Přehled
UčitelNávštěvník

Gramatika


TémaMíra zvládnutíÚroveň obtížnosti
Tenses
Present simple tense      
1. úroveň 20 jevů
  
Present simple tense: verb be      
1. úroveň 20 jevů
  
Past simple tense      
1. úroveň 20 jevů
  
Past continous tense       
2. úroveň 20 jevů
 
Present perfect tense       
2. úroveň 20 jevů
 
Verbs to be, to have      
1. úroveň 20 jevů
  
To do, to have, to be in present simple      
1. úroveň 20 jevů
  
To do, to have, to be in past simple       
2. úroveň 20 jevů
 
Future simple tense       
2. úroveň 20 jevů
 
Irregular verbs, past simple       
2. úroveň 40 jevů
 
3. úroveň 20 jevů
Past perfect        
3. úroveň 20 jevů
Will / going to       
2. úroveň 20 jevů
 
Used to        
3. úroveň 20 jevů
Have / have got      
1. úroveň 20 jevů
  
Modal verbs
Modal verbs and infinitive       
2. úroveň 20 jevů
 
Modal verbs, present simple       
2. úroveň 40 jevů
 
Modal verbs, past simple        
3. úroveň 40 jevů
Can / could - ability      
1. úroveň 20 jevů
  
Can / could / requests       
2. úroveň 20 jevů
 
Must / have to        
3. úroveň 20 jevů
Mustn't / don't have to        
3. úroveň 20 jevů
Must / can't       
2. úroveň 20 jevů
 
Should / shouldn't       
2. úroveň 20 jevů
 
Should have shouldn't have        
3. úroveň 20 jevů
Articles
Indefinitive article      
1. úroveň 58 jevů
  
Definitive article       
2. úroveň 60 jevů
 
Mix articles       
2. úroveň 29 jevů
 
Prepositions
Prepositions (time)      
1. úroveň 20 jevů
 
2. úroveň 29 jevů
 
Prepositions (position)       
2. úroveň 60 jevů
 
Prepositions (other)       
2. úroveň 30 jevů
 
Prepositions of direction       
2. úroveň 20 jevů
 
Before / after / until       
2. úroveň 20 jevů
 
For / during / while       
2. úroveň 20 jevů
 
Phrasal verbs
Phrasal verbs (get)       
2. úroveň 20 jevů
 
Phrasal verbs (take)        
3. úroveň 20 jevů
Phrasal verbs (mix)       
2. úroveň 40 jevů
 
3. úroveň 20 jevů
Phrasal verbs (prepositions)        
3. úroveň 20 jevů
Conditionals
First conditional       
2. úroveň 20 jevů
 
Second conditional        
3. úroveň 20 jevů
Third conditional        
3. úroveň 20 jevů
Wish / if only        
3. úroveň 20 jevů
Unless / if not        
3. úroveň 20 jevů
Passives
Passive voice        
3. úroveň 20 jevů
Have something done        
3. úroveň 20 jevů
Verb patterns
Gerund or infinitive?        
3. úroveň 20 jevů
Verb + object + infinitive        
3. úroveň 20 jevů
Make / let       
2. úroveň 20 jevů
 
Adjectives and adverbs
This / these / there       
2. úroveň 31 jevů
 
Adverbs comparative / superlative       
2. úroveň 20 jevů
 
Adjectives comparative / superlative       
2. úroveň 20 jevů
 
Too / enough        
3. úroveň 20 jevů
Questions and reported speech
Reported speech        
3. úroveň 20 jevů
Tag questions       
2. úroveň 20 jevů
 
So / neither / either        
3. úroveň 20 jevů
Count or non countable
Much or many?       
2. úroveň 30 jevů
 
Fewer or less?       
2. úroveň 30 jevů
 
Some or any?       
2. úroveň 30 jevů
 
Nouns countable x uncountable       
2. úroveň 20 jevů
 
Much / many / a lot of       
2. úroveň 19 jevů
 
A few / a little       
2. úroveň 20 jevů
 
Some / any / no / every       
2. úroveň 20 jevů
 
Possessives      
1. úroveň 18 jevů
 
2. úroveň 2 jevů
 
Reflexive pronouns        
3. úroveň 20 jevů
Pronouns
Which / what / where / whose / whom       
2. úroveň 51 jevů
 
Personal pronouns       
2. úroveň 20 jevů
 
Other points
Times and dates       
2. úroveň 20 jevů
 
Cvičení sestavené na míru
Výběr mých chybTrénovat pouze moje chybky

  • Každé téma má jednu, dvě nebo tři úrovně obtížnosti.
  • Pokuste se získat co nejlepší výsledek pro každou z nich.
  • Medaile, které můžete získat, jsou uvedeny níže.

rozkoukávání první úspěchy dobrý základ skvěle, mám zvládnuto nadpozemský výkon

Napište nám

Narazili jste na chybu v aplikaci?
Máte nápad na vylepšení?
Uvítali byste rozšíření obsahu?
Zajímá nás všechno, co nám chcete sdělit.

E-mailová adresa (prosím vyplňte, ať Vám můžeme dát vědět odpověď)

Odeslat
NAPIŠTE NÁM
Umíme česky Umíme matiku