Diktáty online

Do textu o rozsahu jednoho odstavce doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností. Úloha má snadné ovládání (můžete využít myš nebo šipky) a průběžné vyhodnocení. Tímto cvičením si procvičíte porozumění anglickému textu a gramatická pravidla.

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Grammar

Be, have, do
To do, to have, to be in present simple   
To do, to have, to be in past simple   
Tenses
Talking about the present
Present simple tense   
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)   
Past simple tense (irregular verbs)   
Past continuous tense   
Present perfect tense   
Talking about the past: mix
Talking about the future
Future simple tense   
Plurals
Plural nouns (regural)   
Plural nouns (irregular)   
Articles
Indefinite article   
Articles: mix
Prepositions
Prepositions of time   
Pronouns
Personal pronouns   
Adjectives and adverbs
Adverbs comparative / superlative   

Ukázky

Plural nouns (irregular)

Life in the village

I live in the village where   live in big houses. People have   and horses with big   here.   and   that live here always smile at each other and shake their hands when they meet. However,   do not smile anymore when they meet   because they know what will happen. And it is even worse with   .   are worried that they will get   from their dog. For one   in the village even one   is a disaster. But I am not afraid, neither the other   that live here. One   I spoke to told me that you cannot get   from a dog. However, it is important to wash your hand and   .

Prepositions of time

Emma’s daily routine

Hi! My name is Emma. I am eleven years old and I am British. I live in Birmingham.
My day usually starts early. I get up   6.30. But   the weekends I sleep an hour linger so I get up   7.30. When I get up, I dress up, have breakfast, brush my teeth and I leave   8 o’clock. The school starts   8.30 and finishes   3.30. Afters school, I usually do my homework. But   Tuesdays, I have volleyball practice. It starts   6 pm.   Fridays, I have my piano classes. It starts   5 pm.
I usually have dinner   7.30. But   the weekends, I usually eat later because we often spend the day outside.   the winter, we usually make tea   the evening. And I sleep   night.

Plural nouns (regural)

Halloween

Halloween is a   on the night of 31st October.   wear   and they go to people’s homes and they say, “Trick or Treat!”. At each   they demand   ,   , or a small   . If they do not get it, they threaten to the   of the house.
Halloween can be also celebrated by   who plan   , watch horror   , or create haunted   .

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM