Děkujeme za Vaše hodnocení.

To do, to have, to be: questions and negatives (Otázky a zápory (be, have, do))

umime.to/LRE


Stáhnout QR kód

Nadřazené: Be, have, doTalking about the present

Předcházející: To do, to have, to be in present simple

Navazující: Present tense: questions and negatives

Pro obecné tvoření otázek a záporů v přítomném čase viz Present simple tense: questions and negatives. Tvary sloves být (to be), mít (to have) a dělat (to do) mohou však být výjimkami.

To be Pro otázky a zápory nepoužíváme pomocné sloveso do, ale samotné sloveso být – v otázce jeho přesunutím před podmět a v záporu přidáním částice not.

  • Is he your brother?
  • She isn't happy.

To have Sloveso have ve vazbě have got, nebo při tvorbě předpřítomného času, kdy v otázce a záporu používáme samotné sloveso have jako pomocné sloveso.

  • Have you got a brother?
  • She hasn't seen the film.

To do V otázkách a záporu přidáváme jako pomocné sloveso.

  • Does she always do her homework?
  • He doesn't do the dishes.


Vysvětlení mi pomohlo   Vysvětlení mi nepomohlo

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


To do, to have, to be: questions and negatives   


Stavba vět

Skládání slovíček do správného pořadí.


To do, to have, to be: questions and negatives   


Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


To do, to have, to be: questions and negatives   


Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.


To do, to have, to be: questions and negatives   
Verb to be: positive, negative, questionNAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence