Angličtina

Kompaktní pohled  »Detailní pohled  »Náhledy  »

Wish, unless, if only, if not

You are driving too fast. I wish you _ more slowly.

drovewould drive

Škola, školní vybavení, činnosti

art

Životní prostřední, katastrofy

polluted

Future simple tense

Weather forecast

Good evening. Here is the weather forecast for the following week. Tomorrow, in the south of the country, it _ warm and wet. The temperature _ between 20 and 25 degrees. It _ the peak of the week. In the north, it _ cold, damp and foggy. On Sunday, it _ windy and it _. On Monday, it _ mainly hot and fine in the south. On Tuesday, there _ a big change in the north of the country. It _ snow and it _ very cold. On Wednesday, it _ cold with thunder and heavy rain in the north, and warm in the south. That is all for today.

Question tags

You're Tom, _?

don't youaren't you

Oblečení, móda

handbagsuit
holínkapodpatek
heeluniformboot
pyjamaskabelkapyžamo

Articles: mix

London

London is _ capital city of _ England and _ United Kingdom. It is situated on _ south east of _ island of Great Britain and it stands on _ River Thames. It has been _ major settlement for two millennia. It was founded by _ Romans, who named it Londinium. It is _ leading city in _ arts, education, commerce, fashion, finance, healthcare, media, tourism, etc. It is _ most visited city in _ world. London has _ divers range of people and cultures, and many languages are spoken in _ region. With almost 9 million people, it is _ largest city in _ European Union accounting for 13 % of _ UK population. When visiting _ London, we can find there many beautiful places: _ Tower of London, _ London Eye, _ Westminster Abbey, _ Tower Bridge, _ Trafalgar Square, etc.

To do, to have, to be in present simple

I _ a dog.

haven't gothasn't got

Past simple tense (irregular verbs)

I (to take) a taxi to the airport.

Čísla

ninety-seveneighteen
fourteenthirteenfive
six

Zvířata: farma

dog

Ovoce a zelenina

beetroot
lettucebroccoličočka
onion
tomatolentil

Present simple: positive - negative - question

questionnegativepositive
Do we watchDo I get upDoes she doI don't writeThey cook

Plural nouns (irregular)

The two _ walked along the street.

policemenpoliceman

Too / enough

I didn't buy the car because it was _.

expensive enoughtoo expensive

Slovesa: mix

nosit, mít na soběčekatwear
souditukrástnoticebook
umět, mocivšimnout siunésthijack
judgewaitstealcan

Can / could

He's amazing. He _ speak five languages.

can'tcan

Pohybová slovesa

runjezditturn
ridedance
uklouznoutotočitwalk
slipběhatchodit

Adjectives comparative / superlative

The weather was (good) in England than in Spain last week.

Knihy

poutavý(a real) page-turnerhistorical novelbeletrie, fikce
fantastický příběhhistorický romángrippingfiction
fantasystrhující kniharozřešení (zápletky)resolution
e-booknon-fictionelektronická kniha, e-knihaliteratura faktu

Části těla

tissue

Zaměstnání

bartender

Past simple tense: mix

On the bus

When I _ to school yesterday a weird thing _. An old lady _ on the bus and _ down next to me. She _ really sad. When I _ her what had happened to her she _ to cry. First, I _ what to do. So, I just _ there and _. When she _ crying she _ me that her cat had died. That _ her very sad because the cat _ to her a member of the family. I _ that it wouldn’t help, but I _ her that it would be alright. I also _ her to take one of our kittens. That _ her happy!

Past simple vs. present perfect

They (to arrive) a week ago.

Must / have to / can

Be on time. You _ be late or we will leave without you.

mustn'tdon't have to

Kytky, stromy

ash

To do, to have, to be in present simple

They (to have) breakfast at eight o'clock every day.

Rodina, zaměstnání

sestřičkanursemusician
prarodičfishermanrybář
biologbiologistgrandparent
pekařbaker

Části těla

ankle

Present simple vs. present continuous

He (to play) tennis every Saturday.

Veřejné značky

radioaktivní látkainformationradioactive substancenebezpečí
poisonjedcustoms
informaceentrance
post officebankdanger

Past simple tense (irregular verbs)

We _ with it.

dealeddealt

Škola, školní vybavení, činnosti

universitypencil case
němčinabookshelfproject
German
projektschool

Dům, části domu, nábytek

bathroom

Příslovce míry

incredibly

Základní přídavná jména

drahýdarkquiet
expensive
slowtmavý
opencold

Plural nouns (regural)

Christmas

In the United Kingdom, Christmas Day is celebrated on December 25. _ often celebrate Christmas together. They exchange _ and _, and they also prepare special festive _. Most _ have a _ in their house for Christmas. People also decorate their houses with small coloured fairy _, and with leaves and _ from holly _ and mistletoe _. Many people spend Christmas Day with family _. Many children wake up in the morning to find a _ filled with small _. The _ are brought by ‘Father Christmas’ or ‘Santa Clause’.

Politika

ministerstvomayorimigrační politika
Ministry of Foreign AffairsministryMinisterstvo zahraničních věcí
Presidentregionálníprezident
starostaregionalimmigration policy

Zero article

Vašek has become _ driver.

a_

To do, to have, to be in present simple

Má nové auto.

_ _ _ _ .

Shehasgota new car

Present perfect tense

He (not to sleep).

Present perfect tense

Koupili jste si novou lampu?

_ _ _ _ ?

Haveyouboughta new lamp

Předložky: in - at - on

inonat
MaySundaymidnight7.30 a.m.June 20

Question words

is that boy?

Must / have to / can

Musím se dnes večer učit?

_ _ _ _ _ _ ?

DoIhavetostudytonight

Present continuous

Právě odcházím z práce.

_ _ _ _ _ .

Iamjustleavingwork

Have something done

Are you going to paint the kitchen yourself or _?

have you have it paintedare you going to have it painted

Počasí

wind

Past simple vs. past continuous

He came in and (to take off) his coat.

Nakupování

acceptkvalitnípřijmoutdesigner shop
complainobchod se značkovými oděvygood quality
zárukavyzkoušet sistěžovat sicarrier bag
lidguaranteepapírová taška, pyteltry on

Simple questions

She is walking over to us. walking over to us?

Past simple tense (irregular verbs)

Base formPast ParticiplePast SimpleI
growhiddenknewknowngo

Technologie

link

Future simple tense

I _ you with me next month. Do you want to go?

takewill take

Nářadí

rukojeťspade
nail
handleshearsmower
drill

Reported speech

Řekla jsem jí, že jsem byla v Praze.

I _ _ that _ _ _ in _ .

toldherIhadbeenPrague

Svět práce

set up

Nářadí

spanner

Make / let

Dovolí ti rodiče jít na ten večírek?

_ _ _ _ _ ?

Willyour parentsletyougo to the party

Used to

Dříve jsem bydlel v bytě.

_ _ _ _ _ .

Iusedtolivein a flat

Plural nouns (regural)

She is a real _.

ladieslady

Město

mall

Vlastnosti lidí

witty

Zájmena

who

Verb to be

He (to be) a doctor.

Phrasal verbs: other

Our car broke _ and we couldn't fix it.

downup

Potraviny, jídla, nápoje

honeysnídaně
breakfastburgerkarbanátek
ricecolddinner
oiljístvečeřeeat

Past simple tense (irregular verbs)

A day with a dog

When I _ up, I _ my dog, Rufus, waiting for me. So, I _ up, _ dressed and _ him for a walk. When we _ home, I _ breakfast because I _ already hungry. I _ some work, but Rufus seemed to want to go outside again. So, we _ to a park that is near the house. Rufus _ happy, he _ and jumped. I _ on the bench and _ about all the work I _ to do. When we _ home again, Rufus _ seemed sad but I really _ to work!

Části těla

neck
kůžeeyeleg
mouthbrainkrk
skin

Sport (slovesa)

létatfinishdriveski
paddlevyhrátklouzatřídit
windokončitpádlovatlyžovat
slideflyzvednoutlift

Abstraktní slovesa

vybratvěřitspreadjudge
vládnoutoccurrozšířitrule
trustspojitselectočekávat
connectsouditvyskytovat seexpect

Předložky

below

Possessive pronouns

The Czech Republic has _ own president.

myits

Kriminálka (slovesa)

poškoditdieriskovat
risksledovat, hlídatukrást
stealzemřítzabít
damagewatchkill

Dům, části domu, nábytek

armchairpolicechodba
soap
mýdloshower
boxshelfhall

Prepositions of time

_ Tuesday morning

onat

Příroda, svět: mix

ivyraspberry
cherryraindropprimrose
thunderchickpeaskapkahrom
beechcizrna

Past simple tense (regular verbs)

I (to want) to help her.

Past simple tense (irregular verbs)

I (to fall) down and (to break) my arm.

Zdraví, pocity, nálady

helplessnesshněvhravost
suspicionpodezřenístatečnost
painfulbolestivýbezmocnost
angerbraveryplayfulness

Adverbs comparative / superlative

1. stupeň2. stupeň3. stupeň
fewfewerfewestlongerlongest

Past continous tense

The earliest memory

I _ about five years old. My grandparents had come to visit us with my cousin, Jack. While my parents and grandparents _ my cousin and I _ outside to play. It _ and the sky _ grey. We _ down on the doorsteps and _ throwing stones at a tree in our garden. I _ a stone, it _ off the tree, _ on my grandparents’ car and _ the windscreen. I couldn’t believe what I had done. When my grandparents _ outside, I _ at the broken windscreen. I don’t remember what _ next but I will never forget the three horrible weeks I couldn’t play outside.

Adverbs comparative / superlative

Speed dating

Modern life is becoming _, _ and _. That’s why people are becoming _. Today, young people are finding it _ to socialize and to meet their potential partners as they work _ and they meet _ people. That’s why speed dating was invented. It is the _ option to meet a lot of people _, and in _ environment. This is how it works: men and women meet in a restaurant, they get into pairs and they chat for a few minutes. When the time limit is up, they move round to another person and so on. At the end of the evening, you make a list of people that you liked _ and that you find the _. When there is a match, the organisers give you each other’s contact. Even though it’s not the _ way to meet your future partner, it’s definitely the _ and the _ way to do so.

Pohybová slovesa

skočitjumptap
swimplavatfall
šplhatspadnoutpoklepat
přijítcomeclimb

Should

You _ him the book. He won't give it back to you.

should have lentshouldn't have lent

Past simple vs. past continuous

It was a beautiful day! The sun (to shine) and the birds were singing.

Dovolená

sleeping bag

Present simple: I - she - infinitive

infinitiveIshe
to swimsingto givereadsto writeto do

Past simple tense - tvoření: -ed (-d) - změkčení - zdvojení

změkčenízdvojení-id (-d)verb
marryshopenjoydefyqualify

Dům, části domu, nábytek

tilespongepopelník
dlaždicekoště
broomkoberečekmycí houba
rugashtraykettle

Příslovce času a četnosti

regularly

Can / could

It _ be true. I don't believe it.

couldn'tcan't

Potraviny, jídla, nápoje

chicken

Zvířata: farma

hengoose
duckgoat
sheepbull

Present simple tense

She _ late.

is alwaysalways is

Veřejné značky

customs

Prepositions of place

Do you know where mum is? She is _ the kitchen.

inon

Škola, školní vybavení, činnosti

leveltabulelanguage
protractorrememberlibraryslovník
boardjazyklessondictionary
pamatovat siškolní hodina

Word forms

The (high) of the skyscraper is really impressive.

Umění

scénářcharcoal
modelstatuefilm star
playwrightmodelframe

Věci: mix

speedometeraxe
shelfwiper
rezervní pneumatikapolicesklep
cellarspare tyre

Zelenina

onion

Město

exithospital
petrol station
restaurantgalleryairport

To do, to have, to be in past simple

I _ there.

weren'twasn't

Present simple vs. present continuous

Your English _.

improvesis improving

Have something done

Musím si nechat udělat další klíč.

_ _ _ _ _ _ .

Iwillhave tohaveanother keymade

Present simple tense

Katka (to read) a lot.

Verb to be: oznamovací - otázka - zápor

negative sentencequestionpositive sentence
It isn'tHe is notAre youAm IShe is

Čísla

thirty

Some, any, no, every

I don't have _ food for you.

anysome

Tvary

triangle

Prostor a místa: mix

journeycestagate
matsightseeing
ticket
holubníkpigeon loft

Can / could

Můžeš mi půjčit nějaké peníze?

_ _ _ _ _ ?

Couldyoulendmesome money

Zahrada, farma

pasture

To be in past simple

You late.

Plural nouns (irregular)

A cat has nine (life).

To do, to have, to be in present simple

Online dating

Dear John, My name _ Chloe and I _ a flat in north London. I _ 20 years old and I work for a magazine. I _ a lot of sports, I like music, good food and the cinema. Chloe Dear Chloe, Thanks for your message. I live in London too. I _ 22 years old. I _ a sister and two brothers. I _ a teacher and I _ a lot of sports too! Let’s meet for a lunch. Do you _ any preferences? There _ a good burger restaurant in north London. Hi John, I _ any preferences, so burger is fine. Friday at 1.00? What sport do you _? I _ yoga and I enjoy swimming. I look forward to seeing you! Chloe

To do, to have, to be in past simple

_ in Japan last year?

Did you wereWere you

Vlastnosti lidí

famous

Líčení, šperky

voda po holenísoaptoaletní taška
vatamirror
aftershave lotionhřebencotton wool
combmýdlotoilet bag

Can / could

Uměl jsi francouzsky, když ti bylo 15?

_ _ _ _ when you were 15?

CouldyouspeakFrench

Nakupování

furniture shop

Kuchyň, vybavení

traykettle
stoveknife
bowlcutting board

Auto, nářadí

rukojeťzadní světlorear light
blatníkbumpersandpaper
handlewing
nárazníkbonnetkapota

Few, less, little, much, many

How classes do you have this week?

Zvířata: ptáci

owl
parrotpeacockswan
kingfisher
hawk

Plural nouns (irregular)

Life in the village

I live in the village where _ live in big houses. People have _ and horses with big _ here. _ and _ that live here always smile at each other and shake their hands when they meet. However, _ do not smile anymore when they meet _ because they know what will happen. And it is even worse with _. _ are worried that they will get _ from their dog. For one _ in the village even one _ is a disaster. But I am not afraid, neither the other _ that live here. One _ I spoke to told me that you cannot get _ from a dog. However, it is important to wash your hand and _.

Zaměstnání

policewoman

Barvy

green
blackbluewhite
yellowpink
redbrown

Past perfect

Nestudoval jsi angličtinu, než ses přestěhoval do Brna?

_ _ _ _ before you moved to Brno?

Hadn'tyoustudiedEnglish

Umění, hudba

vodové barvyspisovatelka
spisovatelbagpipeswatercolourseasel
authoressscénářplaywright
amplifierauthorguitar

Present simple tense

I often _ books.

buybuys

Will / going to

Myslím, že se mámě ta kniha líbit nebude.

I think _ _ _ _ _ .

my mumwillnotlikethis book

Životní prostřední, katastrofy

recyklovanýsea levelrecycledvětrná energie
wind powerúroveň hladiny mořeunikat, prosakovatvýfukové plyny
leakvymřítcar exhaust fumesdeforestation
destroyzničitdie out

Than vs then

It's raining. –Let's stay at home, .

Nouns: countable, uncountable

There isn't much _.

ricesrice

Zdraví, nemoci, zdravý životní styl

crutchšlachachorobatendon
indigestionfirst-aid kitchřipkašpatné trávení
injurezranit (se)influenza
diseaseopařitscald

Past perfect

Marek no longer had his car when we met. He _ it.

soldhad sold

Zahrada, farma

scarecrow

Kino a televize

dub

Zvířata: farma

bull
sheeprabbit
doggoat
marekobyla

Čas: další pojmy

Saturday

Sport (slovesa)

paddle

Dům, části domu, nábytek

letterbox

Zdraví, nemoci, zdravý životní styl

clinicheartbeat
headacheklinika
vitaminevitamínhospital
říznutísrdeční tepcut

Zvířata: ptáci

jackdaw

Another, other, either, neither, each

We aren't very strong swimmers. _ of us swim regularly.

NeitherEither

Past simple tense (regular verbs)

I _ to Míša yesterday.

talkedtalk

Město

railway station

To do, to have, to be in past simple

Trip to Prague

A: “Yesterday I _ in Prague.” B: “What _ there?” A: “I _ there with my mum. We _ in an Italian restaurant.” B: “What _?” A: “I _ a pizza and my mum _ spaghetti.” B: “What _ after dinner?” A: “We _ anything special. We just walked through the city. _ you in Prague?” B: “Yes, I _. My grandmother lives there so I _ at her place. I _ my homework and helped her to _ housework.” A: “So we can go to Prague together next time and go sightseeing.” B: “That _ a good idea!”

Čas: měsíce

March

Adjectives comparative / superlative

1. stupeň2. stupeň3. stupeň
fasthardlessmoremost

Present continuous - double consonant

You are always (complain).

Modal verbs and infinitive

I have _ now.

to gogo

Příprava jídla

boil

Past simple vs. past continuous

Emma se rozplakala, když to uviděla.

_ _ _ _ _ _ _ .

Emmaburstinto tearswhenshesawthat

Possessive pronouns

This is your book, not _.

mymine

Svět práce

self-employedbe in charge (of)be firedwhite-collar worker
životopisfeezúčastnit se pohovoruattend an interview
duševně pracujícípoplatekCV (curriculum vitae)mít na starosti, řídit co, být pověřen čím
přesčasbýt propuštěnovertimesamostatně výdělečně činný

Plural nouns (irregular)

Can you give me that _?

kniveknife

Prepositions of direction

He went _ the hill.

upon

Present perfect tense

Ještě jsem nebyl ženatý.

_ _ _ _ _ _ .

Ihavenotbeenmarriedyet

Politika

minister

Personal pronouns

These are my brothers Lukáš and Martin. _ also have a sister.

WeShe

Hudba, film, divadlo

clarinettrumpet
conductorvalvesaxophone
flutepedalhorn

Počasí

podzimsníhmrakmist
windkroupyvítr
mlhahailsnowautumn
cloudflood

Present perfect: simple vs. continuous

How many times _ the exam?

have you takenhave you been taking

Příslovce místa

up

Části těla

nervnerve
mouthheartbřicho
eyeknee
stomachkoleno

Zaměstnání

mechanichairdresseroptikbiologist
judgeprodavačkalawyeroptician
kadeřníkprávníkpriestsaleswoman
mechanikbiologkněz

Škola, sporty

boxingsciencemathematics
pencil casevěda
pracovní sešitexercise book
bookshelf

Komunikace (slovesa)

speak

Krimi

terrorism

Příslovce způsobu

bravely

Základní slovesa

write

Věci: mix

passport
forkformhosepipe
fireplace
busformulář

Thought - though - through - taught - tough

I that you wouldn't come today.

Parts of speech: mix

verbnounpossessive
jumpqualifytolerancetolerateour

Adjective or adverb?

His family is not very (rich).

Past simple tense (regular verbs)

Ráno hodně pršelo.

_ _ _ _ .

Itraineda lotin the morning

Phrasal verbs: mix

Co si přeješ?

What do you _ ?

wish forwish towish up

First conditional

If I _ your book, I'll give it back to you.

foundfind

Čísla

seventy

Slovesa: mix

čuratpracovatopen
peeattract
přitahovatfeedkrmit
vonět, cítitworksmell

Příslovce způsobu

silently

Technologie

digitalaccess (to)webová stránkaconnection
developmentvývoj, rozvojwebsite
spellcheckerspojenípřístup (k)komentář, (o)komentovat
commentkontrola pravopisuheadsetdigitální

This / these

_ is a really nice photo.

TheseThis

Činnosti v domácnosti

squeezefrystorestir
skladovatlítzalítwater
pourwearvyčistitclean
smažitnosit, mít na sobězmáčknout

Present simple vs. present continuous

Emma mluví třemi jazyky.

_ _ _ _ .

Emmaspeaksthreelanguages

Should

Neměl jsi to říkat.

_ _ _ _ _ .

Youshouldn'thavesaidthat

Texty, média

articlepassport
notebooknotediplomabook
messagezpráva
postcardpoznámkačlánekzápisník

Both, all, whole, every, each

I have too much work. It'll take _ day.

wholethe whole

Líčení, šperky

toilet water

Pocity, nálady

hravostzvědavostwillstud
playfulnesssadnessshamecuriosity
vůleveselostpodezřenícheerfulness
smutekagreseaggressionsuspicion

Zvířata: exotická

hippopotamuskangaroo
turtleostrichcrocodile
chimpanzeegorillazebra

Lidé: mix

zájemagrese
headrelaxaceaggression
boyinteresthasičbolest
painrelaxationfiremanteenager

Past simple tense (regular verbs)

Nešel po zahradě?

_ _ _ _ ?

Didn'thewalkthrough the garden

Zvířata: les

snake

Kriminálka (slovesa)

hide

Zvířata: hmyz

aphid

Gender: he - she - it

itshehe
dogdaughterguitarmanwoman

Past simple tense (irregular verbs)

We _ the match!

wonwan

Future simple tense

Nevzdám se.

_ _ _ _ .

Iwon'tgiveup

Knihy

genre

Zdraví, nemoci, zdravý životní styl

pain

Rodina, vztahy

Miss

Prepositions: other

I went to school _ bus.

atby

Adjective or adverb?

The news were (bad) and she also took them quite (bad).

Few, less, little, much, many

I don't have _ cats.

manymuch

Čas

MayúnorJanuary
AprilMarchduben
FebruaryJunečerven
květenbřezenleden

Pocity, nálady

joy

Denní rutiny

lehnout si, natáhnout secleanjít do kanceláře
walkpohlídat dětibabysit
čistitjít pěškygo to the office
lie downchat with friendspovídat si s přáteli

Základní slovesa

táhnoutzvonitunderstand
havemít
sleepopenpřát sipull
singwishrozumětring

Základní přídavná jména

slim

Modal verbs: present simple

It's getting dark, it _ be late.

mustshould

Adjectives comparative / superlative

My house is _ than yours.

more bigbigger

Future tenses: continuous vs. perfect

This time tomorrow I _ on a train to Germany.

will be sittingwill have sat

Potraviny, jídla, nápoje

vegetables

Past simple vs. present perfect

Tu knihu četl pětkrát.

_ _ _ _ _ _ .

Hehasreadthe bookfivetimes

Cestování

cestaIDcampfire
ubytovánícampingkempink
journeyaccommodationpříjezdentrance
departureodjezdarrival

Miminko

pram

Prepositions of time

Christmas

Christmas is my favourite time of the year because _ Christmas, I always get presents and I see all my family. _ 24th December, I usually get up very soon to watch fairy tales. Then the whole family have breakfast _ 9 o’clock. After we have breakfast, we always go for a walk because _ the winter, the whole village is covered in snow. So, we walk, make snowmen and have fun! We usually come back _ 1 o’clock. _ the afternoon, my parents start to cook dinner. I usually help them or play with my brothers. We always have dinner _ 6 o’clock. Then we sing carols and unwrap the presents we get. I usually go to bed _ 10 o’clock.

Present simple vs. present continuous

Sorry, I can't talk to you right now. I (to work).

Reflexive pronouns

We can move the table _.

myselfourselves

Části těla

body

Adverbs comparative / superlative

You need to try _ next time.

more hardharder

Modal verbs: past simple

Where is Martin? -He _ that we are meeting today.

should have forgottenmight have forgotten

Zahrada, farma

wheatsweetcorndrůbežsad
kurníktractorpšeniceseno
traktororchardhenhousepoultry
meadowkukuřiceloukahay

To do, to have, to be in present simple

I have heard that she _ very rich.

isam

Spotřebiče

heating

Questions: mix

Máš to dovolené?

_ _ _ _ _ ?

Areyouallowedto dothat

Sporty

archery

Prostor a místa: mix

museumcinemasupermarketbank
police stationcustoms
obchod
shopsea

Pohybová slovesa

release

Příslovce: mix

laskavěslowlyzítraoutside
dnes večer, dnes v nociwearilysnadnoalmost
tonightvenkutomorroweasily
pomaluskoro, téměřkindlyvyčerpaně

Vztahy mezi lidmi (slovesa)

attract

Present simple tense

Travelling

These days, travelling _ very popular. But why _? For many of them, travelling _ a hobby. They _ to see new places, meet new people, experience new things. Many people _ finding out about different cultures. Some people _ only for fun and adventure. When we _ abroad, we usually _ lots of unusual food, _ different habits, and _ interesting people. No one _ for a holiday without a camera because s/he _ to miss the opportunity to catch all the beauties. We _ different means of transport to travel. Many people _ by plane because it is quick and comfortable. People often _ by car because it is less expensive and almost every family _ a car. There are many places I _ to visit. My brother _ that I should start with Italy, so I probably will!

Present perfect tense

Experiences

Hi, my name is Paula. I would like to tell you something about myself. Other kids from school often laugh at me because I’m in their eyes too unexperienced. They laugh at me because I _ a horse. But they don’t know that I _ an elephant last summer when we _ on holidays. Carl thinks that he’s more experienced than me because he _ a lot of mountains. He says that he _ Mount Everest two years ago but I don’t believe him. Maybe they think that I’m not experienced enough because they don’t know everything. I _ them that I _ some dolphins. I _ them two years ago when we _ to Italy. My friend Monika claims that she _ a bungee jump. She says it _ last year when they _ on holidays with her parents. But it’s dangerous and her parents are very strict so I think that she _ that. They also laugh at me because I _ in a tent. But I don’t care because I _ in a caravan at my friend’s house and it’s the best experience I could ever have!

Oblečení, móda

raincoat

Abstraktní pojmy: mix

podzimFridayautumn
whitenine
pátekJune
červensix

Prepositions of place

Bydlím v Brně.

I live _ Brno.

inonatinto

Kuchyň, vybavení

scale

Potraviny, jídla, nápoje

tastechuťroast
gingerpečeněturkey
flavourpříchuťkrocan
pastryflourcinnamon

Zvířata: exotická

monkey

Abstraktní pojmy: mix

podzimblack
six
twelveeleven
nineautumn

Questions with auxiliary verbs

They visit their favourite restaurant a lot. their favourite restaurant a lot?

Positions of adverbs in sentences

Vždycky tady budu pro tebe.

_ _ _ _ _ _ .

Iwillalwaysbetherefor you

Slovesa: mix

pozorovatvládnoutobserve
accuserulezůstat
returnvrátitremain
seemzdát seobvinit

Zvířata: mix

duckostrich
bull
sealcow
shark

Prepositions of place

The key is your room.

Základní přídavná jména

dry

Verb + object + infinitive

I don't want _ me.

from him to leavehim to leave

Technologie

access

Past continous tense

Nejedl čokoládu.

_ _ _ _ .

Hewasn'teatingchocolate

Zdraví, nemoci, zdravý životní styl

stomach

Zvířata: mix

hippopotamuscrocodilespider
pavoukwhalecaterpillar
bullgrass snakeužovka
deer

Politika

the intelligence service

Komunikace (slovesa)

disagreenesouhlasitcivět
starekomentovatvšimnout si
hádatpretendguess
předstíratnoticecomment

Past simple tense (regular verbs)

I (to deny) it.

Question tags

Petr nemá kočku, že ne?

Petr doesn't _ _ , _ _ ?

havea catdoeshe

Auto

seat
kufr autawheelboot
numberplatepoznávací značka
hornsteering wheel

Past simple vs. past continuous

At midnight, we _ through London.

still drovewere still driving

Present simple tense

Pije mléko každý den.

_ _ _ _ .

Hedrinksmilkevery day

Passive voice

Pozvali tě na večírek?

_ _ _ _ ?

Wereyouinvitedto the party

Indefinite article

Trip to Paris

I went to _ Paris last June with my sister. We stayed for _ week in _ small hotel near the Eiffel Tower. _ hotel was nice and quiet. During the day we walked around _ city. On Monday, we met _ strange man. He wore _ scarf but the sun was shining! So, I took _ photo of him. I really liked _ scarf! So, we decided to go to _ shop and I bought _ scarf as well. But my scarf was different from the one that _ man had. So, we had _ great time in Paris. It is _ beautiful city with _ special atmosphere.

Pohybová slovesa

turn

Umění

oil paint

Město

motorway

Second conditional

If my team _, I would celebrate with a bottle of Champagne.

would winwon

Passive voice

It is _ that men are stronger than women.

saidsaying

Present simple tense

Nechceš jít s námi?

_ _ _ _ _ ?

Don'tyouwantto gowith us

Místa

swamp

Škola, školní vybavení, činnosti

coursebook

Past simple tense - pronunciation: t - d - id

-d-t-id
bridgedarriveddroppedtriedadded

Present simple tense

Pavla (to teach) Spanish.

Lidé: mix

halenkacookpříznak
symptomsuit
excitmentnadšení, vzrušení
waiterkuchařblouse

V restauraci

teapot

Dopravní prostředky

train

Should

Měl bys být vděčný za pomoc.

_ _ _ _ for the help.

Youshouldbegrateful

Hudba, film, divadlo

mouthpiece

V letadle

return

Phrasal verbs: other

If you go on like this, you'll end _ in prison.

upout

Abstraktní slovesa

plan

Činnosti v domácnosti

pack

Speciální dny v roce

anniversary

Present continuous

You (to wear) my jeans!

Vlastnosti lidí

richúspěšnýhrozný
zodpovědnýangryrozzlobený
successfulhorribleresponsible
bohatýclever

Plural S pronunciation: s - z - iz

-z-s-iz
dealsweekschangesdrinkspauses

Definite article

What time do you have _ breakfast?

the_

Past simple vs. present perfect

We (to finish) our dinner an hour ago.

Articles: mix

He goes to _ work by car.

_a

Past simple vs. past continuous

She _ her parents every weekend.

visitedwas visiting

Prepositions of place

I have a meeting Prague.

To do, to have, to be in past simple

Měli jsme zpoždění.

_ _ _ .

Wewerelate.

Auto

windscreen

There is, there are

V misce zůstaly nějaké sladkosti.

_ _ _ _ _ _ _ .

Therearesomesnacksleftinthe bowl

Zahrada, farma

prádelní šňůraflowerbedskleníkgreenhouse
garden chairzáhonbushzahradní židle
křovíclothesline

Miminko

playpensafety beltbaby powder
ohrádkabezpečnostní pásdětský olej
chřestítkorattledětský pudr
baby oildětská postýlkacot

Articles: mix

We have huge television at home.

Passive voice

The actors (to interview) yesterday.

Počasí

raindrop

Oblečení, části těla

armčelenkashirt
trousersžebrobrada
chinheadband
ribkalhoty

Pocity, nálady

admiration

Make / let

He _ me cry.

letmade

Must / have to / can

Tom dnes určitě nepracuje.

_ _ _ _ _ .

Tomcan'tbeworkingtoday

Past simple vs. present perfect

She _ five books this week.

has readread

Present continuous

Nedělá si domácí úkoly.

_ _ _ _ _ .

Sheisnotdoingher homework

Peníze

mortgage

Question words

_ was the film?

HowWho

Past continous tense

We _.

were dancingwas dancing

Tělo (slovesa)

heal

Barvy

violet

Základní slovesa

calm

Past simple tense (regular verbs)

The murder

Inspector Black _ at about 9.00. He was a tall man with a big moustache. Charlie, Monika, and Tom were in the kitchen. The inspector _ the room. “Mr Newman _ between midnight last night and six o’clock this morning. Somebody in this room _ him.” He _ at them suspiciously but nobody spoke. “Mrs Newman, I _ to talk to you first. Come in to the library with me please.” “What _ your husband do after dinner last night?” “He said he was tired and went to bed.” “_ you go to bed, then?” “No, I _. I went for a walk.” “What time _ to bed?” “About quarter to twelve.” “Was your husband asleep?” “I _ know inspector. We slept in separate bedrooms.” “Did you hear anything?” “Yes, I _. But I thought it was Mike.” “What time did you get up this morning?” “About 7.15. I had a breakfast and then I took my husband a cup of coffee. And I found him, he was dead.” “_ him?” “No, I _. I _.”

Indefinite article

My father is pilot.

Pocity, nálady

anxiety

Středověk

castle

Future simple tense

Manny bude určitě vědet, co s tím.

_ _ _ _ _ _ _ _ .

Mannywillsurelyknowwhatto doaboutit

Verb + object + infinitive

Pozval jsem Honzu, ať přijde.

_ _ _ _ _ .

IinvitedHonzatocome

Cestování

stamp

Gerund or infinitive

I feel like _ home.

to gogoing

Texty, média

daily paper

Past continous tense

Julie and Marek (to sleep) at 3 o'clock.

Kino a televize

zeslabit, ztišitživěadaptace
liveadaptationturn down
shoot (a film)komedie
akční filmcomedyaction film

Few, less, little, much, many

His parents don't give him _ work to do.

manymuch

Svět práce

experience

Kytky, stromy

larch
oakpear treedaffodil
violetbirch
ivydaisy

Another, other, either, neither, each

Neumím hrát na kytaru. Já taky ne.

I can't play the guitar. _ _ _ .

Ican'teithercan

Zdraví, nemoci, zdravý životní styl

consciousness

Present simple vs. present continuous

I can't go out. I _ my homework.

doam doing

Rodina, vztahy

father

Oblečení, móda

shoelace

Will / going to

Why are you holding the piece of paper? –I _ write a letter.

willam going to

Oblečení, móda

capsock
bag
glove
tieskirt

Základní slovesa

must

Personal pronouns

A new car

Our car has broken. _ was really old. So, my parents bought a new car. _ was very expensive but they had to buy _. The car is really nice. _ is red and _ is really big. My brothers and I, _ enjoy it because there is a lot of space for our legs. But our sister does not like _. _ says that _ is ugly. But _ do not care about what _ says, _ is not her car. When my aunt and uncle came to see the car, _ had different opinions about _. My aunt liked it. _ said that _ liked the colour. My uncle did not like it. _ said that _ would buy a faster car than this one. But when I get older, _ will definitely buy a red car as well.

Prepositions of time

What are you going to do Thursday afternoon?

Rodina, vztahy

sestraprarodičsnacha
paníteta
grandparentdaughter-in-lawgirl
Mrsauntsister

Prepositions of time

In the Czech Republic, they give each other presents _ Christmas Eve.

onat

Past simple tense (regular verbs)

Did she _ the museum?

visitsvisit

Indefinite article

_ hour

aan

Question words

is your favourite superhero? I like Thor the best.

Škola, školní vybavení, činnosti

pedagogy

Zaměstnání

politician

Nakupování

health food store

Past simple vs. past perfect

She _ a video after the children had gone to bed.

had watchedwatched

Phrasal verbs: get, take

The goal of the game is to get _ all your cards.

offrid of

Zvířata: farma

cock

Potraviny, jídla, nápoje

pudding

Must / have to / can

I _ speak Japanese. I've never learnt to.

mustn'tcan't

Ovoce

grapefruit

Present perfect tense

I _ done it yet.

hasn'thaven't

Líčení, šperky

creamvatavoda po holenínail scissors
shaving creamtužka na očikrémaftershave lotion
eyelinernáramekcotton wool
braceletmirrorpěna na holenínůžky na nehty

Dům, části domu, nábytek

wardrobe

Denní rutiny

watch TV

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM