmi (slovesa)

žebratrozvést sestarat sejudge
souditdivorcerejectattract
followcareopovrhovatbeg
následovatodmítnoutdespisepřitahovat

Dopravní prostředky

shipferrybicyclesteamship
cruisertram
van
tanker

Zdraví, nemoci, zdravý životní styl

immunity

Příslovce: mix

late

Verb + object + infinitive

Přikázala mu, ať nastoupí do auta.

          .

to getorderedhimto the carShe

Vlastnosti a popisy předmětů

transparent

Životní prostřední, katastrofy

burn rubbishwater powerpálit odpadky
natural resourcespollutedznečištěnývratný, zálohovaný
returnablepřírodní zdrojevodní energielandfill site
pesticidespoisonous

Části těla

hand

rukavlasyoko
kolenonohakost
tělouchohlava

Předložky

despite

except
after
from
on

Zvířata: hmyz

aphid

Svět práce

resignation

odstoupenínástupní platdostat přidáno
mít na starosti, řídit co, být pověřen čímmotivační dopisve službě
prodělávathledat prácikvalifikace

Frázová slovesa: mix

Umím se o sebe postarat sám.

I can   of myself.

take care

Části těla

My sister always wears a gold chain around her   .

I could see from her   that she was unhappy.

Babies have soft   .

faceneckskin

Slovesa: mix

discusslyžovatdrawříct
zkontrolovatskisedětsit
prodiskutovatjítgosay
tastecheckochutnat

Předložky: in - at - on

inonat
FebruaryTuesdaySaturday eveningsbreakfast time2.30

Be, have, do: mix

Adam _ at school yesterday.

wasn'tweren't

Past perfect

When Andrea _ the washing machine she realised she had washed the cat.

had openedopened

Past simple vs. past continuous

Yesterday I _ eating dinner at 7 o'clock.

was startingstarted

V restauraci

saucer

Aktivity na cestách

go on a tour

Komunikace (slovesa)

translate

Prepositions: mix

They walked _ the building twice looking for the entrance.

aroundbehind

Přídavná jména: mix

attractive

Čas: měsíce

December

prosineckvětenzáří
ledensrpenbřezen
říjenúnorduben

Denní rutiny

household chores

Passive voice

The report _ yesterday.

sentwas sent

Čísla

twoninefive
thirtythreesix
twenty
four

Prepositions of place

I am waiting for you the bus stop.

Another, other, either, neither, each

Some people like to rest in their free time, _ people like to exercise.

anotherother

Zvířata: ptáci

swallow

vlaštovkavránaholub
pštrosčápsova
ptákvrabecbažant

Texty, média

newspaper

note
article
diary
tabloid

Nakupování

produce

bag
packet
exchange
pay cash

Základní přídavná jména

pleasant

Lidé: mix

bagfamilytěloheart
firemanhappinesssyn
štěstípotěšeníbody
pleasureson

Peníze

crash

Articles: mix

I do not like _ basketball.

_a

Cestování

stationdeparturestanice
campingarrivalodjezdexcursion
monumententrance
příjezdkempinkexkurzecustoms

Past simple tense (regular verbs)

It (to happen) really quickly.

Přísloví a pořekadla

Ptáci se stejným peřím se drží pokopě. (Vrána k vráně sedá.)

           

oftogetherafeatherbirdsflock

Zaměstnání

barber

holičlesníkbarman
služkakvětinářkazelinář
zlatníklékárníkzáchranář

Zaměstnání

plumber

instalatérknihkupecelektrikář
číšnicetaxikářsoudce
šéfkuchařpekařčíšník

Ovoce a zelenina

pea

tomato
grape
pineapple
bean

Zájmena

mine

her
it
everybody
who

Present simple: I - she - infinitive

infinitiveIshe
to swimsingto givereadsto writeto do

Činnosti v domácnosti

store

Kuchyň, vybavení

frying pan

juicer
toaster
straw
rolling pin

Základní slovesa

enterraintravelbuild
býtzačítbe
cestovatsleepcontinuevstoupit
beginpokračovatstavět

Základní slovíčka: mix

fifteen

silver
October
Tuesday
black

Past simple tense (irregular verbs)

His car _ up in the mud.

stuckstick

Nakupování

A: Hello. How can I help you?You can help me.I need some flowers for my friend.She has birthday.It's her birthday.A: We have these roses or red tulips.How much are the roses?How many are the roses.A: It's £3 each. ???

Kytky, stromy

calendula

elm
daffodil
willow
crocus

Komunikace (slovesa)

How do you   that in German?

You should   the weather before you go out.

I   your help.

He doesn't have a job. He needs to   for money.

begappreciatechecksay

Město

restaurantexitmuseum
bytpost officeflat
stadiumfactory
school

Školní předměty

Chemistry

chemieněmčinaekonomie
informatikaruštinageologie
matematikaobčanská naukačeština

Talking about the past: mix

We cleaned up the mess that you _.

madehad made

Příslovce času a četnosti

poslední dobounedávnonásledněpříležitostně
afterwardsinfrequentlyseldommálokdy
constantlynepříliš častozřídka, vzácněoccasionally
recentlylatelyrarelyneustále

Verb to be

My mum (to be) in the kitchen.

Na ulici

A: Hi.A: How can I help you?Can I buy chocolate and coconut?Hi. Can I have chocolate and coconut?A: Of course.A: Do you want your ice cream in a cup or in a cone?Just ice cream, please.In a cone, please. ???

Místa a stavby: mix

market

tržnicedezertní talířtraktor
skleníkklíčová dírkaklouzačka
výtahzubní pastakombajn

Škola, školní vybavení, činnosti

course

kursškolapolice na knihy
gumaknihatužka
knihovnaučiteljazyk

Základní přídavná jména

great

favourite
dry
difficult
easy

Vlastnosti a popisy lidí

happy

šťastnýsmutnýrozzlobený
přátelskýdrahý, milý, blízkýchudý
silnýkrásnýhloupý

Personal pronouns

Mr and Ms Wilkinson

My parents go to the library every week.   borrow there a lot of books. The last one they borrowed was very thick.   had 489 pages. When my parents go there,   usually meet Ms Wilkinson.   is my teacher and   works in the library, too.   has a brother.   is a friend of my father. He works in a cake shop.   really like   because when   comes to see us, he brings   a cake. Ms and Mr Wilkinson do not live in London.   live in Surrey. Mr Wilkinson invited us to see   . So,   will go there next month.

Technologie

progress

cordless mouse
stop working
interface
headset

Počasí

icicle

Části těla

leg

Auto

nárazníkzadní zrcátkowindscreen
bumper
rear-mirrornumberplatespeedometer
headlightsteering wheeltyrepoznávací značka

Potraviny, jídla, nápoje

turkeypastry
grilováníflourtelecí
mintveal
krocanmustardbarbecuejelly

Frázová slovesa: mix

She should   with him.

He will   the files.

They don’t   very well.

Don’t   calling him.

get onbreak uplook throughput off

Čas: měsíce

August

July
September
December
January

Auto

brake

gear lever
boot
fog light
tyre

Adjectives comparative / superlative

Petr is (talkative) person in our family.

Příslovce: mix

patiently

trpělivětišejednoznačně
otevřeněnikdydo ciziny
sotva, stěžísnadnodivoce

Město

grocery store

warehouse
nightclub
courthouse
crossroads

Počasí

We waited at home because it   for a few minutes.

The room was so   that I took off my coat.

A   is a weather phenomenon in which a vertically oriented rotating column of air forms.

The moon rose above the   .

whirlwindwarmhailedhorizon

Present perfect tense

I (to be) to Bratislava three times.

Pohybová slovesa

slide

Škola, školní vybavení, činnosti

základní škola (5-11 let)protractorsložit, udělat (zkoušku), projít (u zkoušky)střední škola (11-18 let)
participatepassprimary schoolzúčastnit se
osvědčenísyllabuscertificate
disciplinekázeňsecondary schoolsylabus

Zdraví, nemoci, zdravý životní styl

cut

hospital
stomach
relaxation
pain

Pohybová slovesa

The ship will   soon.

Try to   the ball.

You need to   before exercising.

We can   there in our car.

stretchhitdrivesink

Věci: mix

ovenmicrowaveelectricity
strainer
television
frying panplatetea towel

Slovesa: mix

snow

close
write
understand
send

Komunikace (slovesa)

visit

navštívitposlatpoděkovat
hláskovatmít rádpovídat, hovořit
odpovídatukázatříct

Příslovce času a četnosti

suddenly

najednouopakovaněkaždou noc
málokdykaždé dva týdnyzřídka, vzácně
pravidelněpříležitostnědnes večer, dnes v noci

Dům, části domu, nábytek

box

krabiceschodyzahrada
obrázekklíčlampa
dveřepokojtelefon

Ovoce a zelenina

orange

Krajina, svět, vesmír

oceánforestwestfarm
northsever
villageoceanzápad
skybeach

Škola, školní vybavení, činnosti

předmětzkouškapencil case
subjectadvancedvocabularyvědět
pokročilýslovní zásobaknow
znalost, vědomostexamlevelknowledge

Lidé: mix

vein

Otázky, odpovědi, pozdravy

ahojpročhellona shledanou
Nice to meet you.whoNerozumím.how many
thank yougoodbyeRád vás poznávám.děkuji
kdoI don't understand.whykolik

Na poště

A: Hi.A: Can I help you?Hi. I would like to collect this parcel. (holding a parcel)Hi. I would like to send this parcel. (holding a parcel)A: Is the address there?I address it to my mum.Yes, it's right here.A: Okay. ???

Příslovce: mix

happily

anywhere
finally
carefully
sadly

Místa a stavby: mix

laundry basket

tea towel
warehouse
shelf
peephole

Knihy

investigate

vyšetřovatelektronická kniha, e-knihahoror
báseňprolistovat coautor
útěk od realityliterárnípovídka

Činnosti v domácnosti

copy

wear
list
light
shop

Abstraktní slovesa

reduce

Slovesa: mix

build

stavětpolíbitpsát
čístzvonitposlouchat
souhlasitpracovattleskat

Nářadí

sander

bruskaštětecsvěrák
vrtačkavidlevodováha
rukavicekufřík na nářadískládací pravítko

Místa a stavby: mix

farmer

Pocity, nálady

jealousy

žárlivostúzkostlivostnedočkavost
nepohodaúdivopovržení
klid (i osoby)nepřátelstvíentuziazmus

Zahrada, farma

farmer

farmářpluhchodníček
kupka senaholubníkúl
skleníksilokvětináč

Části těla

navel

pupekušní lalůčekjizva
klouboční řasažláza
ledvinalícevarle

Stavy, myšlenky

beauty

krásaodměnažádost
pokrokmyšlenkapoctivost
svobodapochybnostchudoba

Lidé: mix

heel

grandmother
grandson
cousin
anger

Pohádky

queen

angel
fairy
witch
king

Základní přídavná jména

slowlevnýquietlast
čerstvýdobrý
goodfreshsamecheap
poslednístejnýdry

Zdraví, nemoci, zdravý životní styl

injection

injekcestrava, dietazlomený
kostříznutíbolest hlavy
pohyb, cvičenípilulka, tabletkasanitka

Present continuous

You (to eat) my cake!

Město

airport

letištěkinoškola
továrnaobchodhřiště
zoosupermarketbyt

Krajina, svět, vesmír

planet

Present continuous - double consonant

What are you (write)?

Potraviny, jídla, nápoje

butter

máslojídelní lístekgrilovaný
steak, řízekdezertmeloun
pivosušenkazmrzlina

Lidé: mix

sock

Kytky, stromy

forget-me-not

grass
bark
tulip
sunflower

Kuchyň, vybavení

bowl

Příslovce míry

sotva, stěžíenoughdecidedly
jednoznačněhardlydostatečně
plněfullyskoro, téměř
zcelaentirelyalmost

Rodina, lidé, vztahy

offspring

Kriminálka (slovesa)

hijack

vanish
punish
murder
shoot

There is, there are

Na pláži je hodně písku.

There           on     .

isofalotbeachthesand

Tělo (slovesa)

relax

uvolnit sesmrdětoholit
vonět, cítitdýchatvykřiknout
zdřímnout sikýchnoutodpočívat

Základní slovesa

work

sleep
kiss
cry
ring

Hudba, film, divadlo

baton
fluteorgan
bass guitarclarinettaktovka
harmonicatriangledrumstick

Pocity, nálady

pride

pýchastrachzájem
nenávistvůleláska
radostlenostsmutek

Kino a televize

review

recenzetitulkydabovat
komparsistadramaakční film
hrát roli kohosituační komediepořady o vaření

Základní slovesa

sign

laugh
put
paint
must

Adjectives comparative / superlative

2. stupeň1. stupeň3. stupeň
shyergentlemost intelligent

Zaměstnání

artist

umělecvojákpolicista
zubařmechanikřidič
farmářhereckuchař

Dopravní prostředky

ship

Rodina, lidé, vztahy

friend

parent
person
boy
woman

Krajina, svět, vesmír

krajinachannel
les (menší)landscaperainforest
swampplaneta
galaxywoodplanetwaterfall

Plural nouns (regural)

Have you got a _ at home?

parrotsparrot

Lidé: mix

teacher

učitelpodnikatel, obchodníkzvědavost
smuteknenávistvoják
hodinkytělopilot

Ovoce a zelenina

An   smells bad.

There are five green   in a pod.

A   is a small orange fruit.

A   is black and doesn’t grow on a tree.

peasoniontangerineblackberry

Příslovce času a četnosti

častonavždyneverbrzy, zanedlouho
obvykleusuallypozděoften
yesterdaylatenikdyznovu
foreversoonagainvčera

Pohybová slovesa

drop

upustit, klesnoutnositbalit, válcovat
houpat seudeřitsložit
pozvednoutobejmoutolíznout

Must / have to / can

I _ go there. My mother allowed me to go.

canmust

Adverbs comparative / superlative

2. stupeň3. stupeň1. stupeň
yelloweryellowestmore carefulnervouspeaceful

Slovesa: mix

spot

zpozorovat, všimnout sipochodovatprovádět
milovatopovrhovatselhat
potřebovatmrznoutpřipravit

Čísla

thirteen

Frázová slovesa: ostatní

set in

Oblečení, móda

collar

límecčelenkabavlna
bundašálnáhrdelník
motýleknáušnicekapesník

Svátky, životní události

grave

Pohybová slovesa

walk

leave
run
fall
start

Základní přídavná jména

amazing

exciting
usual
wild
female

Zvířata: ptáci

birdparrot
vulturepigeoncrow
pheasantsparrowdove

Texty, média

diary

Otázky, odpovědi, pozdravy

hello

Vlastnosti a popisy lidí

pregnant

Zaměstnání

economist

Oblečení, móda

pyžamoshoelace
underwearsleeveboot
heelpyjamas
glovepocketrukáv

Auto

tyre

pneumatikazadní zrcátkobaterie
kapotařadicí pákablatník
brzdové světlopřední světlostěrač

Vlastnosti a popisy lidí

blind

slepýsebevědomýsobecký
tvořivýokouzlujícíoblíbený
úspěšnýpřekvapenýhrozný

Komunikace (slovesa)

disappoint

zklamatshrnoutospravedlnit
litovatnesouhlasitzískat, obdržet
přerušitsmlouvatodsuzovat

Tvary

polygon

Potraviny, jídla, nápoje

It’s noon. Let’s have   .

These   are a bit dry.

I’m on a diet, so I can only eat   meat.

Do you prefer your meat   ?

chickenlunchgrilledbiscuits

Rodina, lidé, vztahy

teenager

Části těla

kneenose
armear
hairtoothfinger
heart

Politika

state

constitution
socialist
dictator
independent

Nářadí

drill

saw
bolt
mower
spanner

Plural nouns (regural)

The Lord of the Rings

The Lord of the Rings is a fantasy   . The   is J. R. R. Tolkien. The   follows a   written in 1937. The   of the novel is The Hobbit. There are three   based on the book series.
The Lord of the Rings is one of the best-selling   that were ever written. Over 150 million   were sold.
The   of the novel refers to Dark Lord Sauron who created the One   that rules to all the other   .

Základní slovíčka: mix

ellipse

Základní slovesa

eat

jístspátkreslit
plakatbýtpokračovat
vstoupitzvonitmít

Příprava jídla

saucepan

Kuchyň, vybavení

kniferolling pin
kettlecan openerpotato mashermicrowave
gratergarlic press

Kuchyň, vybavení

I cut myself with that big   .

I filled a large   with salted water and brought it to the boil.

Why don't you drink your milkshake through a   ?

I will heat the milk in the   .

potknifemicrowavestraw

Past tense: questions and negatives

_ at home yesterday?

Did you stayStayed you

To do, to have, to be: questions and negatives

I _ an idea.

don't havehave don't

Názvy sportů

rybařenícyclingrelay
volleyballštafetasurfingfishing
archerysurfování
tennisskating

Základní slovesa

try

Město

school

Oblečení, móda

underwear

spodní prádlopulovrkabelka
tkaničkahalenkakapuce
oblekpunčocháčepodpatek

Indefinite article

I'm drinking cup of coffee.

Vlastnosti a popisy předmětů

full

plnýšpinavývelký
malýnovýzavřený
nízkýměkkýdlouhý

Příslovce času a četnosti

later

pozdějiznovunikdy
dneszítravždy
konečněčastobrzy, časně

Náboženství, víra

nun

priest
pilgrim
resurrection
monastery

Svět práce

starting salary

V restauraci

wine glass

sklenice na vínostůl pro dvahlavní chod
sklenicezarezervovat si stůlochutnat víno
hrnekbezmasé jídloservírka

Příslovce: mix

obvyklekindlysomewhathourly
dobřetooponěkudokolo
zítrausuallytakékaždou hodinu
tomorrowwelllaskavěabout

Zvířata: les

bat

Příslovce času a četnosti

infrequently

Líčení, šperky

mascarašampónpleťové mlékovata
shaving creamcotton wooleau de colognelotion
kolínská vodapřívěsekřasenka
jewelryshampoopěna na holenípendant

Nářadí

sanderscrewdriver
nailfolding ruler
toolboxdrillhammer
wheelbarrow

Středověk

prince

cannon
sword
saint
fortification

Pohybová slovesa

We   house last summer.

I   into the water.

She is   at the table.

jumpedsittingmoved

Present perfect tense

I would like to be a singer

My name is Sophia. I want to be a singer. I   in some school concerts. Last year, I   in the concert at the end of the school year where all teachers and parents   . I   on a radio yet, but I would really love to. My favourite singer is Zaz. I   all her songs and I   to many of her concerts. She   famous in 2010 when the song “Je veux”   released. She   over 3.4 million albums so far and there   any that I would not like. Moreover, she   anything silly like some other celebrities do. She   a lot of work for charities. She   some of her own money to charities, too.

Present simple tense

Miluje čokoládu.

She     .

loveschocolate

Svátky, životní události

maid of honourženichův svědekhlavní družičkaNew Year's Day
matriční úřad, ohlašovací úřadbest man
EasterfuneralNový rok
Den díkůvzdáníchristeningregistry officeThanksgiving

Zvířata: mix

sharkcamel
hippopotamusdonkey
monkey
ducksealwhale

Náboženství, víra

soulvírafaitholtář
bishopjeptiškahellaltar
zázrakpoutníkpeklonun
pilgrimmiracledušebiskup

Pronouns: mix

These are my parents, and this is _ house.

histheir

Stavy, myšlenky

důvěratrustpainjustice
doubtspravedlnostpokroksoupeření
ideacompetitionadvantagepochybnost
výhodamyšlenkaprogressbolest

Potraviny, jídla, nápoje

sausage

mushroom
lobster
boil
slice

Rodina, lidé, vztahy

childsisterdítělidé
parentbrotherhusbandsestra
sonsyndceradaughter
manželpeoplerodičbratr

Umění

sketchpadvodové barvyphotographer
artistoil paintcharcoal
singerumělecwatercolours
olejomalbapalette

Kriminálka (slovesa)

steal

ukrástprasknoutpotrestat
riskovatzavražditroztrhat
udeřit, trefitzlomitlovit

Svět práce

mít na starosti, řídit co, být pověřen čímodstoupenípovýšeníwork from home
vzít si den volnafill inbe in chargetake a day off
make a losson dutyresignationprodělávat
promotionve službězaskočit za kohopracovat doma

Příslovce způsobu

angrily

Škola, školní vybavení, činnosti

primary school

základní škola (5-11 let)dostat výsledkyvysoká škola
povinnýnedokončit, odejítdocházka
sylabusvyloučitvyloučení

Peníze

budget

crash
waste
save
deposit

Politika

republicsenatorpředseda vládystát
dictatorministrvládnoutliberal
diktátorPrime Ministerministerstate
governliberálnísenátor

Question words

_ one do you prefer?

WhatWhich

Přídavná jména: mix

zajímavýtallshort
fastbadkrátký
dryvelký
špatnýinterestingslowbig

Vybavení na cesty

tentsunglasses
postcardsuitcaseID
flip flops
makeuptoothbrush

Past simple tense (regular verbs)

Žil jsem v zahraničí.

      .

abroadlivedI

To do, to have, to be: questions and negatives

Děláš něco zajímavého?

Are         ?

doinginterestinganythingyou

Adverbs comparative / superlative

Faster life

It’s not long ago that people believed that in the future, we would work   , be   and have   free time. But sadly, the opposite is true. These days, we work   , have   free time, and are   stressed   fifteen years ago. We walk   , we eat   and we sleep     the previous generations. But what are the coincidences? We have to fasten all the activities we do. So, the writers write   versions of traditional stories, newspaper articles are     they used to be, and we make   cars. However, if we do not slow down, we will not live as long   our parents did.

Frázová slovesa: ostatní

move out

go away
run out
grow up
hang up

Zvířata: exotická

hippopotamus

hrochpštrosdelfín
velrybachobotnicetuleň
opicemrožžirafa

Future simple tense

Půjdeš s námi?

        ?

with usWillyoucome

To do, to have, to be in past simple

Měli jsme nějaký volný čas.

We         .

somefreetimehad

Knihy

strhující knihadějautordetective story
thick bookscience fictionhoror
plotrychle plynoucí dopředuhorrorauthor
page-turnertlustá knihafast-moving

Město

restaurant

house
playground
university
tunnel

Komunikace (slovesa)

examinepretendinterruptzklamat
omluvit sepozdravitpřezkoumat, vyzkoušetpřesvědčit
apologisechválitpraisepersuade
disappointpřerušitpředstíratgreet

Plural nouns (irregular)

My _ are so cold.

feetfoot

Sportovní pojmy

race

substitute
hooking
championship
goal

V letadle

pick up

Rodina, lidé, vztahy

I have one older   .

Mary is my   .

He's my   .

brotheragewife

Názvy států

Bulgaria

BulharskoSlovenskoSkotsko
PolskoŠvédskoSpojené království
UkrajinaBelgieNěmecko

Rodina, lidé, vztahy

godfather

kmotrsnoubenecznámost
tchánzeťpříbuzný
nevlastní otecdospívajícívdova

Pocity, nálady

joy

Tenses: mix

When he _ up, his mother had already prepared breakfast.

had wokenwoke

Věci: mix

tea towel

Krajina, svět, vesmír

south

star
village
ocean
river

Tělo (slovesa)

rest

chew
breathe
pump
stink

Krajina, svět, vesmír

Moon

Měsíchorales (větší)
nebepoušťfarma
oceánjezeropole

Past simple tense (regular verbs)

Petra se procházela po pláži.

          .

alongwalkedbeachPetrathe

Modal verbs and infinitive

It may _.

rainto rain

Knihy

poetry

genre
paperback
fast-moving
page-turner

Past simple tense (irregular verbs)

A day with a dog

When I   up, I   my dog, Rufus, waiting for me. So, I   up,   dressed and   him for a walk. When we   home, I   breakfast because I   already hungry. I   some work, but Rufus seemed to want to go outside again. So, we   to a park that is near the house. Rufus   happy, he   and jumped. I   on the bench and   about all the work I   to do. When we   home again, Rufus seemed sad but I really   to work!

Zaměstnání

farmer

photographer
doctor
postman
painter

Části těla

thigh

cheek
ovary
fist
throat

Present simple vs. present continuous

Moje máma čte noviny.

          .

the newspapermumreadingMyis

Místa na cestách

border

hranicelístek, jízdenkaambasáda
výletvýchodgalerie
celnicepříjezdvýstava

Vlastnosti a popisy předmětů

disgusting

odporný, nechutnýpohodlnýhrubý, drsný
novodobý, současnýdřevěnýmaličký, drobný
lesklýkulatý, zaoblenýostrý

Slovesa: mix

camp

marry
adore
compare
forgive

Potraviny, jídla, nápoje

oil

sugar
chips
milk
fruits

Místa a stavby: mix

phone

Svátky, životní události

bouquet

kyticeŠtědrý denVelikonoce
svatbahřbitovsetkání, schůzka
narozenídůchodDen díkůvzdání

Slovesa: mix

come

Příprava jídla

whipped cream

baking tray
spice
melted chocolate
charred

Slovesa: mix

greet

pozdravitpřezkoumat, vyzkoušetfoukat
pochodovatsmlouvatzlepšit
houpat sepřizpůsobit sezklamat

Be, have, do: mix

What _ on Saturdays?

you dodo you do

Zájmena

this

tenhlenicvšechno
nášnikdoněco
onito, onojeho

V restauraci

teapotobjednat siobsluhovat u stolu
dessertubrus
tableclothordermug
serve a tablepour the winepay by credit card

Present perfect: simple vs. continuous

Sorry about the mess. I _.

have bakedhave been baking

Both, all, whole, every, each

_ of you is different.

EachEvery

Sportovní pojmy

winner

Can / could

Neumím lyžovat.

      .

Ican'tski

To do, to have, to be: questions and negatives

Budeme o tom mluvit?

Are             ?

itweabouttogoingtalk

Taxi

A: Hello.Hi. Can you take me to 32 Roseford Road?Hi. Can I order you?A: Sure. You can get in.How much will you owe me?How much is the fare, please?A: It'll be around £20.Okay, that's fine.Anyway, that's fine. ???

Future simple tense

Kdy přijde?

          ?

timearrivewillWhatshe

Vlastnosti a popisy lidí

bald

plešatývděčnývážný
věrnýmocný, vlivnýstarostlivý
šílenýžárlivýskromný

Pocity, nálady

resentment

desperation
disdain
calmness
impatience

Myšlení a vnímání

calm

Vlastnosti a popisy předmětů

short

empty
tall
new
small

Vlastnosti a popisy lidí

blind

shy
successful
helpful
lazy

Make / let

Will your parents _ you go to the party?

letmake

Present perfect tense

Ztratila jsem své klíče.

        .

Ihavelostmy keys

Názvy států

Czech RepublicSerbiaSloveniaFinsko
SrbskoPortugalGreeceŘecko
SlovinskoLatviaLotyšskoFinland
Česká republikaBelgiumBelgiePortugalsko

Čas: další pojmy

čtvrtekrokSundayzima
hodinapondělí monthSaturday
yearMondayThursdaywinter
měsícnedělehoursobota

Abstraktní slovesa

postupovatpokrýtsurviveseem
opakovatpřežítvyskytovat serepeat
realizeporazitcoveroccur
uskutečnitzdát seproceeddefeat

Popisky obrázků: město

Pár sedící na skále v parku

A         rock      

inaoncouplesittingparka

Kriminálka (slovesa)

crack

Rodina, lidé, vztahy

boyfriend

přítel (partner)bratranecvnučka
synovecdědečekmilenec
návštěvníksouseddospělý

Kytky, stromy

tree

stromkvětinahrušeň
trávaslunečnicejabloň
sněženkatulipánkořen

To do, to have, to be: questions and negatives

Jsme staří?

Are     ?

oldwe

Město

fire station

Miminko

safety belt

Příroda, svět: mix

east

východfazolejahoda
ostrovcibulepomeranč
sluncezápadSlunce

Zdraví, nemoci, zdravý životní styl

suffocation

udušenívyvrtnutíšpatné trávení
imunita, odolnostvyvrtnutýšlacha
operacezápal plicjehla

Pocity, nálady

feelingpotěšeníwilljoy
pleasurehatepocitnuda
passionfearvůlenenávist
boredomradostvášeňstrach

Politika

independent

nezávislývládnoutříše, království
ministerstvoministrústava
opoziceliberálnívláda

Modal verbs: mix

Your daughter is the winner. You _ be very proud.

mustcan

Školní předměty

Geography

Questions: mix

Co se ti zrovna honí hlavou?

            ?

Whatonmindisright nowyour

Too / enough

Zuzka is _ to carry these heavy bags.

too strongstrong enough

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM