Angličtina: úroveň B1

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Slovíčka: podstatná jména

Lidé

Zvířata

Příroda, svět

Místa a stavby

Věci

Slovíčka: slovesa

Obecná slovesa

Tematická slovesa

Frázová slovesa

Slovíčka: další slovní druhy

Přídavná jména

Příslovce

Tematická slovíčka a fráze

Škola, práce, peníze

Ze života

Jídlo

Cestování

Zábava

Ze světa

Grammar

Tenses

Plurals

Prepositions

Modal verbs

Pronouns

Conditionals

Adjectives and adverbs

Passives

Quantity

Verb patterns

Mixed practice

Speech

Výslovnost a poslech

Poslech

Tematická zadání

Čtení s porozuměním

Poslechová cvičení

Vtipy

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM